Prejsť na obsah

Vraciate sa z Holandska? Vybavte si formulár E104, požiadajte o vrátenie daní

Pracovali ste v Holandsku a vraciate sa späť domov na Slovensko? Pred odchodom si vybavte si formulár E104.

Ak si chcete po návrate zo zahraničia požiadať o niektorú z dávok na Slovensku, musíte splniť viacero zákonných podmienok. Občania, ktorí pracujú v zahraničí, by si mali vo vlastnom záujme uchovávať doklady, ktoré potvrdia, že v určitom období v zahraničí skutočne pracovali a platili tam poistné. Ide najmä o pracovné zmluvy, výplatné pásky, či číslo sociálneho zabezpečenia.

Ak si budete po návrate zo zahraničia žiadať o nemocenské dávky, vyžiadajte si formulár E104. Ak uvedené potvrdenia mať nebudete, Sociálna poisťovňa si ich vyžiada sama od príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v zahraničí.

Pracovali ste v Holandsku a chceli by ste požiadať o vrátenie daní za predchádzajúci rok?

Pokiaľ nemáte DigiD číslo, požiadajte o pridelenie mena a hesla a urobte si “Tax refund” online na tejto stránke Belastingdienst Nederland.

Aktualizácia: 20.9.2023