Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky v Lichtenštajnsku

Oficiálny názov: Lichtenštajnské kniežatstvo / Lichtenštajnsko

Hlavné mesto: Vaduz

Počet obyvateľov: 39 039 (2022)

Úradný jazyk: nemecký

Nezamestnanosť: 2,4 % (2022)

Mena: Švajčiarsky frank (CHF),
1 CHF = 100 rapov/centimov/centesim

Internetová doména: .li

Telefónna predvoľba: +423

Lichtenštajnsko je konštitučná, dedičná monarchia založená na demokratickom a parlamentnom systéme. Nie je členom Európskej únie (EÚ) ale je členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Lichtenštajnsko je silne integrované do švajčiarskej ekonomiky. Slovenská republika nemá nadviazané oficiálne diplomatické styky s Lichtenštajnským kniežatstvom. Lichtenštajnsko patrí do konzulárnej pôsobnosti veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne (Švajčiarsko).

1. Pracovné povolenie a povolenie na pobyt

Pokiaľ ide o život v krajine, Lichtenštajnsko uplatňuje obmedzujúcu politiku. Cudzí štátni príslušníci pracujúci v Lichtenštajnsku vo všeobecnosti nemôžu žiť v kniežatstve, aj keď sú zamestnaní v lichtenštajnskej spoločnosti. Existujú dva rôzne druhy povolení na pobyt, ktoré možno udeliť. Jedno povolenie umožňuje pobyt na pracovné účely. Druhé povolenie umožňuje pobyt bez toho, aby držiteľ povolenia musel pracovať v Lichtenštajnsku.

Každoročne sa občanom EHP udeľuje 72 povolení na pobyt: 56 osobám pracujúcim v Lichtenštajnsku a 16 osobám nepracujúcim v Lichtenštajnsku. Polovica povolení sa udeľuje prostredníctvom lotérie, druhú polovica udeľuje priamo vláda. Lotérie sa konajú vždy na jar a na jeseň. Na občanov Švajčiarska sa vzťahujú prísnejšie obmedzenia. Švajčiarskym štátnym príslušníkom sa každoročne udeľuje iba 17 povolení na pobyt: dvanásť osobám pracujúcim v Lichtenštajnsku a päť osobám nepracujúcim v Lichtenštajnsku. Všetky tieto povolenia udeľuje vláda.

Občania iných krajín (ani EÚ/EHP, ani Švajčiarska) musia byť manažérmi, špecialistami alebo kvalifikovanými pracovníkmi s úplným učňovským vzdelaním alebo dlhoročnými pracovnými skúsenosťami, aby získali povolenie na pobyt (B).

Trvalý pobyt a usadenie sa

Povolenie na pobyt dáva držiteľovi právo zostať v Lichtenštajnsku najviac päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia môžu držitelia povolení a ich rodinní príslušníci požiadať o povolenie na trvalý pobyt alebo o usadenie sa.

2. Zamestnanie

Lichtenštajnsko má viac pracovných miest ako obyvateľov. Viac ako polovica pracovnej sily každý deň cestuje do Lichtenštajnska zo zahraničia. Práca snov v priemysle, vo finančných službách a vo výrobe priťahuje do kniežatstva talentovaných pracovníkov. Spoločnosti v Lichtenštajnsku ponúkajú týmto pracovníkom zaujímavé pracovné miesta so silnými perspektívami do budúcnosti.

Pracovníci žijúci v Lichtenštajnsku vo všeobecnosti nepotrebujú žiadne povolenie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Na učňovské pozície sa však vyžaduje povolenie. Tieto pozície môžu ponúkať iba zamestnávatelia s povolením na odbornú prípravu. Na pracovníkov žijúcich mimo Lichtenštajnska, známych ako „cezhraniční pracovníci“, sa na získanie povolenia vzťahujú rôzne ustanovenia.

