Prejsť na obsah

EURES – Európska sieť služieb zamestnanosti, pomáha európskym zamestnávateľom prostredníctvom rozsiahlej siete odborných EURES poradcov orientovať sa v záležitostiach týkajúcich sa mobility na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Sieť EURES teda asistuje zamestnávateľom pri hľadaní pracovníkov na obsadenie svojich voľných pracovných miest a poskytuje užitočné informácie o nábore na európskom pracovnom trhu.

Európsky trh práce je veľmi rôznorodý a zamestnávateľom  ponúka nespočetné množstvo príležitostí získať vhodných pracovníkov. Na druhej strane, poskytuje aj obrovské príležitosti pre všetkých, ktorí chcú pracovať mimo svojej rodnej krajiny a získať nové pracovné skúsenosti, naučiť sa jazyk, spoznať nových ľudí a obohatiť svoj život o ďalší rozmer. Veľkou devízou takýchto pracovníkov je vzdelanie a odborné skúsenosti, ktoré sú pre každého zamestnávateľa veľkým prínosom, zároveň môžu pomôcť nadviazať nové obchodné kontakty  v krajine, z ktorej pochádzajú, čím zvyšujú zamestnávateľovi konkurencieschopnosť a prinášajú inovácie.


EURES ponúka zahraničným 
zamestnávateľom:

 • bezplatné inzerovanie vašich voľných pracovných miest na  www.eures.sk
 • vyhľadávanie vhodných kandidátov v databáze všetkých uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVR
 • asistovanie pri náborových aktivitách
 • možnosť účasti na Medzinárodných burzách práce v krajinách EÚ/EHP a na Európskych dňoch pracovných príležitostí 
 • odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov
 • informácie o živote a práci v SR 
 • špeciálne poradenstvo zamestnávateľom v prihraničných regiónoch

EURES ponúka slovenským zamestnávateľom:

 • bezplatné zverejnenie pracovných ponúk po registrácii na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu
 • bezplatnú inzerciu voľných pracovných miest na národných portáloch siete EURES v krajinách EÚ/EHP
 • prístup k on-line životopisom tisícok uchádzačov z krajín EÚ/EHP po registrácii na Európskom portáli 
 • informácie o živote a práci v krajinách EÚ/EHP
 • špeciálne poradenstvo zamestnávateľom v prihraničných regiónoch

Pozrite si video ako pracovať s európskym portálom

V prípade vášho záujmu kontaktujte EURES poradcu.