Prejsť na obsah

Vraciate sa z Holandska? Vybavte si formulár E104, požiadajte o vrátenie daní

Pracovali ste v Holandsku a vraciate sa späť domov na Slovensko? Pred odchodom je potrebné vybaviť si formulár E104.

Ak si občan po návrate zo zahraničia bude chcieť požiadať o niektorú z dávok na Slovensku, musí splniť viacero zákonných podmienok. Občania pracujúci v zahraničí by si mali vo vlastnom záujme uchovávať doklady, potvrdzujúce, že v určitom období v zahraničí skutočne pracovali a platili tam poistné. Ide najmä o pracovné zmluvy, výplatné pásky, či číslo sociálneho zabezpečenia.

Ak bude takýto občan po návrate zo zahraničia žiadať o nemocenské dávky, je potrebné vyžiadať si formulár E104, prípadne akékoľvek iné potvrdenie potvrdzujúce doby nemocenského poistenia na účely peňažných dávok v chorobe a materstve. Ak uvedené potvrdenia mať nebude, Sociálna poisťovňa si ich vyžiada sama od príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v zahraničí, čo však môže to časovo neúmerne predĺžiť samotné konanie o dávke.

Pracovali ste v Holandsku a chceli by ste požiadať o vrátenie daní za predchádzajúci rok?

Pokiaľ nemáte DigiD číslo, je možné požiadať o pridelenie mena a hesla a urobiť si “Tax refund” online na tejto stránke Belastingdienst Nederland.

Aktualizované: 28.4.2023