Prejsť na obsah

Životné a pracovné podmienky na Cypre

1. HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Najlepší spôsob ako si nájsť prácu pred príchodom na Cyprus je prostredníctvom portálu EURES. Samozrejme veľký nárast počtu nezamestnaných osôb na Cypre v posledných rokoch značne sťažil hľadanie práce na diaľku. Od septembra 2011 na základe zákona č. 7 (I) z roku 2007 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať na území Cyperskej republiky, úrady práce môžu pomôcť európskym občanom, ktorí prídu na Cyprus prvý krát, pri hľadaní práce po dobu 3 mesiacov od ich vstupu na Cyprus.

Verejné služby zamestnanosti môžu ďalej poskytovať svoje služby európskym občanom po predložení povolenia na pobyt, vydaného Oddelením pre občiansky register a migráciu odboru pre osoby, ktoré sa môžu legálne a zákonne zdržiavať na Cypre po dobu dlhšiu ako 3 mesiace. Ak si na Cypre hľadáte prácu, môžete navštíviť okresné úrady práce, ktoré zastrešuje Ministerstvo práce a sociálneho poistenia, za účelom registrácie, získania informácií a poradenstva a dokonca aj hľadania zamestnania. Budete musieť ukázať svoj pas alebo občiansky preukaz pri prvej návšteve. Nemôžete sa zaregistrovať ako nezamestnaný, ak nie ste prihlásený k pobytu na Cypre. Ak sa chcete zaregistrovať ako nezamestnaní pri hľadaní práce, môžete navštíviť kancelárie Okresné úrady práce: Nicosia +357 22 403000, Limassol +357 25 827320, Larnaca +357 24 805312 a Paphos +357 26 821666 alebo miestne úrady práce v Chrysochus +357 26 821842 , Ypsonas +357 25 826900, Lakatameia +357 22 443717, Aglantzia +357 22 874800, Famagusta +357 23 812052, Aradippou +357 24 813295, Agros +357 25 874074, Kakopetria, Aghios Georgios Road, Latsia +357 22 815848 a Východný Limassol +357 25814923.

Verejné služby zamestnanosti sú povinné vám pomôcť pri hľadaní práce po dobu až 3 mesiacov od vášho vstupu do krajiny. Toto právo zaniká uplynutím trojmesačnej lehoty. Cyprus má mnoho súkromných pracovných agentúr. Niektoré sa špecializujú na hľadanie práce pre ľudí zo zahraničia, pričom niektorým umožnia registráciu a vyplnenie životopisu na príslušnej webovej stránke. Môžete tiež kontaktovať Cyprus Human Resource Management Association (Cyperskú asociáciu pre riadenie ľudských zdrojov) ohľadom informácií o pracovných agentúrach, a taktiež Cyperskú obchodnú a priemyselnú komoru (KEBE). Noviny, ktoré nájdete pri návšteve oficiálnej stránky Cyperskej republiky, ponúkajú ďalší dobrý spôsob ako si nájsť prácu. Verejné služby zamestnanosti pod Ministerstvom práce majú tiež internetový systém registrácie pre zamestnanie a hľadanie práce prostredníctvom webovej stránky EURES. Napokon osobný kontakt so spoločnosťami, ktoré môžu hľadať nových pracovníkov s konkrétnou špecializáciou, môže byť tiež užitočný.

1.2 Ako požiadať o zamestnanie

Žiadosť do zamestnania so životopisom a sprievodným listom je možné podať cez úrad práce alebo priamo zamestnávateľovi. Je veľmi dôležité uviesť referenčné číslo ponuky práce. Verejné služby zamestnanosti nemajú databázu životopisov. Voľné pracovné miesta sú identifikované ako náhle sú zadané údaje uchádzača o zamestnanie do registra verejných služieb zamestnanosti. Môžete poslať svoj životopis cez niektorú z veľkých pracovných agentúr, ktorá posúdi vašu žiadosť ak sa objaví pracovná ponuka, pre výkon ktorej sú potrebné vaše znalosti a skúsenosti. Je to bežný postup. Tieto agentúry môžete nájsť cez Cyperskú asociáciu pre riadenie ľudských zdrojov alebo na internete. Niektoré veľké organizácie a zamestnávateľské agentúry majú webové stránky, kde môžete vyplniť vaše osobné údaju a uchádzať sa tak o existujúce alebo budúce pracovné miesto.

Životopis je veľmi dôležitým prvkom pri hľadaní zamestnania. Hoci neexistuje štandardizovaná forma životopisu, v profesionálnom živote sa rozšíril životopis typu EUROPASS. Životopis musí byť dôkladne a presne pripravený, gramaticky skontrolovaný a musí poskytovať prehľad vašich schopností, vedomostí, skúseností, špecializácií a  záujmov. Životopis sa zvyčajne posiela spolu so sprievodným listom, ktorý obsahuje názov pracovnej pozície, kde ste videli inzerát na danú ponuku práce a vaše kontaktné údaje.

Návod ako napísať dobrý životopis nájdete na stránke EUROPASS.

Proces obsadzovania voľného miesta zvyčajne začína reklamou v novinách alebo cez pracovnú agentúru, napr. uvedením základných údajov o pracovnom mieste a stručného predstavenia firmy.  Následne prebieha zasielanie životopisov do určitého stanoveného dátumu, prvotné hodnotenie životopisov a výber kandidátov na osobný pohovor. Úspešný kandidát zvyčajne prejde dvomi až tromi pohovormi. Spoločnosti často uskutočňujú písomné skúšky alebo realizujú praktické testy napríklad v hodnotiacich centrách. Týmito spôsobmi zamestnávateľ analyzuje schopnosti kandidátov tak, aby identifikoval najkvalifikovanejšieho kandidáta. Za každých okolností musíte byť pripravený podľa požiadaviek pracovného miesta, musíte mať vedomosti o špecifickom odvetví, ekonomickom prostredí, celkovej situácii na Cypre a musíte vedieť poukázať na svoje silné stránky. U ľudí, ktorí nehovoria grécky, prebiehajú pohovory zvyčajne v anglickom jazyku, prípadne v inom spoločne používanom cudzom jazyku.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci jednotného európskeho trhu je jedným z najväčších úspechov EÚ.

Ako jednotný trh funguje?

Na väčšinu tovarov sa vzťahuje „princíp vzájomného uznávania“, čo znamená, že produkty legálne vyrobené v jednom členskom štáte sa môžu voľne pohybovať a predávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

V niektorých citlivých odvetviach ako stavebníctvo a farmaceutický priemysel aj naďalej platia určité obchodné obmedzenia. Členské štáty môžu okrem toho obmedziť voľný pohyb tovaru na domácich trhoch za určitých podmienok, ktoré sa týkajú napríklad ochrany životného prostredia alebo verejného zdravia.

Občania EÚ si vo všeobecnosti môžu kúpiť tovary v iných členských štátoch pre vlastnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistujú obmedzenia, čo si občan môže kúpiť a vziať pri cestovaní do iných krajín EÚ. Pri prechode z jedného členského štátu do iného sa už neplatí nijaká daň, pretože daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň tvoria súčasť kúpnej ceny, čo znamená, že iné krajiny nemôžu uplatňovať nárok na ďalšie poplatky.

Na niektoré špecifické výrobky ako alkohol a tabak platia určité obmedzenia. Webová stránka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu poskytuje prehľad o pravidlách vzťahujúcich sa na nákup týchto tovarov v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj v prípade kúpy motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho osobného užívania v inom členskom štáte.

Voľný pohyb kapitálu

Právne predpisy EÚ umožňujú občanom voľne spravovať a investovať peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Z voľného pohybu peňazí neplynú výhody vďaka zvýšenej efektívnosti len pre finančné trhy, ale aj pre každého občana EÚ.

Každý občan si môže otvoriť bankový účet, nakupovať akcie, investovať alebo kupovať nehnuteľnosti v inom členskom štáte s minimálnym množstvom obmedzení. Navyše podniky v EÚ môžu investovať do iných európskych podnikov, vlastniť ich a riadiť.

