Prejsť na obsah

Uč sa nemecký jazyk a dosiahni úspech v práci

Nemčina ako cudzí jazyk ponúka množstvo šancí a možností. Čítajte prečo sa oplatí učiť ju. Uč sa nemecký jazyk a dosiahni úspech v práci.Nemčina ako cudzí jazyk ponúka množstvo šancí a možností.

Nemecko je podľa počtu obyvateľov druhý najväčší štát Európy, ekonomicky je však najsilnejší. Ekonomický vývoj v Nemecku má rozhodujúci vplyv na celú Európu. Nemecké spoločnosti hľadajú zamestnancov v automobilovom priemysle, telekomunikáciách, stavebníctve, službách, na rôznych pracovných úrovniach a  pozíciách.

Angličtina často stojí v školách a v zamestnaní na prvom mieste a preniká, aj vzhľadom na každodenné používanie moderných technológií, skoro automaticky do slovnej zásoby každého z nás, dieťaťa či dospeláka. Týmto jazykom hovoria aj obľúbení youtuberi a herci vo filmoch či seriáloch. V našich školách sa učí angličtina ako prvý cudzí jazyk v presvedčení, že tento jazyk sa učí ľahko a ako globálny komunikačný prostriedok zabezpečí  dobré predpoklady pre budúcu kariéru, v štúdiu i povolaní. Pritom sa však už nepočíta s tým, že sa pohybujeme predovšetkým na regionálnej úrovni, kde sú potrebné iné jazyky ako je angličtina.

Nemčina ako cudzí jazyk ponúka každému z nás množstvo šancí a možností. Učiť sa nemčinu znamená učiť sa živý jazyk, ktorý ako materinský jazyk používa viac ako 100 miliónov ľudí. Ako cudzím jazykom ním okrem toho hovorí ďalších 55 miliónov ľudí.

Nemecko a Rakúsko patria medzi slovenskými študentmi v rámci študijných po­bytov k najvyhľadávanejším destináciám.

Približne štvrtina slovenských výrobkov sa predáva práve do Nemecka. Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, preto aj slovenskí zamestnávatelia logicky potrebujú zamestnancov hovoriacich po nemecky. To isté platí aj pre 3000 nemeckých a rakúskych firiem pôsobiacich na slovenskom pracovnom trhu. Nemecké a rakúske firmy u nás hľadajú po nemecky hovoriacich zamestnancov a nevedia ich nájsť. Slováci prestávajú hovoriť po nemecky a zástupcovia rakúskych a nemeckých firiem aj na našich EURES veľtrhoch a náborových aktivitách zdôrazňujú, že s tým treba čosi robiť. Ak tu totiž nebudú vedieť zohnať po nemecky hovoriacich ľudí, Slovensko stratí konkurenčnú výhodu.

Narastá aj počet nemeckých a rakúskych turistov na Slovensku, rovnako ako počet slovenských turistov v nemecky hovoriacich krajinách. Navyše leží pra­covný trh nemecky hovoriacich krajín priamo pred dverami a bez obmedzenia sa otvoril pre všetkých občanov EÚ. Záujem tam je prirodzene predovšetkým o odborné pracovné sily, ktoré ovládajú jazyk krajiny.

Ak viete nemecky a chcete pracovať v zahraničí, určite si pozrite tieto ponuky práce:

Pracovné ponuky do Nemecka

Pracovné ponuky do Rakúska

Ak ste sa rozhodli naučiť sa po nemecky, možno vám pomôžu tieto stránky:

Goetheho inštitút Bratislava

Mnohojazyčný portál na učenie sa nemčiny

Pre inšpiráciu – fakty o jazykoch, jazykové hry, kvízy a i.:

Európsky deň jazykov

Prehľad o vzdelávaní a odbornej príprave

Dosiahni svoj úspech na pracovnom trhu. Uč sa nemčinu! Je to správny krok správnym smerom.