Prejsť na obsah

Výberové pohovory pre ZAV – Bundesagentür für Arbeit

V dňoch 30.5. – 2.6.2016 sa zástupcovia ZAV – Bundesagentür für Arbeit z Magdeburgu, Katharina Hänschke a Andreas Kahnert-Ortlepp, stretli so záujemcami o prácu v Nemecku. O ponuky nemeckých zamestnávateľov z regiónu Sasko – Anhaltsko a Durínsko,  inzerovaných na stránkach siete EURES Slovensko, prejavili záujem desiatky Slovákov. Výberové pohovory boli zorganizované v troch slovenských mestách, v Košiciach, v Poprade a v Banskej Bystrici.

Uchádzači o prácu v Nemecku mali príležitosť osobne sa stretnúť a porozprávať s ľuďmi, ktorí s nemeckými zamestnávateľmi spolupracujú a dobre poznajú ich potreby a očakávania. Túto príležitosť využilo celkom 41 uchádzačov a s ďalšími, ktorí sa z rôznych dôvodov stretnutí nemohli zúčastniť osobne, prebehla telefonická komunikácia. Súčasťou návštevy zástupcov ZAV – Bundesagentür für Arbeit na Slovensku bola aj prezentácia životných a pracovných podmienok v Nemecku študentom 3. a 4. ročníka Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach. Budúci kuchári, barmani, čašníci, pekári, ale aj pracovníci marketingu získali formou prezentácie aktuálne informácie o nemeckom trhu práce, možnostiach pracovného uplatnenia  a o životných a pracovných podmienkach v tejto krajine. Naši nemeckí kolegovia ponúkli študentom aktívnu pomoc pri hľadaní pracovného uplatnenia v Nemecku po skončení ich štúdia. Spolupráca EURESu so ZAV – Bundesagentür für Arbeit pokračuje aj naďalej.

Záujemcovia o prácu v Nemecku môžu aktívne využívať nielen databázy voľných pracovných miest siete EURES pre vyhľadávanie konkrétnych pracovných ponúk v Nemecku, ale tí, ktorí majú záujem o prácu v tejto krajine, majú čo zamestnávateľom ponúknuť a ovládajú cudzie jazyky, môžu využiť aj cielenú pomoc našich nemeckých kolegov pri hľadaní pracovného uplatnenia. Pre viac informácií stačí kontaktovať ktoréhokoľvek EURES poradcu na Slovensku.