V členských štátoch platia pre voľný pohyb kapitálu niektoré výnimky. Väčšina výnimiek sa vzťahuje na dane, finančný dohľad, otázky verejného záujmu, pranie špinavých peňazí a finančné sankcie.

2.2 Hľadanie ubytovania

Prenajať alebo kúpiť si nehnuteľnosť môžete pomocou miestnych špecializovaných novín (v gréckom a anglickom jazyku) alebo na internetových stránkach. Realitní agenti sú tiež dobrým zdrojom. Vo všeobecnosti, ceny nehnuteľností značne klesli z dôvodu ekonomickej krízy. Ceny nájmu a ceny nehnuteľností sú rozdielne z viacerých dôvodov, ako sú región, okres, vzdialenosť od centra mesta, zastavanosť územia a podobne. Predtým, ako sa rozhodnete pre nákup alebo prenájom nehnuteľnosti, je dobré spraviť prieskum cien a územia, zvážiť ďalšie relevantné faktory podľa vašich okolností. Ceny za apartmán sa pohybujú v rozmedzí od 1400–2000 EUR na m². Nájomné za nezariadený, relatívne nový apartmán sa pohybuje v rozmedzí 6-12 EUR za m². Elektrina, voda a klimatizácia v nájomnom nie sú zahrnuté a sú zohľadnené v osobitnej kalkulácii. Ak si potrebujete požičať peniaze na kúpu nehnuteľnosti, skontaktujte komerčné banky, aby ste si prediskutovali podmienky poskytnutia úveru. Informácie (a detaily komerčných bánk) môžete získať z internetovej stránky Cyperskej centrálnej banky. Bežná doba splatenia úveru na nehnuteľnosť je 20 až 25 rokov. Výška úveru môže byť 50-60% z reálnej hodnoty úveru alebo viac. Informácie o realitných agentoch na Cypre môžete získať z Cyperskej asociácie realitných agentov, telefonicky na telefónnom čísle +357 22 88 97 59 alebo e-mailom na adrese mesitwn@cytanet.com.cy a taktiež z Registračnej rady realitných agentov.

2.3 Hľadanie školy

Občania EÚ/EHP, ktorí žijú na území Cyperskej republiky ako aj členovia ich rodiny, ktorí sú občanmi tretích krajín, majú právo na vzdelávanie v štátnych vzdelávacích inštitúciách rovnako ako cyperskí občania. Cyperská republika chce zabezpečiť, aby deti, ktoré prídu bývať na Cyprus z iných európskych krajín, mohli pokračovať vo svojom štúdiu. Ministerstvo školstva a kultúry je kompetentným orgánom, ktorý zabezpečuje pomoc pri hľadaní školy (telefón +357 22 800 600 a e-mail moec@moec.gov.cy ). Na ministerstve sa môžete skontaktovať s kompetentnými osobami na oddeleniach zvlášť pre každú úroveň vzdelávania (napríklad Riaditeľstvo pre vzdelávanie na základných školách, Riaditeľstvo pre vzdelávanie na stredných školách, Riaditeľstvo pre vyššie vzdelávanie). Cez ministerstvo môžete nájsť akreditované štátne a súkromné škôlky, základné školy a stredné školy nižšieho a vyššieho stupňa. Taktiež môžete získať informácie o terciárnom vzdelaní (univerzity, vysoké školy, školy vyššieho vzdelania, atď.)

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha EÚ čo najviac zjednodušiť svojim občanom cestovanie po členských štátoch viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktoré upravujú vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registráciu vozidla. Do spolupráce v tejto oblasti sú zapojené aj krajiny EHP, teda aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Vodičské preukazy

V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz platný v celej oblasti EÚ/EHP. Členské štáty vydávajú vodičské preukazy „podľa modelu Spoločenstva“ s cieľom uľahčiť uznávanie vodičských preukazov vydaných rôznymi krajinami EÚ/EHP.

Tieto vodičské preukazy sa vydávajú podľa vnútroštátneho práva, ale sú platné aj v ostatných krajinách EÚ a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Treba poznamenať, že dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia vydané domovskou krajinou držiteľa však nie sú uznávané v iných členských štátoch.

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu, môže používať platný vodičský preukaz počas celého obdobia jeho platnosti. (Držitelia vodičského preukazu sú však povinní splniť všetky požiadavky týkajúce sa vodičského preukazu v novej krajine, napr. kratšej platnosti alebo lekárskych prehliadok). Po uplynutí platnosti existujúceho vodičského preukazu alebo v prípade straty či krádeže musí držiteľ požiadať o vydanie nového vodičského preukazu v krajine pobytu.

Registrácia automobilu

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na kratšie obdobie ako šesť mesiacov, nemusí zaregistrovať vozidlo alebo platiť dane v novej krajine. Vozidlo ostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu.

Ak však vlastník vozidla ostane v novej krajine viac ako šesť mesiacov, je povinný zaregistrovať vozidlo v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň v hostiteľskej krajine. Pri registrácii musí majiteľ vozidla predložiť tieto dokumenty: osvedčenie o zhode; poistné krytie; doklad o vlastníctve vozidla; doklad o zaplatení DPH; doklad o technickej spôsobilosti vozidla; doklad o úhrade registračného poplatku a cestnej dane.

V niektorých krajinách majú majitelia, ktorí sa prisťahovali z inej krajiny EÚ/EHP, pri registrácii vozidla nárok na oslobodenie od dane v prípade, že spĺňajú príslušné podmienky a dodržia lehoty. Pred odchodom z krajiny by mal občan kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány (pozri odkaz).

Poistenie vozidla pri presťahovaní sa v rámci EÚ/EHP

Občania EÚ a EHP môžu poistiť svoje vozidlo v inom členskom štáte EÚ/EHP, poisťovacia spoločnosť však musí mať buď sídlo v hostiteľskej krajine alebo licenciu na predaj poistení v tejto krajine.

Je dôležité overiť si u poisťovateľa, či bude súčasná zmluva o poistení platná v krajine, do ktorej si občan vozidlo sťahuje. Ak občan bude musieť uzatvoriť nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, je potrebné vedieť, že poisťovacie spoločnosti nie sú povinné rešpektovať záznamy o predchádzajúcom bez škodovom priebehu poistenia.

Zdanenie pri kúpe automobilu

Ak sa občan rozhodne pre kúpu motorového vozidla v jednom členskom štáte EÚ/EHP, ale chce ho registrovať v inom členskom štáte, je povinný zaplatiť DPH len v cieľovej krajine. Viac informácií o tejto téme nájdete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

1.     Občania EÚ/EHP, ktorí prídu a zostanú na Cypre počas obdobia menej ako 3 mesiace, musia byť držiteľom platnej identifikačnej karty (občiansky preukaz) alebo pasu. Členovia rodiny občana EÚ/EHP, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi EÚ/EHP, ale ich sprevádzajú, alebo pricestujú za nimi na Cyprus za účelom zlúčenia rodiny, musia mať platný pas a mať  tzv. konzulárnu autentizáciu pasu (consular authentication of the passport – okrem prípadov, keď daná osoba je držiteľom povolenia na prechodný alebo trvalý).

2.     Občan, ktorý chce zostať na Cypre viac ako 3 mesiace potrebuje:

 • platnú identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný pas;
 • platené alebo neplatené zamestnanie (samozamestnanie) na Cypre;
 • registráciu v súkromnej alebo verejnej inštitúcii za účelom ďalšieho štúdia, zahŕňajúc odborné školenia a kurzy; alebo
 • plné nemocenské poistenie pre seba ako aj pre všetkých členov rodiny a dostatok finančných prostriedkov pre seba a pre všetkých členov rodiny, aby ste neboli závislí na cyperskom systéme sociálneho zabezpečenia.

3. Občania EÚ a členovia ich rodiny, ktorí sú tiež občanmi EÚ sa musia zaregistrovať na Oddelení registra obyvateľstva a migrácie (Census Records and Migration Department) do 4 mesiacov od príchodu.

4. Členovia rodiny občana členského štátu EÚ, ktorí ich sprevádzajú alebo za nimi pricestujú na Cyprus, si musia podať žiadosť o povolenie k pobytu pre člena rodiny občana členského štátu EÚ, do štyroch mesiacov od dňa ich príchodu na Cyprus.