Viac ako 60% pracovníkov v Lichtenštajnsku je zamestnaných v sektore služieb, pričom sektor finančných služieb je obzvlášť dobre rozvinutý. Takmer 40% pracovných miest je v priemyselnom sektore, čo z Lichtenštajnska robí jednu z najviac industrializovaných krajín na svete. V súčasnosti predstavuje primárny sektor, najmä poľnohospodárstvo a lesníctvo, iba 0,8% všetkých pracovných miest.

Podnikanie:
V prípade, že by ste chceli začať podnikať v Lichtenštajnsku, kontaktujte tento úrad:
Centralized Enterprise Service, unternehmensservice@llv.li, tel: +423 236 69 00

3. Cezhraniční pracovníci

Cezhraniční pracovníci, napr. zamestnanci, ktorí pracujú v Lichtenštajnsku, ale žijú mimo kniežatstva, sa delia do troch kategórií: občania Švajčiarska, občania EÚ/EHP a občania iných krajín. Väčšina cezhraničných pracovníkov cestuje do Lichtenštajnska, aby sa na konci pracovného dňa vrátila domov.

Opatrovatelia, ako aj pracovníci v baroch a reštauráciách, ktorým je v rámci pracovnej zmluvy poskytnuté ubytovanie, sa nemusia každý deň vracať do svojho bydliska. Tieto osoby sa však musia aspoň raz týždenne vrátiť do svojho bydliska v EÚ/EHP alebo vo Švajčiarsku.

Občania Švajčiarska

Švajčiarski občania pracujúci v Lichtenštajnsku nevyžadujú povolenie. Nemusia sa registrovať na polícii a zamestnávateľ ich nemusí ani registrovať. Občania Švajčiarska naďalej platia dane vo Švajčiarsku, pokiaľ nepracujú vo verejnom sektore.

Občania EÚ/EHP

Občania EÚ/EHP, ktorí pracujú v Lichtenštajnsku, sa musia zaregistrovať na úradoch. Zamestnávateľ musí zaregistrovať nových pracovníkov z EÚ/EHP na Migračnom a pasovom úrade do desiatich dní od začiatku práce. Zamestnanci potom dostanú potvrdenie o svojom štatúte cezhraničného pracovníka. Občania krajín EÚ/EHP pracujúci v Lichtenštajnsku budú zdanení aj v Lichtenštajnsku.

Občania iných krajín

Pred začatím práce v Lichtenštajnsku potrebujú občania iných krajín povolenie na cezhraničnú dochádzku. Toto povolenie sa vydáva na jeden rok a schvaľuje ho Migračný a pasový úrad, iba ak sú splnené určité podmienky. Žiadosť musí byť podaná na Migračný a pasový úrad najmenej 14 dní pred prvým dňom v práci. Uchádzači môžu začať pracovať v Lichtenštajnsku až potom, čo im bolo udelené povolenie na cezhraničnú dochádzku.

4. Mzda

Minimálna mzda na národnej úrovni nie je stanovená. Priemerná hrubá mesačná mzda v krajine je na úrovni 6 257 CHF. Informácie ohľadom zamestnania môžete získať v

Informačné centrum práce
Postgebäude
9494 Schaan
Tel.:+423-236-7200
E-mail: BIZ@bb.llv.li

alebo na www.llv.li. Informácie o zamestnaní môžete nájsť tiež v denníkoch: www.vaterland.li a tiež na internetových stránkach: www.job4you.li, www.powerjob.li.

5. Životné náklady

Lichtenštajnsko je dobré miesto na život. Pri veľmi vysokých mzdách v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami a nízkej miere nezamestnanosti si väčšina obyvateľstva môže skutočne dovoliť vysokú životnú úroveň. Ale tento životný štýl má svoju cenu.

Lichtenštajnsko má nielen jednu z najvyšších úrovní miezd v Európe, ale je tiež jednou z najdrahších krajín v Európe. Životné náklady sú podobné ako v susednom Švajčiarsku. Bývanie, energia, doprava, povinné zdravotné poistenie a ďalšie fixné náklady zaberajú približne polovicu priemerného príjmu osoby. Tento priemerný príjem sa pohybuje od 3 500 do 9 000 švajčiarskych frankov mesačne v závislosti od odvetvia.

