Prejsť na obsah

Taliansko – informácie o identifikačnom čísle – Codice fiscale

CODICE FISCALE (identifikačné číslo)

Čo to je?

Codice fiscale je nevyhnutným krokom pre všetkých, ktorí plánujú pracovať alebo žiť v Taliansku. Je prostriedkom identifikácie občana vo vzťahu s úradmi a verejnou administratívou a vydáva ho Agenzia delle Entrate (konkrétne Anagrafe Tributaria – daňový register obyvateľov).

Je to alfanumerický kód, ktorý pozostáva zo šestnástich znakov, zložených z písmen a číslic, ktoré reprodukujú osobné údaje občana (priezvisko, meno, pohlavie, dátum a miesto narodenia)

Ako ho získať?

Na obdržanie identifikačného kódu musí občan EÚ:

 1. Požiadať miestny daňový úrad (Agenzia delle Entrate) o pridelenie čísla, vyplnením formulára žiadosti, ktorý obsahuje informácie, z ktorých takmer všetky obsahuje aj pas alebo iný doklad totožnosti
 2. Priniesť so sebou platný doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz alebo iný doklad).

Codice fiscale (identifikačný kód) je potrebný napríklad v týchto prípadoch:

 1. Na zápis do zdravotného systému
 2. Na prijatie do zamestnania
 3. Na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti
 4. Na otvorenie bankového účtu
 5. Na vyplnenie vyhlásenia o príjmoch
 6. Na prihlásenie sa k plateniu príspevkov do INPS
 7. Na vystavovanie faktúr s DPH
 8. Na uskutočňovanie predaja, kúpy, postúpenia a darovania
 9. Na registráciu právnych aktov, prevodov v katastri a registri nehnuteľností
 10. Pri žiadaní prevodu vo verejnom automobilovom registri

Duplikát identifikačného kódu

V prípade straty, odcudzenia (ktoré musí byť nahlásené bezpečnostným orgánom) alebo zničenia karty resp. plastového preukazu, možno požiadať o duplikát. O vydanie duplikátu plastového preukazu môžete požiadať aj na telefónnej linke 848 800 333. Môžete tak spraviť len raz za kalendárny rok.

Aktualizácia: 11/2023