Bartender - barman (ID 9948)

Odvetvie: 56 - Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

Počet voľných prac. miest: 7
Dátum pridania ponuky: 15.01.2020
Termín nástupu: Ihneď

Krajina: DE - Nemecko
Mesto: Munich, Frankfurt, Mainz, Cologne, Düsseldorf, Hamburg, Berlin

Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu neurčitú
Ponúkaná mzda: 0.00 EUR (na hodinu)
Poznámka ku mzde: 1900 - 2200,-€ / month brutto
Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Popis pracovného miesta

The Hyatt Hotel Corporation was established as a family-owned company and is an American, internationally active company that comprises over 900 hotels, mainly in the luxury segment, in over 54 countries. We are represented in Germany with 7 hotels in the following cities: Munich, Frankfurt, Mainz, Cologne, Düsseldorf, Hamburg and Berlin.
Our purpose "We care for people so they can be their best" is the focus of our daily work and applies equally to our guests and our employees. Together we create unique and unforgettable experiences and believe that you can only give your best if you feel good!
As a Bartender you inspire our guests with your cocktail and drink creations in a unique atmosphere in one of our bars. You ensure that everything runs smoothly behind the bar and that our guests enjoy a pleasant and outstanding stay.
This position offers opportunity for casual conversation, creativity and allows for building on your own style and previous bartending experiences.


****************************************************************************************************************
Hyatt Hotel Corporation bola založená ako rodinná spoločnosť a je americkou, medzinárodne činnou spoločnosťou, ktorá zahŕňa viac ako 900 hotelov, hlavne v luxusnom segmente, vo viac ako 54 krajinách. Sme zastúpení v Nemecku so 7 hotelmi v nasledujúcich mestách: Mníchov, Frankfurt, Mainz, Kolín nad Rýnom, Düsseldorf, Hamburg a Berlín.
Náš cieľ „Staráme sa o ľudí, aby sme mohli byť ich najlepšími“ je zameranie našej každodennej práce a vzťahuje sa rovnako na našich hostí a našich zamestnancov. Spoločne vytvárame jedinečné a nezabudnuteľné zážitky a veríme, že to najlepšie môžete dať, len ak sa budete cítiť dobre!

Ako barman inšpirujete našich hostí svojimi koktejlmi a nápojmi v jedinečnej atmosfére v jednom z našich barov. Zaistíte, že všetko funguje hladko za barom a že naši hostia majú príjemný a vynikajúci pobyt. Táto pozícia ponúka príležitosť na neformálny rozhovor, kreativitu a umožňuje stavať na Vašom vlastnom štýle a predchádzajúcich barmanských zážitkoch.

 

Požiadavky

Ideally, you have completed an apprenticeship in the hospitality or gastronomy industry. Alternatively, you already have previous bartending experience. You have at least a basic knowledge of coffee, beer, wine, and spirits and you are familiar with standard drink recipes. You are an extremely hearty host and enjoy dealing with international guests. In addition you have a good knowledge of German and English.

*****************************************************************************************************************
 V ideálnom prípade ste ukončili učňovské vzdelanie v gastronómii. Prípadne už máte predchádzajúce barmanské skúsenosti. Máte aspoň základné vedomosti o káve, pive, víne a liehovinách a poznáte štandardné recepty na nápoje. Ste nesmierne srdečný hostiteľ a radi sa stretávate s medzinárodnými hosťami. Okrem toho máte dobrú znalosť nemčiny a angličtiny.

Zamestnávateľ ponúka

  • Uniform -provided and laundered complimentary
  • Discounted meals and free drinks
  • Explore the world - 12 free nights per year of service across Hyatt Hotels worldwide
  • Stay fit & healthy – Discounted access to more than 2000 fitness studios in Germany
  • Work Life Balance - with our time recording system you won't lose an hour of overtime
  • We care for your career - advancement opportunities, feedback discussions, training & exchange programs
  • We support you in your search for an apartment

    • Salary range: approx. 1,900 - 2,200 € per month gross (depends on location)

Language requirements: English, German
****************************************************************************************************
Zamestnávateľ ponúka:
Uniforma a pranie zadarmo
• Zľavnené jedlá a nápoje zadarmo
• Objavte svet - 12 bezplatných nocí ročne v službách Hyatt Hotels po celom svete
• Zostaňte fit a zdravý - Zvýhodnený prístup k viac ako 2000 fitness štúdiám v Nemecku
• Rovnováha medzi pracovným životom - s naším systémom nahrávania času nestratíte ani hodinu nadčasov
• Záleží nám na vašej kariére - možnosti postupu, spätná väzba, školiace a výmenné programy

• Podporíme Vás pri hľadaní ubytovania
- plat vo výške 1900 - 2200,-€ v závislosti od miesta výkonu práceDruh pracovného pomeru

Pracovný pomer na plný úväzok

Jazyky

nemecký - B1 Samostatný používateľ
anglický - B1 Samostatný používateľ

Požadované vzdelanie

stredná škola

Názov spoločnosti/organizácie

ZAV - IPS- Nordrhein- Westfalen

Kontaktná osoba

Zaujala Vás pracovná ponuka?

Zašlite Váš štrukturovaný životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s Vašou fotografiou a súhlasom na spracovanie osobných údajov na adresu: [email protected] .   

Do predmetu správy uveďte názov a ID číslo pracovnej ponuky: barman+ ID 9948

Váš životopis bude postúpený zamestnávateľovi, ktorý bude priamo kontaktovať vybraných uchádzačov.

Dôležité upozornenie!!!

Aby ste sa mohli uchádzať o pracovné pozície z databázy siete EURES, potrebujeme váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý súvisí s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vyplnený elektronický formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou vašej žiadosti o pracovnú pozíciu.  

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!