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Všetko, čo potrebujete vedieť pred odchodom na Cyprus, nájdete v brožúre „Vedieť pred odchodom“, ktorú spracoval EURES Cyprus.

3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí. EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
 • stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
 • zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
 • rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikových organizácií a odborových zväzov – v otázkach zamestnanosti a postupov súvisiacich s výkonom práce. Na sociálnom dialógu sa zúčastňujú obidve strany odvetvia s cieľom uzavrieť dohody, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody uzavreté v rámci sociálneho dialógu sa stali základom právnych predpisov EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, prácou na kratší pracovný čas a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domu, stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory pre oblasť bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií a oceliarstva.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej sociálnemu dialógu. Medzi organizácie zapojené do medzisektorového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácii

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:

Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách. Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.

Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.

Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

3.3 Druhy zamestnania

Minimálny vek, od ktorého môžete pracovať na Cypre, je 15 rokov. Zmluva na dobu neurčitú je najčastejšia forma pracovnej zmluvy na Cypre. Veľmi časté je sezónne zamestnanie v niektorých hospodárskych sektoroch ako je cestovný ruch a poľnohospodárstvo.

Čiastočný pracovný úväzok

Osobitný zákon zaisťuje rovnosť zaobchádzania zamestnancov na čiastočný úväzok. Zákon definuje zamestnanca na čiastočný úväzok ako zamestnanca, ktorého týždenný pracovný čas alebo priemerný pracovný čas počas obdobia jedného roka, je kratší než bežný pracovný čas zamestnanca na plný úväzok. Za týchto okolností sa uplatňuje zásada proporcionality, na základe ktorej zamestnanec na čiastočný úväzok má adekvátny nárok na rovnaké práva a povinnosti ako zamestnanec na plný úväzok.

Pracovný pomer na dobu určitú

Pracovný pomer na dobu určitú sa riadi osobitným zákonom. Pokiaľ ide o pravidlá a podmienky zamestnania, so zamestnancom na dobu určitú sa nesmie zaobchádzať menej priaznivo ako so zamestnancom na dobu neurčitú, okrem prípadov, kedy je to opodstatnené z objektívnych dôvodov. Zákon tiež stanovuje, že ak zamestnanec bol zamestnaný u toho istého zamestnávateľa na zmluvu na dobu určitú na viac než 30 mesiacov (bez ohľadu na počet predĺžení zmluvy na dobu určitú), zmluva je považovaná na všetky účely ako doba neurčitá, s výnimkou prípadov, kedy zamestnávateľ môže dokázať, že zmluva na dobu určitú je opodstatnená z objektívnych dôvodov.

Práca z domu

Telepráca, resp. práca z domu, kde zamestnanec pracuje doma, nie je bežnou praxou na Cypre.

Dočasné zamestnanie

V praxi dočasné zamestnávanie nie je veľmi obvyklé na Cypre, a z tohto dôvodu nie sú k dispozícii žiadne špecializované úrady/agentúry ponúkajúce tieto služby.

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb sa riadi osobitným zákonom. Zákon stanovuje, že pravidlá a podmienky zamestnávania pracovníkov vyslaných z podnikov so sídlom v krajinách EÚ za účelom vykonávania dočasnej práce na území Cyperskej republiky musia byť rovnaké ako tie, ktoré platia v Cyperskej republike na základe práva, regulačných alebo správnych opatrení alebo kolektívnych dohôd. Oddelenie pracovných vzťahov je zodpovedné za zabezpečenie, aby bola dodržiavaná legislatíva upravujúca vyššie uvedené typy zamestnania, s výnimkou legislatívy týkajúcej sa vysielania pracovníkov, pre ktoré príslušným orgánom je Ministerstvo práce.

Pre viac informácií alebo za účelom registrácie sťažnosti kontaktujte Oddelenie pracovných vzťahov.

Nicosia Central Offices
54, Griva Digeni Ave., 2nd floor, 1096 Nicosia
Tel.: 22803100/101 | Fax: 22661977
E-mail: info@dlr.mlsi.gov.cy

Nicosia District Office
54, Griva Digeni Ave., 2nd floor, 1096 Nicosia
Tel.: 22803145/127 | Fax: 22661965.
E-mail: info@dlr.mlsi.gov.cy

Limassol District Office
Social Insurance Building, 80, Franklin Roosevelt Ave.,
P.O.Box. 71019, 3840 Limassol
Tel.: 25819440/820 | Fax: 25819274.
E-mail: cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

Larnaka – Famagusta District Office
61-63, Lord Byron Str., Lumiel Building, 2nd floor, 6023 Larnaka
Tel.: 24817800/801 | Fax: 24621458.
E-mail: mtheofilidou@dlr.mlsi.gov.cy

Paphos District Office
1, Agiou Spyridonos Str., 8021 Paphos
Tel.: 26822614/640 | Fax: 26822621.
E-mail: eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

Úradné hodiny 08:00 – 15:00

3.4 Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva nie je povinná, ale je dobrým zvykom vystaviť a podpísať dohodu obsahujúcu hlavné podmienky vášho zamestnania, aby boli podmienky a pravidlá zamestnania pre vás a vášho zamestnávateľa zrozumiteľné. Zmluva musí obsahovať informácie ako miesto výkonu práce, adresa sídla organizácie, popis práce a povinností, dátum nástupu do práce, ak je dohodnuté, dĺžka trvania pracovného pomeru, platená dovolenka, mzda a príplatky, pracovný čas a pracovné dni. Informácie získate na Oddelení pracovných vzťahov na Ministerstve práce a sociálnych vecí. Zmluva na dobu neurčitú môže byť ukončená oboma stranami v súlade s legislatívou vzťahujúcou sa na špecifické zamestnanie, s určením výpovednej lehoty a dôvodov pre ukončenie zmluvy. Kolektívne zmluvy medzi odbormi a zamestnávateľmi sa zvyčajne uzatvárajú na obdobie dvoch rokov. Zamestnávateľ musí oboznámiť zamestnanca so všetkými zmenami pracovných podmienok do jedného mesiaca. Ak sa zamestnávateľ rozhodne zmeniť podmienky zamestnania, dodatok musí predtým prediskutovať so zamestnancom, ktorý s nimi musí súhlasiť. Ak by sa dodatkom zhoršili podmienky zamestnania, zamestnanec ho môže odmietnuť a postúpiť záležitosť na Súd pracovných sporov. Ak má dôjsť k zlúčeniu alebo zakúpeniu spoločnosti inou spoločnosťou, zamestnávateľ musí zamestnanca vopred informovať o dátume zlúčenia alebo kúpy, o dôvodoch zmeny, následkoch (právnych, ekonomických a sociálnych) a opatreniach, ktoré budú vyplývať z fúzie. Práva a povinnosti prechádzajú na nového zamestnávateľa, ktorý nesmie meniť podmienky zamestnania najmenej počas jedného roka.

Otázky, problémy alebo sťažnosti v spojitosti s touto problematikou môžu byť adresované Oddeleniu pracovných vzťahov.

3.5 Špeciálne kategórie

Opatrovanie  zdravotne postihnutých, ktoré fungovalo pod dohľadom oddelenia práce od roku 1989, v roku 2009 prešlo pod Oddelenie pre sociálne inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím. Poslaním oddelenia je zlepšenie kvality života osôb so zdravotným postihnutím a jeho strategickým cieľom je plánovanie a vykonávanie reforiem, ktoré otvárajú nové perspektívy pre sociálne začlenenie týchto osôb.

Oddelenie poskytuje:

 • Služby na odborné hodnotenie a orientáciu, odborné školenie a rehabilitáciu v chránených pracovných centrách;
 • Finančnú podporu pri samozamestnaní;
 • Invalidné dôchodky pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím;
 • Príspevok na starostlivosť pre ochrnutých;
 • Finančnú podporu pre handicapovaných ľudí na získanie technických pomôcok a prístrojov alebo pre pokrytie časti operatívnych nákladov na organizovanie aktivít a rehabilitačných programov pre postihnutých ľudí;
 • Finančnú podporu na odborné školenia a rehabilitácie v neštátnych inštitúciách;
 • Granty na dovolenky;
 • Výnimočnú podporu pre ťažko postihnutých ľudí alebo pre organizácie alebo služby na implementáciu rehabilitácie, integráciu, pre dôstojné životné programy a pod. cez lotériový sociálny fond;
 • Finančnú podporu na kúpu invalidných vozíkov a získanie vozíčkov na pôžičku;
 • Motivácie pre zamestnávateľov zamestnať zdravotne postihnutých;
 • Informácie o akejkoľvek oblasti alebo probléme týkajúce sa zdravotne postihnutých.