Podľa posledného sčítania ľudu možno životné náklady v kniežatstve zhrnúť takto. Priemerný mesačný nájom jedného bytu bol 790 švajčiarskych frankov, zatiaľ čo priemerný dvojizbový byt stál 1 076 švajčiarskych frankov mesačne. Trojizbové byty stoja v priemere 1 430 švajčiarskych frankov a štvorizbové byty  1680 švajčiarskych frankov. Podľa Štatistického úradu stojí päťizbový byt 1 830 švajčiarskych frankov.

6. Zdravotníctvo

Všetci obyvatelia Lichtenštajnska s trvalým pobytom musia prispievať do Národného fondu zdravotnej starostlivosti a zamestnávatelia sem musia zaregistrovať svojich zamestnancov. Zamestnanci a zamestnávatelia platia do zdravotníckeho fondu. Závislí rodinní príslušníci sú krytí z príspevkov platených zamestnanými rodinnými príslušníkmi. Nezamestnaní, starobní dôchodcovia a ľudia, ktorí poberajú dlhodobé nemocenské dávky alebo materskú dovolenku, nemusia platiť zdravotné príspevky. Samostatne zárobkovo činné osoby musia prispievať vlastnými prostriedkami. Národný fond zdravotnej starostlivosti pokrýva väčšinu lekárskych služieb vrátane liečby odborníkmi, hospitalizácie, lekárskych predpisov, tehotenstva a pôrodu a rehabilitácie.

V Lichtenštajnsku je okolo 64 praktických lekárov a konzultantov, hoci sú veľmi kompetentní a dobre vyškolení. Praktickí lekári predpisujú lieky, liečia akútne a chronické choroby a poskytujú preventívnu starostlivosť a výchovu k zdraviu. Konzultanti sú starší lekári, ktorí ukončili vyššiu úroveň odbornej prípravy a majú tendenciu špecializovať sa v jednej oblasti, ako napríklad gynekológia, onkológia, pediatria a dermatológia. Všeobecní lekári musia pacienta poslať ku špecialistom.

Lichtenštajnsko má jednu nemocnicu, Národnú nemocnicu, ktorá sa nachádza v hlavnom meste Vaduz a je prevádzkovaná v spolupráci so súkromnými lekármi špecializujúcimi sa na interné lekárstvo, chirurgiu, gynekológiu, pôrodníctvo a psychiatriu. Pohotovostná starostlivosť v nemocnici je bezplatná a dostupná aj pre osoby, ktoré nie sú poistené. V celej krajine existuje množstvo zdravotníckych stredísk, ktoré poskytujú iba ambulantnú starostlivosť, ale ponúkajú širokú škálu špecializovaných služieb, ako sú všeobecná prax, starostlivosť o matku, pediatria a zubná starostlivosť, ako aj laboratórne, rádiologické a iné diagnostické služby. Môžu tiež poskytnúť pohotovostnú lekársku pomoc. Mimo mesta Vaduz má každé mesto pohotovostnú službu, ktorú prevádzkujú praktickí lekári a odborníci, a lekári vyškolení v odbore pohotovostnej medicíny cestujú so záchrannou službou. Lekárne sa nachádzajú po celej krajine a lekárnik je neustále v pohotovosti.

V prípade závažných chorôb alebo komplikovaných zlomenín kostí sú pacienti presúvaní do špecializovaných nemocníc vo Švajčiarsku a Rakúsku.

7. Dane

Fyzické osoby s bydliskom v Lichtenštajnsku podliehajú dani z kapitálu a dani z príjmu. Existuje tiež štátna a mestská daň, ktorá sa líši v závislosti od miesta bydliska osoby. Vnútroštátna daň zahŕňa osem daňových pásiem s maximom 8%. Mestská daň sa zakladá na výške zaplatenej vnútroštátnej dane a pohybuje sa medzi 150% a 250% tejto vnútroštátnej dane. V rámci týchto hraníc obce každý rok rozhodujú o výške mestskej dane, ktorá sa má vyberať.

