Prejsť na obsah

Zamestnávatelia – SK

EURES zamestnávateľom

EURES (Európske služby zamestnanosti) ponúka svoje bezplatné služby európskym zamestnávateľom vo všetkých fázach náborového procesu. Propaguje voľné pracovné miesta, asistuje pri hľadaní vhodných pracovníkov, organizuje veľtrhy pracovných príležitostí, poskytuje profesionálne poradenstvo v oblasti náboru a užitočné informácie o európskom trhu práce. 

Využite ľudský potenciál, ktorý ponúka európsky trh práce a získajte zamestnancov s potrebnými skúsenosťami a zručnosťami. Príchod nového zamestnanca z inej európskej krajiny môže byť pre vašu spoločnosť prínosom v mnohých ohľadoch.

EURES ponúka slovenským zamestnávateľom:

 • bezplatné zverejnenie pracovných ponúk na európskom portáli EURES po sprístupnení na portáli verejných služieb zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk;
 • bezplatnú inzerciu voľných pracovných miest na národných portáloch siete EURES vo vybraných krajinách EÚ/EHP;
 • prístup k on-line životopisom tisícok uchádzačov z krajín EÚ/EHP po registrácii na európskom portáli pre pracovnú mobilitu eures.europa.eu;
 • možnosť bezplatnej účasti na medzinárodných burzách práce v krajinách EÚ/EHP;
 • informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP;
 • špeciálne poradenstvo zamestnávateľom v prihraničných regiónoch

EURES Slovensko ponúka zahraničným zamestnávateľom:

 • bezplatné inzerovanie voľných pracovných miest na www.eures.sk, na účtoch našich sociálnych sietí a na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • vyhľadávanie vhodných kandidátov v databáze uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVR;
 • asistovanie pri náborových aktivitách;
 • možnosť účasti na medzinárodných burzách práce organizovaných sieťou EURES Slovensko a na Európskych dňoch pracovných príležitostí;
 • odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov v Európe;
 • informácie o živote a práci v SR;
 • špeciálne poradenstvo zamestnávateľom v prihraničných regiónoch

Pozrite si video ako pracovať s európskym portálom. Ak máte záujem, kontaktujte EURES poradcu.