Adresa:

Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities,
Buildings of the Higher Technology Institute,
Konstandinos Kavafis Street
2121 Aglantzia

Poštová adresa:

Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities
1430 Nicosia
Tel.: 22406406
Fax: 22406555

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Je potrebné poznamenať, že väčšina spoločností na Cypre pôsobí v sektore služieb a podľa definície EÚ sú klasifikované ako malé podniky. Zaregistrovanie spoločnosti na Cypre si vyžaduje podanie žiadosti na Register spoločností (+357 22 40 44 00), aby názov spoločnosti bol preverený a schválený, zaplatenie poplatku 10 EUR alebo v prípade zrýchleného konania 20 EUR. Potom, ako bol schválený názov, všetky potrebné dokumenty musia byť postúpené právnikom pôsobiacim na Cypre. Registračný poplatok závisí od kapitálu spoločnosti. Ak sa zaujímate o vytvorenie spoločnosti, v ktorej budete samo zamestnancom alebo o presťahovanie vašej existujúcej spoločnosti na Cyprus, mali by ste vyhľadať pomoc právnika a účtovníka, aby ste sa vyhli chybám a zbytočným problémom. Informácie súvisiace so spoločnosťami a/alebo odborníkmi poskytujúcimi právne a účtovnícke služby môžete nájsť na internetovej stránke Asociácie Bar v Nikózii a Inštitútu certifikovaných verejných účtovníkov na Cypre. Ak plánujete vykonávať regulovanú profesiu na Cypre, musíte na príslušný orgán podať žiadosť spolu s požadovanými certifikátmi a dokladmi o skúškach.

Informácie môžete získať aj od Národného referenčného orgánu pre odborné kvalifikácie na Oddelení práce (telefón +357 22 400845). Mladým ľuďom a ženám je za inovačné aktivity na základe kritérií poskytovaná finančná pomoc z národného príspevkového rámca, predovšetkým z Ministerstva obchodu, priemyslu a turizmu.

3.7 Platové podmienky

Mzda je zvyčajne vyplácaná mesačne alebo týždenne. Povinné platby zamestnanca, ako sú sociálne poistenie, daň z príjmu a sociálny fond a príspevky na zdravotnú starostlivosť, sú zrážané zo mzdy. Vyhláška o minimálnej mzde z 2009 roku (KDP 194/2009) stanovuje minimálnu mzdu platenú podľa zákona osobám vykonávajúcim tieto profesie: predávajúci personál, administratívny pracovník, zdravotný asistent, asistent starostlivosti o dieťa, asistent v škôlke, školský asistent, strážnik, opatrovateľ. Podľa vyhlášky je minimálna mzda po nástupe stanovená na € 870, ktorá po neprerušenom zamestnaní po 6 mesiacoch u toho istého zamestnávateľa vzrastie na 920 Eur. Hoci neexistujú  žiadne právne ustanovenia, ktorými sa stanovujú minimálne mzdy pre všetky ostatné profesie, horeuvedená minimálna mzda sa uplatňuje aj na ostatné profesie. Je tiež potrebné uviesť, že verejné služby zamestnanosti neakceptujú pracovné ponuky  za nižšiu mzdu, než je mzda podľa profesií, ktorú stanovuje vyhláška.

Výplatná páska musí obsahovať údaje zamestnanca, základný plat, zrážky a čistú mzdu. Zvyčajne je mzda vyplácaná formou šeku spolu s výplatnou páskou. Mzda môže byť vyplácaná taktiež aj na bankový účet a zamestnancovi je daná len výplatná páska. Ak existuje kolektívna zmluva, platba je realizovaná podľa jej štandardov a podmienok. Spoločnosť (zamestnávateľ) je zodpovedná za platenie príspevkov do sociálnej poisťovne a dani z príjmu za zamestnanca. Na konci roku získa zamestnanec informáciu o celkových zrážkach a počas roka sú zrážky uvedené  na výplatnej páske.

Užitočné informácie môžete získať na Oddelení pracovných vzťahov alebo telefonicky na Ministerstve práce a sociálneho zabezpečenia (+357 22 40 16 00).

3.8 Pracovná doba

Pracovný čas je rôzny v závislosti od odvetvia a profesie. Vo väčšine úradov a spoločností sa pracuje od 8.00 do 17.30 hod., s prestávkou od 13.00 do 14.30 hod. V mnohých prípadoch, spravidla v stredu, je poobede zatvorené a v tento deň je pracovný čas do 13.00 hodiny. Otváracie hodiny obchodov boli zliberalizované v roku 2013 a tak obchody zostávajú otvorené aj v nedeľu. Dodržiavanie siesty od 14.00 do 17.00 je dobrovoľné a využíva sa len v lete. Asistenti v obchode pracujú 38 – 42 hodín týždenne. Pracovný čas (maximálny počet pracovných hodín) je pevne stanovený v kolektívnej zmluve. Vo všeobecnosti vo väčšine spoločností je rozsah pracovného času 38 až 40 hodín. Nadčas je platený za prácu vykonávanú mimo stanoveného pracovného času.

Mali by ste si byť vedomý, že:

 • každý zamestnanec musí mať minimálne 11 nepretržitých hodín odpočinku počas 24 hodín a nepretržitých minimálne 35 hodín voľna počas týždňa;
 • maximálny počet pracovných hodín v týždni je 48 hodín, vrátane nadčasov;
 • za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná medzi 23.00 a 6.00 hodinou a nemôže presiahnuť viac ako 8 hodín za 24 hodín;
 • po odpracovaní šiestich hodín počas dňa má zamestnanec právo na 15 minút prestávky;
 • odchýlky od vyššie uvedeného musia byť na základe dohody a musia byť uvedené v kolektívnej zmluve;
 • týždenný pracovný čas, nadčas a odpočinok predavačov, úradníkov, vodičov a zamestnancov hotelov a zábavných centier sú upravené špeciálnou legislatívou.

Viac informácii môžete dostať na Oddelení pracovných vzťahov.

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka atď.)

Zamestnancom, ktorí pracujú päť dní v týždni, zákon stanovuje 20 dní dovolenky a zamestnancom, ktorí pracujú šesť dní v týždni, zákon stanovuje 24 dní dovolenky, ak pracujú viac ako jeden rok. Na základe pracovnej zmluvy alebo kolektívnej dohody môžu mať zamestnanci nárok na viac dní platenej dovolenky. Zamestnanci môžu žiadať o dovolenku a čerpať ju vtedy, keď to dovolia potreby organizácie. Počet oficiálnych sviatkov, kedy sú zatvorené úrady a organizácie, je v rozpätí 14 až 17 ročne. Informácie môžete získať na Oddelení pracovných vzťahov. Informácie súvisiace s práceneschopnosťou, rodičovskou dovolenkou, dovolenkou z dôvodu vyššej moci a pod. môžete získať na Oddelení pracovných vzťahov. Práceneschopnosť je pevne stanovená dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom v kolektívnej alebo individuálnej zmluve. Zamestnanec, ktorý nedostáva nemocenské od svojho zamestnávateľa, má právo poberať nemocenské z fondu sociálneho poistenia za určitých  podmienok. Materská dovolenka trvá osemnásť týždňov. Zamestnankyni musí byť poskytnuté voľno deväť týždňov pred obdobím, ktoré začína 2 týždne pred očakávaným dátumom pôrodu. Adoptívna matka má nárok nastúpiť na 14-týždňovú materskú dovolenku po tom, ako si dieťa osvojí. Nárok na rodičovskú dovolenku má otec aj matka.  Rodič, ktorý u zamestnávateľa odpracoval viac ako šesť mesiacov, má nárok na rodičovskú dovolenku 13 týždňov po narodení dieťaťa alebo adopcii, za účelom starostlivosti a výchovy dieťaťa. Zákon taktiež poskytuje možnosť dovolenky z vyššej moci (napr. zdravotné dôvody) do 6. roku veku dieťaťa. Ak študujete z dôvodu získania titulu, mali by ste vedieť, že niektoré organizácie poskytujú za týmto účelom voľno. To, či ju zamestnávateľ poskytne alebo nie, závisí len od samotného zamestnávateľa. Voľno sa zvyčajne poskytuje zamestnancovi, aby mu bolo umožnené získať profesionálnu kvalifikáciu (napr. certifikovaný účtovník) alebo aby si rozšíril kvalifikáciu. Ak uvažujete o pokračovaní v štúdiu, je dobré pred samotným uskutočnením tohto plánu, uzavrieť dohodu so zamestnávateľom.

