Prejsť na obsah

Užitočné webové stránky

european-union.europa.eu – Oficiálna web stránka Európskej únie

youth.europa.eu – Európsky portál pre mládež

www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra

www.euroguidance.sk – Euroguidance centrum

aiesec.org – AIESEC – medzinárodná študentská organizácia (stáže)

www.eacea.ec.europa.eu – Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

eurydice.eacea.ec.europa.eu – Eurydice (národné systémy vzdelávania)

education.ec.europa.eu/study-in-europe – Možnosti štúdia v Európe

www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

nivam.sk – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

www.visegradfund.org – Medzinárodný vyšehradský fond

www.scholarships.sk – Národný štipendijný program SR

www.minedu.sk– Ministerstvo školstva SR

dobrovolnictvo.sk – Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

www.erasmusplus.sk – Program ERASMUS+

european-union.europa.eu/contact-eu_sk – EUROPE DIRECT

europa.eu/youreurope – Vaša Európa

eurodesk.sk – EURODESK

www.euraxess.sk – Pracovné príležitosti pre výskumníkov

europa.eu/europass – EUROPASS

ec.europa.eu/solvit – SOLVIT

www.enic-naric.net – Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní

een.ec.europa.eu – Enterprise EUROPE network

zborsolidarity.eu – Európsky zbor solidarity