Zamestnancom sa daň z príjmu automaticky odpočíta a odvedie na daňový úrad. Daňové priznanie musí byť vyplnené a predložené každý rok. To sa potom používa na výpočet sumy dane, ktorá sa mala zaplatiť v predchádzajúcom roku.

Daň z príjmu

Všetky osoby pracujúce ako samostatne zárobkovo činné osoby v Lichtenštajnsku musia platiť daň z príjmu (zrážková daň), z príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj z iných príjmov. Spoločnosti sú povinné odpočítať daň z príjmu z platov svojich zamestnancov a odviesť túto daň z príjmu na daňové úrady. Výšku splatnej dane určujú daňové úrady. Určitá suma príjmov za rok je oslobodená od dane. Daňové pásma sa pohybujú od 3% do maximálne 24%. Na konci každého roka musia občania vyplniť daňové priznanie. To sa potom používa na určenie, koľko dane sa malo zaplatiť v predchádzajúcom roku. Toto daňové priznanie je relatívne jednoduché a rýchle.

Pracovníci žijúci mimo Lichtenštajnska

Niektorí pracovníci žijúci mimo Lichtenštajnska môžu podliehať obmedzenému zdaneniu. Daňové ustanovenia sa líšia v závislosti od miesta bydliska. Pracovníci žijúci vo Švajčiarsku majú najjednoduchší systém: neplatia dane v Lichtenštajnsku. Všetok príjem sa zdaňuje v mieste bydliska vo Švajčiarsku. Pracovníci žijúci v Rakúsku musia zaplatiť paušálnu zrážkovú daň vo výške 4%, ktorá sa odpočíta z ich platu. Táto suma sa môže odpočítať z dane z príjmu v Rakúsku. Pracovníci žijúci v Nemecku platia dane v oboch krajinách. Paušálna zrážková daň sa vyberá v Lichtenštajnsku bez ohľadu na sumu, ktorú osoba zarobí. Odpočítava sa od dane z príjmu, ktorá sa má zaplatiť v Nemecku.

Úradníci

Na pracovníkov žijúcich v zahraničí, ktorí sú zamestnaní v štátnej službe alebo v iných verejných inštitúciách, sa vzťahujú rôzne ustanovenia. Ich príjem, ale nie ich majetok, sa zdaňujú v Lichtenštajnsku. Preto musia vyplniť úplné daňové priznanie a predložiť ho daňovému úradu v Lichtenštajnsku. Existujú dve rôzne kategórie štátnych zamestnancov v závislosti od miesta bydliska osoby:

 • verejné orgány so zvrchovanými právomocami
 • verejné orgány bez zvrchovaných právomocí

Pracovníci, ktorí pracujú v štátnej správe so zvrchovanými právomocami, musia jednoducho platiť daň z príjmu v Lichtenštajnsku. V prípade nerezidentov pracujúcich vo verejných orgánoch bez zvrchovanej právomoci sa však daň zaplatená v Lichtenštajnsku môže odpočítať od dane iba v krajine ich bydliska.

8. Doprava

Verejnú dopravu zabezpečuje autobusová sieť, ktorá spája všetky mestá v krajine a je napojená na susedné krajiny (Rakúsko, Švajčiarsko). Najväčšie vlakové stanice „Buchs“ a „Sargans“ v Švajčiarsku a Rakúsku (Feldkirch) sú vzdialené od Lichtenštajnska 10-20 min. Letisko v Zürichu je vzdialené približne 1,5 hod a letiská Mníchov a Insbruck približne 2 hod cesty autom.

9. Obchody

Väčšina obchodov je otvorených od 8.00 – 18.30, soboty do 16.00. V nedeľu a cez sviatky je otvorených len niekoľko supermarketov. V špecializovaných obchodoch je možné dostať aj špeciality ázijskej, tureckej a gréckej kuchyne.