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer môže ukončiť zamestnanec alebo zamestnávateľ. Prvých 26 týždňov pracovného pomeru predstavuje skúšobnú dobu. Počas tejto doby môžu zamestnávateľ alebo zamestnanec ukončiť pracovný pomer bez oznámenia dôvodu. Ak zamestnávateľ prepustí zamestnanca po uplynutí skúšobnej doby, má zamestnanec nárok na odstupné. Jeho výška závisí od dĺžky trvania zamestnania.

Ak bol zamestnanec zamestnaný u toho istého zamestnávateľa viac ako 104 týždňov a je prepustený z dôvodu nadbytku zamestnancov pred dosiahnutím dôchodkového veku, má nárok na úhradu z redundantného fondu. Zamestnávanie zamestnanca na sezónne práce, ktoré trvali úhrnne dlhšie ako 15 týždňov za rok u jedného zamestnávateľa, sa považuje za nepretržité  zamestnanie.

V súvislosti s hromadným prepúšťaním platia nasledovné podmienky:

 • ak organizácia, ktorá zamestnáva 21 – 99 ľudí, prepustí 10 zamestnancov, alebo ak organizácia zamestnávajúca 100-299 ľudí prepustí 10% z celkového počtu zamestnancov, alebo ak organizácia zamestnávajúca viac ako 300 ľudí prepustí viac 30 zamestnancov, ide o hromadné prepúšťanie;
 • zamestnávateľ musí včas situáciu prekonzultovať so zástupcami zamestnancov a poskytnúť im dostatočné informácie o rozhodnutí a o výške kompenzácie a pod.;
 • zamestnávateľ musí informovať Ministerstvo práce a sociálneho poistenia.

Nasledujúce informácie sú dôležité ohľadom penzie:

 • na sociálne poistenie prispieva 6,8% zamestnanec, 6,8% zamestnávateľ a 4% štát;
 • príspevky na sociálne poistenie platia všetci ľudia, ktorí si zarábajú na živobytie ako zamestnanci;
 • samostatne zárobkovo činné osoby taktiež platia poistné do sociálnej poisťovne, jeho výška závisí od príjmu, profesie a miesta zamestnania;
 • všetky poistené osoby (zarábajúce osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a poistené osoby, ktoré si platia odvody dobrovoľne), majú nárok na starobný dôchodok. Osoby dostávajú starobný dôchodok vo veku 63 rokov alebo 65 rokov, ak nie sú splnené podmienky na nárok na starobný dôchodok vo veku 63 rokov;
 • pozostalí majú nárok na poberanie pozostalostného dôchodku na základe splnenia určitých  podmienok.

Príspevky za trvalé následky pri pracovnom úraze, trvalej invalidite a úmrtí sú platené na základe legislatívy Oddelenia sociálneho poistenia. Informácie o týchto záležitostiach môžete získať na Oddelení sociálneho poistenia: Social Insurance Services, 7 Vyronos Avenue, 1465 Nicosia.

3.11 Zastupovanie zamestnancov

Systém priemyselných  vzťahov na Cypre je založený na dobrovoľnej regulácii vzťahov asociáciou zamestnávateľov a odbormi. Právo pracovnej sily organizovať je zabezpečené a zamestnanci sú chránení pred možnosťou prepustenia na základe členstva v odboroch. Záležitosti týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, kolektívnej zmluvy, a riešenia sporov a podmienky regulujúce vyhlásenie  štrajkov a prerušenie práce sú upravené zákonom o priemyselných vzťahoch. Mnoho  zamestnancov je členom odborov. Výsledkom vyjednávaní medzi odbormi a asociáciou zamestnávateľov je kolektívna zmluva, ktorá určuje podmienky zamestnania, vrátane výšky a rastu miezd. Zmluvy sa zvyčajne obnovujú každé tri roky. Prevažne sa uzatvárajú na úrovni odvetia  a sú  implementované  v podnikoch príslušného odvetvia.

Najväčšie odbory na Cypre sú:

 • ΣΕΚ – Συνομοσπονδ?α Εργατ?ν Κ?πρου [SEK – Federácia pracovníkov  na Cypre]
 • ΠΕΟ – Παγκ?πρια Εργατικ? Ομοσπονδ?α [PEO – Pan-Cyperská federácia práce]
 • ΔΕΟΚ – Δημοκρατικ? Εργατικ? Ομοσπονδ?α Κ?πρου [DEOK – Demokratická federácia práce na Cypre]
 • ΠΑΣΥΔΥ – Παγκ?πρια Συντεχν?α Δημοσ?ων Υπαλλ?λων [PASYDY – Pan-Cyperský odborový zväz verejných zamestnancov]
 • ΕΤΥΚ – ?νωση Τραπεζικ?ν Υπαλλ?λων Κ?πρου [ETYK – Cyperská únia bankových zamestnancov]

Hlavné zamestnávateľské a profesionálne organizácie sú:

 • Ομοσπονδ?α Εργοδοτ?ν και Βιομηχ?νων Κ?πρου (ΟΕΒ) [Zamestnávateľská a priemyselná federácia na Cypre]
 • Κυπριακ? Εμπορικ? και Βιομηχανικ? Επιμελητ?ριο (ΚΕΒΕ) [Cyperská obchodná a priemyselná komora]

Odborové zväzy majú zastúpenia v každom odvetví (napr. pre stavebných robotníkov, hotelových zamestnancov a mnoho ďalších).

3.12 Pracovné spory – štrajky

Vysporiadanie pracovných sporov sa riadi zákonom pre priemyselné vzťahy. Zákon bol schválený a podpísaný zamestnávateľskými organizáciami a odbormi.

Typy pracovných sporov sú rozdelené do kategórií podľa zákona.

a)      spory o práva, ktoré vyplývajú z výkladu alebo vykonávania existujúcich kolektívnych zmlúv. Do tejto kategórie patria osobné sťažnosti z uplatňovania kolektívnej zmluvy. Sťažnosti tohto druhu sú predložené na preskúmanie zo strany zamestnávateľa. Zástupcovia odborov a zamestnávateľských organizácií sa môžu zúčastniť prejednávania sťažnosti. Ak problém nie je vyriešený prostredníctvom priamych rokovaní, je postúpený k ďalšiemu riešeniu na Ministerstvo práce a sociálneho poistenia. Keďže ide o konečný rezort, arbitráž je záväzná.

b)      strety záujmov, ktoré sa vyskytnú počas rokovania alebo obnovenia kolektívnych zmlúv.

Postup riešenia sporov stanovuje nasledovné fázy:

 • rozhodnutie priamym rokovaním;
 • mediácia Ministerstvom práce a sociálneho poistenia (oddelenie pracovných vzťahov);
 • v prípade, že spor je stále nevyriešený, odporúča sa rozhodcovské konanie alebo verejná konzultáciu so súhlasom oboch zmluvných strán, alebo oznámenie o zablokovaní, ak nedôjde k dohode.

Štrajky nie sú časté, pretože pracovné spory sú zvyčajne vyriešené s pomocou mediácie ministerstva práce. Pre viac informácií sa obráťte na oddelenie pracovných vzťahov.

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy

Na podporu prístupu založenom na spolupráci k rozvoju systému odbornej prípravy v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, mnohé z nich tvoria súčasť programu celoživotného vzdelávania.

