Prejsť na obsah

Vzor životopisu a praktické rady pri písaní

Je veľa možností, ako napísať dobrý životopis a jednou z nich je Europass. Využiť však môžete aj niektorý z formulárov bežne dostupných na internetových stránkach. V tomto článku nájdete tiež konkrétne príklady – vzor životopisu v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, ktoré si môžete stiahnuť a upraviť podľa potreby.

A ešte niekoľko praktických rád pri jeho tvorbe:

Pozrite sa na životopis očami zamestnávateľa 

Životopis očami zamestnávateľa

Dôležitá je úprava

Dajte si záležať na formálnej úprave svojho životopisu, vyhýbajte sa gramatickým chybám a frázam, koncentrujte sa na to podstatné. Životopis musí byť stručný (1-3 strany A4).

Prehľadnosť informácií

Pri odosielaní životopisu mailom uveďte v názve súboru vaše meno. Po otvorení životopisu musia byť zreteľné kapitoly, nadpisy, roky a postupnosť údajov. Treba mať na zreteli, že vizuálnou formou získavame najviac informácií a najlepšie sa orientujeme.

Prispôsobte životopis pracovnej pozícii

Neposielajte rovnaký životopis všetkým zamestnávateľom, vždy ho prispôsobte konkrétnym požiadavkám pracovnej pozície, dáte tak najavo ozajstný záujem. Zvýraznite svoje potenciálne výhody. Ak sú vaše pracovné skúsenosti zatiaľ menej bohaté, zamerajte sa na pracovné miesta, ktoré ste absolvovali počas štúdia alebo školení.

Pridržiavajte sa štruktúry, vyjadrujte sa stručne a jasne

Váš profil musí byť perspektívnemu zamestnávateľovi zrejmý už po niekoľkých sekundách čítania. Dodržujte štruktúru, používajte krátke vety,  zamerajte sa na podstatné aspekty vo vašom pracovnom a tréningovom procese, vysvetlite prerušenia štúdia alebo kariéry.

Správnosť osobných údajov

Uveďte krajinu vášho bydliska, telefónne číslo i s predvoľbou krajiny, kde sa nachádzate a svoju korektnú e-mailovú adresu (odporúčame používanie e-mailovej adresy obsahujúcej vaše meno a priezvisko, nie prezývku a pod.).
Takto áno: jozef.uchádzac@gmail.com
Takto nie: hellboy@gmail.com

Štúdium 

zaznamenáva dosiahnuté vzdelanie. Odporúča sa nepoužívať skratky a preložiť do cudzieho jazyka aj názov školy.
Takto áno: 1980 -1984 Secondary technical school in Tornala
Takto nie: 1980 – 1984 SPŠ Tornaľa
Uveďte odbor štúdia a špecializáciu, ako i dosiahnuté vzdelanie, či už bez maturity, s maturitou alebo štátnou záverečnou skúškou.

Jazykové znalosti

Uveďte úroveň cudzieho jazyka, ktorý ovládate. Snažte sa byť objektívni, ak si nie ste istí, otestujte sa na internete. Ak uvediete znalosť jazyka na komunikatívnej úrovni, musíte byť schopní verbálne komunikovať. Osvojte si odbornú terminológiu v oblasti, kde sa uchádzate o zamestnanie.

Záujmy 

Názory na uvedenie „hobbies“ sú rôzne. Niektorí zamestnávatelia ich párujú s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Pohľady na osobné záujmy sa v jednotlivých krajinách líšia. Napr. v Škandinávii je to dôležitý údaj. Ak máte hobby, ktoré vyžaduje sústredenie, energiu a nasadenie, určite budete zodpovedným pracovníkom. Podľa druhu záujmu dedukujú vaše povahové vlastnosti a posudzujú, či sú vhodné na danú prácu. Preto je veľmi dôležité oboznámiť sa s kultúrou krajiny vopred. Netýka sa to len zostavenia vášho životopisu, ale i vystupovania na pohovore, obliekania do práce a správania ľudí.

Dajte si životopis skontrolovať treťou osobou

Povie vám, či je dokument zrozumiteľný a či je jeho obsah jasný.

Do životopisu nepatria

informácie o rodinnom stave, sexuálnej orientácii, náboženskom presvedčení, pôvode, rase, národnosti, zdravotnom stave, tehotenstve alebo súkromné informácie ako číslo kreditnej karty, rodné číslo a pod.

ÁNO alebo NIE?

Fotografia

Ak ju zamestnávateľ žiada, priložte ju. Ale pozor! Dbajte na to, aby nebola provokatívna alebo vulgárna.

Originalita

Vytrhne vás z davu, ale nepreháňajte to s ňou, aby nemala opačný účinok. Ak si pozícia vyžaduje umelecké schopnosti alebo vizuálne vnímanie uchádzača, kreativita je na mieste.

Vzor životopisu na stiahnutie

Životopis vzor - slovensky
SLOVENSKY
Životopis anglicky curriculum vitae
ANGLICKY
Životopis nemecky lebenslauf
NEMECKY

NEZABUDNITE!

Pozorne si prečítajte pracovnú ponuku a k životopisu priložte všetky dokumenty, ktoré zamestnávateľ požaduje (motivačný list, certifikáty, osvedčenia).

Nezabudnite priložiť Súhlas so spracovaním osobných údajov.