10. Banky a telefonovanie

Aby sa krajina chránila proti praniu špinavých peňazí a podvodom, má pomerne prísne pravidlá otvárania bankových účtov a vo všeobecnosti si vyžaduje, aby ste vložili pomerne veľkú počiatočnú sumu, aby ste si mohli otvoriť účet. Tieto požiadavky sa môžu zmeniť, preto je najlepšie kontaktovať banku priamo.

Na otvorenie potrebujete cestovný pas a potvrdenie o príjme.

Lacné telefonovanie je prostredníctvom telefónnych kariet Telecom FL. Telefónne karty sa dajú zakúpiť 20,-CHF alebo 50,-CHF na predajných miestach Telecom FL, poštách, čerpacích staniciach, novinových stánkoch a v predajniach kancelárskych potrieb.

11. Systém sociálneho zabezpečenia

Štátne dôchodky, podnikové dôchodky a súkromné ​​dôchodky sú tri hlavné piliere, ktoré tvoria lichtenštajnský systém sociálneho poistenia. Táto sieť umožňuje pracovníkom pokryť riziká, ako sú choroby, nehody, zdravotné postihnutie a nezamestnanosť, a finančne sa pripraviť na dôchodok.

Pracovníci v lichtenštajnských spoločnostiach požívajú systém sociálneho poistenia, ktorý pokrýva celý rad rizík a v niektorých prípadoch je tiež spolufinancovaný ich príslušnými zamestnávateľmi. Prvý a druhý pilier sú povinné, zatiaľ čo tretí je dobrovoľný.

Prvý pilier: AHV, IV, FAK a ALV

Jedným z pilierov systému sociálneho poistenia je povinné štátne poistenie určené na zabezpečenie živobytia všetkých ľudí, ktorí žijú alebo pracujú v Lichtenštajnsku. Tí, ktorí pracujú v Lichtenštajnsku a v susednej krajine, musia platiť príspevky na sociálne poistenie za celý svoj príjem v krajine, v ktorej žijú. Prvý pilier zahŕňa:

 • starobné a pozostalostné poistenie (AHV)
 • poistenie pre prípad invalidity (IV)
 • fond rodinných prídavkov (FAK)
 • poistenie v nezamestnanosti (ALV, z príjmu nad 126 000 CHF nejdú žiadne príspevky)
 • doplnkové dávky.

Zamestnávatelia a zamestnanci platia určité percento z mzdy do tohto poisťovacieho a dôchodkového fondu, ktorý je nezávislým verejným orgánom monitorovaným štátom. Zamestnávateľ je zodpovedný za odpočítanie príspevkov zo mzdy zamestnanca a za prevod týchto peňazí do správneho oddelenia.

Za AHV platia zamestnanci 3,95% a zamestnávatelia 4,15% z platu. V prípade IV sa od zamestnanca odpočíta ďalších 0,75% a od zamestnávateľa 0,75%. Príspevky FAK spolu dosahujú 1,9% a platí ich zamestnávateľ. Zamestnávateľ tiež platí správny príspevok vo výške 0,2875%. ALV predstavuje 0,5% pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Celkovo pracovník vypláca 5,2% svojho platu a zamestnávateľovi ďalších 7,55875%. Samostatne zárobkovo činné osoby platia príspevky podľa svojho príjmu. Osoby, ktoré nepracujú, platia ročný príspevok, ktorý sa počíta podľa ich majetku, dôchodkových príjmov a iných faktorov. Viac informácií je k dispozícii v kanceláriách AHV / IV / FAK / ALV.