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami.

Možnosti financovania zahŕňajú množstvo aktivít vrátane výmenných pobytov, študijných stáží a vytvárania sietí. K dispozícii je množstvo rôznych projektov pre študentov, ich školiteľov a učiteľov.

Kľúčové čiastkové programy:

Erasmus. Erasmus je považovaný za vlajkovú loď EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Každoročne program Erasmus umožňuje približne 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v rámci neho financuje spolupráca medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností sa tento program zameriava aj na pomoc organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy pri spolupráci s partnermi z EÚ, vďaka ktorej si môžu vymieňať najlepšie postupy. V rámci programu Leonardo da Vinci sa financuje množstvo rôznych praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých umožňuje jednotlivcom odbornú prípravu v zahraničí prostredníctvom rozsiahlych iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.

Grundtvig. Program Grundtvig sa zameriava na podporu potrieb v oblasti vyučovania a vzdelávania pre tých, ktorí navštevujú kurzy pre vzdelávanie dospelých. Program sa zameriava na formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania

Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných a pracovných podmienok v Európe

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast – Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami všetkých Európanov. Väčšina občanov očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti aj pri cestovaní v rámci EÚ.

Politiky EÚ v oblasti zdravia reagujú na tieto potreby. Európska komisia vytvorila koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné postupy a ciele EÚ sú zakotvené v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia.

Aktuálny program verejného zdravia EÚ na roky 2008 až 2013 má tri základné ciele:

 • zlepšiť ochranu zdravia občanov;
 • podporovať zdravie a zmierňovať nerovnosti v oblasti zdravia;
 • získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel.

Do roku 2012 podpísalo Schengenskú dohodu 25 európskych krajín. Z nich 22 patrí k členským štátom EÚ:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Okrem nich patria do Schengenského priestoru aj Island, Nórsko a Švajčiarsko. Do Schengenského priestoru nepatrí Spojené kráľovstvo a Írsko.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich.

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

V prípade problémov s letmi, ktoré odchádzajú z krajiny EÚ alebo prichádzajú do krajiny EÚ, a sú realizované prepravcom zaregistrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku) cestujúci disponujú súborom práv stanovených EÚ a môžu mať nárok na náhradu výdavkov alebo odškodnenie.

V prípade odoprenia nástupu do lietadla, veľkého meškania letu (viac ako 5 hodín), zrušenia letu alebo nadmerných rezervácií má cestujúci právo na výber medzi presmerovaním do miesta konečného určenia a vrátením sumy letenky. V prípade výberu vrátenia sumy letenky sa cestujúci vzdáva práva na ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zabezpečené leteckou spoločnosťou.

Letecká spoločnosť je povinná vždy informovať cestujúcich o ich právach a o dôvode odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo veľkého meškania (viac ako 2 hodiny). V závislosti od vzdialenosti a dĺžky meškania má cestujúci nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (napr. bezplatný telefonický hovor) a ubytovanie cez noc.

V závislosti od dĺžky letu má cestujúci v prípade odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo v prípade príletu do miesta konečného určenia s meškaním viac ako 3 hodiny nárok na náhradu vo výške od 250 do 600 EUR.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade meškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia môže vzniknúť cestujúcim nárok na náhradu a majú právo na primerané informácie o meškaní.

V prípade ohlásenia meškania trvajúceho viac ako 1 hodinu (v porovnaní s časom uvedeným na cestovnom lístku) môžu cestujúci:

 • zrušiť cestu a požiadať o okamžitú náhradu plnej ceny lístka (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). O náhradu časti cesty, ktorá už bola uskutočnená, môžu cestujúci požiadať, ak v dôsledku meškania cesta nespĺňa účel;
 • požiadať železničnú spoločnosť o presmerovanie do miesta konečného určenia čo najskôr alebo v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho;
 • napriek meškaniu pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu. Ak meškanie trvá 1 až 2 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok náhradu na 50 % z ceny lístka.

Náhrada musí byť vyplatená do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

Iné všeobecné informácie

 • Výsledkom vojenskej invázie na Cypre v roku 1974 a obsadenia 36,2% územia krajiny je, že vláda Cyperskej republiky nemôže vykonávať kontrolu nad severnou časťou krajiny. Na základe zmluvy o vstupe do EÚ, realizácia acquis Community v tejto oblasti je pozastavená až do vyriešenia politického problému.
 • Oficiálnymi jazykmi na Cypre sú grécky a turecký jazyk. Väčšina obyvateľov ovláda ešte najmenej jeden cudzí jazyk, väčšinou anglický.
 • Od 1. januára 2008 menou v Cyperskej republike sa stalo euro, ktoré nahradilo cyperskú libru 1 € = £ 0,585274.
 • Republika je povinná poskytnúť právne zastúpenie, ak sa žalobca alebo obžalovaný nemôže zúčastniť súdneho pojednávania a je podaná žiadosť o právne zastupovanie (najčastejšie sa toto stáva pri kriminálnych prípadoch).

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Cyperská republika má prezidentský systém vlády. Prezident je volený všeobecným tajným hlasovaním priamo ľuďmi na päť rokov. Výkonná moc je uplatňovaná 11 členným kabinetom , ktorý je ustanovený prezidentom republiky. Ak je prezident dočasne neprítomný alebo odvolaný, zastupuje ho parlament.

Legislatívna moc je vykonávaná  parlamentom. Poslanci sú volení na päť rokov všeobecným hlasovaním cez systém jednoduchého pomerného zastúpenia. Parlament má 80 zástupcov, z ktorých 56 (70%) je zvolených gréckou komunitou a 24 (30%) tureckou komunitou. Z dôvodu situácie, ktorá vznikla po roku 1963 a tureckej invázie v roku 1974 sú kreslá turecko-cyperskej komunity neobsadené.

Spravodlivosť je vykonávaná najvyšším súdom republiky, porotcovskými a  okresnými súdmi.

Centrálna banka zodpovedá za tvorbu a realizáciu menovej a úverovej politiky v štáte. Centrálna banka taktiež spravuje  peňažné rezervy republiky, kontroluje banky a vystupuje ako vládny  bankový a finančný zástupca. Podľa ústavy prezident menuje skupinu nezávislých funkcionárov štátu, ako sú generálny prokurátor (ktorý je právny poradca republiky), generálny audítor, generálny kontrolór, riaditeľ centrálnej banky a výkonný komisár.

Na miestnej úrovni sú nositeľmi právomocí mestské zastupiteľstvá, obecné rady a združenia obcí. Je tu 33 mestských úradov, 9 z nich sú na okupovanom území a 485 obecných rád a združení obcí, z ktorých 131 je na okupovanom území.

Mestské zastupiteľstvá zabezpečujú služby a majú administratívnu moc v mestách a v dvoch alebo troch veľkých vidieckych oblastiach, v ktorých boli zastupiteľstvá zriadené a obecné zastupiteľstvá zabezpečujú chod a majú administratívnu silu na vidieku. Rady  sú nezávislé orgány a ich členovia sú volení všeobecným hlasovaním každých päť rokov.

Na web stránke Cyperskej republiky môžete nájsť informácie v gréckom a anglickom jazyku o politických stranách, ústave, legislatíve a právnych orgánoch, vláde a ministerstvách.

4.3 Príjmy a dane

Domáci daňovníci na Cypre majú zdaňované všetky nadobudnuté príjmy získané alebo odvodené zo zdrojov na Cypre a v zahraničí. Domáci daňovník je osoba, ktorá žije na Cypre dlhšie ako 183 dní v zdaňovanom roku.

Daňové sadzby pre fyzické osoby sú:

Zdaniteľný príjemv €Daňový koeficient
0 – 19 5000
19 501 – 28 00020%
28 001 – 36 30025%
36 301 – 60 00030%.

Pri kalkulácii zdaniteľného príjmu sa berú do úvahy odpočítateľné a bonusové položky ako príspevky do odborov a odborných asociácii, príspevky na podporu charity, príspevky do fondu sociálneho poistenia, príspevky do dôchodkového fondu, rezervného fondu a prémie životného poistenia atď. Príjmy manžela/-ky sú zdaňované zvlášť na základe samostatného ročného daňového priznania z príjmu. Príjem rezidenta na Cypre, ktorý mu vypláca iná krajina ako Cyprus, podlieha dani vo výške sadzby 5%, ak jeho výška je viac než 3 420 EUR ročne. Pre viac informácii kontaktujte Oddelenie vnútroštátnych príjmov (Inland Revenue Department +357 22 601919), kde získate viac informácii týkajúcich sa vášho prípadu,  svrasida@ird.mof.gov.cy ).

Sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa podľa zákona líšia v závislosti od typu produktu alebo služby. Používajú sa tieto sadzby:

 • nulová daňová sadzba (0%) potraviny, lieky a pod.
 • znížená daňová sadzba (5%) knihy, noviny, topánky a pod.
 • znížená daňová sadzba (9%) dodávky služieb, taxíky, vidiecke a turistické autobusy
 • základná daňová sadzba (19%).

Nadobudnutie  domu, bytu alebo obchodného priestoru, pre ktoré bolo žiadané stavebné povolenie po 1. máji 2004 podlieha sadzbe DPH vo výške 19%. Pôda a pozemok sú oslobodené od platby DPH, pokiaľ sú predávané bez akejkoľvek budovy na nej umiestnenej.

4.4 Životné náklady

Informácie, pomocou ktorých môžete porovnávať všetky krajiny EÚ môžete nájsť na web stránke EÚ “Európa v číslach” (“Europe in figures”). Pomocou nej môžete porovnať situáciu vo vašej krajine so situáciou na Cypre. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že keď berieme do úvahy platy a ceny, životné náklady na Cypre sú relatívne vysoké. Vysoký nárast cien za palivo v posledných rokoch viedol k reťazcu zvyšovania cien všetkých produktov a služieb. Predstavu o výške cien môžete získať na základe cien platených v reštauráciách. Priemerná platba v reštaurácii sa pohybuje od 14 EUR do 25 EUR na osobu, vrátane nápoja. Informácie o nájomnom a cenách nehnuteľností nájdete v sekcii “Hľadanie bývania” (“Finding a residence”) na webovej stránke.

4.5 Ubytovanie

Vstupom do EÚ, Cyperskej republike bola poskytnuté prechodné obdobie 5 rokov, počas ktorých majú občania EÚ a ich rodinní príslušníci nárok na kúpu polovice nehnuteľnosti alebo stavby pre vybudovanie druhej polovice a neobmedzený počet iných priestorov a pozemkov na iné účely. Prechodné obdobie bude prehodnotené po skončení 5 ročnej lehoty.

Ubytovanie si môžete nájsť buď v novinách vydávaných v gréckom aj v anglickom jazyku vrátane  odbornej tlače. Môžu vám pomôcť aj realitní agenti, ktorí sa špecializujú na hľadanie nehnuteľností určených na predaj alebo na prenájom. Pred prijatím konečného rozhodnutia je dobré porovnať si niekoľko nehnuteľností. Banky (pozrite stránku Centrálnej banky) poskytujú úvery s možnosťou mesačnej splátky na dobu 25 a viac rokov. Ak kupujete nehnuteľnosť, list vlastníctva vám bude vydaný až po tom, ako budú v poriadku všetky doklady a po ukončení celého procesu. Predtým, ako urobíte konečné rozhodnutie, mali by ste sa o celom postupe informovať u realitného agenta a uistiť sa, že príslušné povolenia k nehnuteľnosti existujú. Doba vydania listu vlastníctva k nehnuteľnosti sa často predĺži z dôvodu vyhľadávania všetkých príslušných právnych predpisov a pravidiel. Pri prenájme nehnuteľnosti majiteľ väčšinou požaduje dve splátky nájomného zaplatené dopredu ako záruku. Ak na jeho majetku nespôsobíte žiadnu škodu, na konci nájmu vám peniaze vráti. Ak prídete pracovať na Cyprus, je dobré požiadať zamestnávateľa o pomoc pri hľadaní si podnájmu alebo pri kúpe nehnuteľnosti, pretože pozná miestne podmienky, čo môže byť prospešné.

Informácie o realitných agentoch nájdete na stránke Registračnej rady realitných agentov mesitwn@cytanet.com.cy alebo na telefónnom čísle +357 22 66 63 77.

4.6 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná štátnymi a súkromnými zdravotníckymi zariadeniami. Od júna 2019 na Cypre funguje nový univerzálny systém všeobecnej zdravotnej starostlivosti (GHS), ktorý sa vzťahuje na všetkých občanov, ktorí žijú na Cypre. Štátne zdravotné zariadenia môže využívať ktokoľvek, kto sa rozhodne pre verejnú zdravotnú starostlivosť.  Štátne zdravotné služby poskytujú liečbu bezplatne alebo za menšie poplatky pre niektoré skupiny ľudí. Viac informácii môžete získať na Ministerstve zdravotníctva a na webovej stránke GHS.

Občania EÚ/EHP, ktorí žijú na Cypre môžu získať prístup k službám GHS prostredníctvom registrácie.
Výška príspevku do GHS je nasledovná:

Zamestnanci: 2,65% z mesačného príjmu
Zamestnávatelia: 2,90% z nákladov na zamestnancov
Štát: 4,70%
SZČO: 4 %
Dôchodcovia: 2,65%
Príjemcovia: 2,65%
Príspevky vyberajú inštitúcie sociálneho zabezpečenia, daňové úrady a štátna pokladnica Cyperskej republiky.

Zdravotný preukaz

Zdravotné preukazy sa vydávajú bežne cyperským občanom a občanom EÚ, ktorí majú trvalý pobyt na Cypre.

Od 1. augusta 2013, občania, ktorí si vybavujú zdravotný preukaz by mali:

(a) mať zaplatené príspevky v poistnom fonde a/alebo byť poistení počas adekvátnej doby, najmenej po dobu celkovo 3 roky

(b) mať splnené daňové povinnosti v čase podania žiadosti o preukaz.

Osoby, ktoré sa rozhodnú využívať súkromné zdravotnícke zariadenie, si platia náklady sami. Určité skupiny ľudí majú plnú alebo čiastočnú zdravotnú starostlivosť hradenú odbormi alebo zamestnávateľom, pre svojich členov z poistných fondov. Mnoho lekárov prevádzkuje vlastné ordinácie. Navyše mnoho lekárov pracuje v mestských zdravotníckych strediskách, ktoré poskytujú široký rozsah zdravotných služieb vo všetkých odboroch (vrátane zubných očných ambulancií) a ostatné príslušné služby ako sú napr. laboratórne vyšetrenia, rádiológia, atď.

V súčasnosti je vo všetkých obvodoch nová nemocnica, najnovšia je v okrese Nicosia.
V posledných rokoch zaznamenala veľký rozvoj predovšetkým terciárna medicína a výsledkom je skutočnosť, že pacienti, ktorí boli posielaní za liečbou do zahraničia, sa teraz liečia  na Cypre. Veľkosť krajiny prispieva k tomu, že zdravotnícke centrá sú veľmi jednoducho a rýchlo dostupné.
Európania s dočasným pobytom na Cypre majú nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú v štátnych nemocniciach ak sú držiteľmi Európskeho preukazu zdravotného poistenia a zaplatili potrebné čiastky vyššie uvedené (€15.00 za návštevu všeobecného lekára a €30.00 za návštevu špecialistu). Rodinní príslušníci držiteľa preukazu majú rovnaké práva.

Užitočné informácie získať na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva alebo na Oddelení voľného pohybu pacientov (telefón +357 22 400 115) a na Oddelení všeobecnej koordinácie záležitostí EÚ – na Ministerstve (telefón +357 22 400 195).

Užitočné informácie získate na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva alebo telefonicky na Ministerstve zdravotníctva (+357 22 400 130) alebo na Oddelení pre voľný pohyb pacientov (tel +357 22 400 115) a na Oddelení pre všeobecnú koordináciu záležitostí EÚ na ministerstve (tel +357 22 400 195). Užitočné telefónne čísla: Prvá pomoc 112, Všeobecná nemocnica Nicosia +357 22 603 000, Všeobecná nemocnica Limassol +357 25 305 333, Všeobecná nemocnica Larnaca +357 24 800 500, Všeobecná nemocnica Paphos +357 26 803 100. Existuje aj viacero vidieckych nemocníc a zdravotných stredísk (podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva).