Druhý pilier: PK, OUFL, KV

Druhý pilier zahŕňa aj povinné poistenie. V prípade podnikových dôchodkov existuje horná a dolná hranica stanovená zákonom, pričom podniky môžu voľne stanovovať príspevky kdekoľvek medzi týmito hranicami. Keby boli zamestnanci krytí iba jedným pilierom, museli by znášať značné náklady, ak by boli nútení uplatniť si nárok (poistenie pre starobu, vdovcov, siroty, zdravotne postihnuté osoby). Druhý pilier je určený na zabezpečenie toho, aby občania mohli naďalej žiť životy, na ktoré si zvykli, aj keď sú nútení uplatniť si nárok. Poistenie spoločnosti zahŕňa dôchodkové fondy (PK), zdravotné poistenie (KV) a povinné úrazové poistenie (OUFL).

Rovnako ako v prípade prvého piliera je za evidenciu zamestnanca v dôchodkovom fonde zodpovedný za prevod príspevkov do poisťovne zamestnávateľ. Tieto príspevky sú spravidla rozdelené medzi zamestnávateľom a zamestnancom 50/50, hoci niekedy existujú rôzne ustanovenia. Všetci pracovníci, ktorí zarábajú viac ako 20 880 CHF podliehajúcich AHV, musia byť poistení. Príspevky sa vyplácajú od 18 rokov (zdravotné postihnutie, smrť). Príspevky na dôchodok začínajú vo veku 24 rokov.

Zdravotné poistenie zaručuje, že zamestnanci, ktorí nie sú schopní pracovať, dostávajú dávky rovnajúce sa 80% ich príjmu, ktoré sú predmetom AHV. Aj keď sú tieto príspevky rozdelené 50/50 medzi zamestnávateľov a zamestnancov, za založenie poistenia a za prevod príspevkov poisťovateľovi je zodpovedný zamestnávateľ. Zdravotné poistenie pre prípad práceneschopnosti je povinné pre všetkých zamestnancov starších ako 15 rokov, ktorí pracujú pre zamestnávateľa so sídlom alebo pobočkou v Lichtenštajnsku. Všetky osoby, ktoré žijú alebo pracujú v Lichtenštajnsku (okrem cezhraničných dochádzajúcich zo štátov mimo EHP, napr. zo Švajčiarska), však musia mať zdravotné poistenie. Zamestnávateľ prispieva na toto zdravotné poistenie pevnou sumou.

Tretím prvkom podnikového poistenia je povinné úrazové poistenie. Je rozdelené na poistenie úrazov na pracovisku a poistenie nehôd mimo pracoviska. Prvý sa týka úrazov na pracovisku a chorôb z povolania (napr. Lekárskych poplatkov, nákladov na lieky atď.) A je hradený výlučne zamestnávateľom. Druhý pokrýva všetky úrazy, ktoré nesúvisia s prácou (voľný čas), a pokrýva rovnaké náklady ako poistenie pre úrazy na pracovisku. Zamestnanec platí poistné na úrazové poistenie mimo pracoviska. Zamestnávateľ odpočíta príspevok zamestnanca priamo z jeho platu a tento príspevok prevedie na poisťovateľa.

Tretí pilier: dobrovoľné poistenie

Tretí pilier je dobrovoľné súkromné poistenie určené na doplnenie prvého a druhého piliera na individuálnom základe. To umožňuje zamestnancom vyplniť medzery z 1.a 2. piliera. Často má formu súkromného životného poistenia. Tretí pilier je financovaný zo 100% zamestnancom a nezahŕňa zamestnávateľa ani štát.

12. Sociálne zabezpečenie a poistenie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Lichtenštajnsku

Telefónne čísla v prípade núdze

 • 112 – spoločné číslo pre tiesňové volania
 • 117 – polícia (len v prípade núdze)
 • 144 – zdravotná pohotovosť
 • 118 – hlásenie požiarov
 • 1414 – Letecká záchranná služba (Rega)

Užitočné internetové adresy

Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie

Michalská 12
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5930-1111
Fax: +421-2-5930-1100
E-mail: bratislava@eda.admin.ch

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

Thunstrasse 63
3074 Muri b. Bern
Švajčiarsko
Tel.: +41-31-356-3930
Fax: +41-31-356-3933
Mobil: +41 792526369 (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja iba v závažných prípadoch)
E-mail: emb.bern@mzv.sk