4.7 Systém vzdelávania

Predškolské vzdelávanie je poskytované v štátnych školách s gréckym jazykom a v súkromných školách s gréckym a cudzím jazykom. Vzdelávanie je poskytované pre deti v období od 3 rokov do 5 rokov a 8 mesiacov. Návšteva predškolského zariadenia je povinná pre deti od 4 rokov a 8 mesiacov do 5 rokov a 8 mesiacov. Poplatok v súkromnej materskej škole stojí od € 1500 do € 3500 na dieťa za mesiac; poplatok v štátnej materskej škole je nižší. Existujú tiež štátne a súkromné centrá starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

Základné vzdelávanie je poskytované pre deti od 6 rokov veku dieťaťa  do 11 rokov veku dieťaťa na štátnych školách bezplatne. Jediným kritériom pre prijatie na základnú školu je vek dieťaťa.  Školský rok je rozdelený na tri trojmesačné semestre, pričom sa do školy chodí 5 dní v týždni. Základné vzdelanie taktiež poskytujú súkromné školy s anglickým, francúzskym a ruským jazykom.

Nižšie stredoškolské vzdelanie sa poskytuje pre deti od 12 rokov do 15 rokov bezplatne. Podmienkou štúdia detí na nižšej strednej škole je dosiahnutie veku a získanie záverečného vysvedčenia zo základnej školy. Školský rok je rozdelený do dvoch štvormesačných období, pričom do školy sa chodí päť dní v týždni. Nižšie stredné vzdelanie poskytujú aj súkromné školy s anglickým a francúzskym jazykom.

Súhlas od Ministerstva školstva a kultúry na prevádzkovanie vyučovania má 170 súkromných materských škôl, 30 súkromných základných škôl a 39 súkromných stredných škôl (s gréckym, anglickým, francúzskym a ruským jazykom). Školné na rok je vo výške 4 500 EUR and 6 500 EUR.

Vyššie stredoškolské vzdelanie je poskytované bezplatne pre deti vo veku 15 až 18 rokov. Aj na tejto úrovni je školský rok rozdelený do dvoch štvormesačných období s 5 dňovou týždennou dochádzkou. Žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať v technickej profesii, môžu navštevovať technickú školu, diplom z ktorej je ekvivalentný s vyšším stredoškolským vzdelaním. Existujú tu aj súkromné vyššie stredné školy s anglickým a francúzskym jazykom.

Deti, ktoré neovládajú grécky jazyk, majú špeciálne lekcie gréckeho jazyka, ktoré im uľahčia zaradenie sa do štátnej školy, návšteva ktorých je povinná a bezplatná.

Cyprus má tri štátne univerzitné inštitúcie: Cyperská univerzita, Univerzita technológie a Open univerzita a tri súkromné univerzity Univerzita v Nikózii, Cyperská Európska univerzita a Univerzita Frederick. Je tu aj veľký počet súkromných vysokých škôl na terciárnej úrovni. Ministerstvo školstva a kultúry schválilo 44 terciárnych súkromných vysokých škôl a hodnotí a schvaľuje akademické tituly týchto škôl každé dva roky.

Špecifické informácie o spomínaných záležitostiach získate na Ministerstve školstva a kultúry na tel. čísle +357 22 800 600 so žiadosťou o prepojenie na príslušné oddelenie, ktoré potrebujete.

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Od mája do septembra sú na Cypre vysoké teploty. Od októbra do marca je tu mierna zima s nižšími teplotami a občasným dažďom. Od decembra do februára v najvyšších horských oblastiach sneží. Vďaka malej rozlohe ostrova sa ľudia môžu zúčastniť pravidelných výletov do hôr a na pláže. Pre návštevníkov sú tu veľmi krásne pláže a horské oblasti. Dobrým zdrojom informácii je web stránka Cyperskej turistickej organizácie. Na ostrove sa nachádza mnoho kultúrnych pamiatok, vrátane usadlostí z obdobia neolitu, klasických gréckych a rímskych monumentov, byzantských a latinských kostolov a kláštorov, franských a benátskych pevností, zámkov a mešít. Na web stránke Cyperskej turistickej organizácie je pre záujemcov mnoho informácii o športoch, ktoré môžu návštevníci sledovať alebo sa ich aj zúčastniť. Sú to golf, motorové športy, vzdušné športy, tenis na trávnatom dvorci, plávanie, bowling, cyklistické závody, futbal, jazdy na koňoch a morské športy. Mnoho Cyperčanov a cudzincov navštívi v zime lyžiarske centrá v zasnežených Troodos Mountains. Na Cypre je veľký počet tavern ponúkajúcich tradičné jedlá a nápoje a množstvo reštaurácii ponúkajúcich rôzne kuchyne. V pobrežných letných rezortoch ako je napr. Agia Napa a ostatných mestách a okresoch je mnoho zábavných centier. Veľa tavern  a zábavných centier ponúka grécku hudbu s možnosťou zatancovať si. Taktiež je tu mnoho klubov, v ktorých sa hrá moderná hudba do skorých ranných hodín.

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, smrť)

Ženy rodia v štátnych nemocniciach a na súkromných klinikách. Narodenie dieťaťa sa registruje na úrade evidencie obyvateľstva v príslušnom meste. Všetky miestne samosprávy vydávajú rodné listy. Na Cypre sa uzatvárajú civilné a cirkevné sobáše. Zákon zakazuje diskrimináciu proti homosexuálom, ale homosexuálne sobáše nie sú povolené. Civilné svadby sa konajú na mestských úradoch, za účasti primátora alebo ním povereného člena mestskej rady. Obrad je veľmi jednoduchý, je vhodné včas sa skontaktovať s mestským úradom a dohodnúť sa na type  svadby. Poplatok za obrad je 128,15 EUR alebo 281,90 EUR, ak si prajete zariadiť sobáš urgentne. Informácie získate od Združenia miest a obcí na Cypre (+357 22 445 170). Cirkevné svadby na Cypre sa konajú v kostoloch mnohých kresťanských vierovyznaní, predovšetkým v ortodoxných a niektorých katolíckych kostoloch. Sú tu taktiež maronitské a arménske kostoly a množstvo mešít. Informácie získate z Biskupského úradu na Cypre na tel. čísle +357 22 554 600. V prípade úmrtia doktor vystaví úmrtný list (v špeciálnych prípadoch sa vystavuje aj koronárna správa), vyplní sa formulár a posiela sa na miestny úrad. Viac informácii je dostupných na internetovej stránke okresných samospráv.

4.10 Doprava

Krátke vzdialenosti na Cypre a skutočnosť, že skoro každá rodina vlastní aspoň jedno auto, ktoré používa tak v meste ako aj mimo mesta, spomalili rozvoj verejnej dopravy. V podstate verejná doprava je obmedzená predovšetkým na mestskú autobusovú dopravu a v posledných rokoch sa autobusová doprava oslabila. Taxi služby v rámci miest aj mimo miest poskytujú mnohé súkromné taxi spoločnosti. Nepretržite sa zlepšuje cestná sieť s cieľom zmenšenia počtu nehôd a zabezpečenia bezpečného prístupu do všetkých oblastí krajiny. Mestá sú prepojené štvorprúdovými diaľnicami a cesty sú vo všeobecnosti na veľmi vysokej úrovni. Cestné mýto sa tu nevyberá. Na Cypre sú pravostranne riadené automobily s jazdením na ľavej strane. Palivo je možné načerpať aj mimo zvyčajných tankovacích hodín na samoobslužných benzínových pumpách. V oblasti spravovanej Cyperskou republikou sú dve medzinárodné letiská (Larnaca a Paphos). Vnútroštátne lety tu nie sú. Sú tu dva morské prístavy (Limassol a Larnaca).

Cyprus má tri plachetnicové prístavy, jeden v Larnake, jeden v hoteli Agios Raphael v Limassole a jeden v Latsi. Plavidlá kotvia v malom prístave v Kato Paphos.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia na Cypre