Prejsť na obsah

Svet práce 2013

Sieť EURES Slovensko prezentovala svoje služby na nultom ročníku veľtrhu Svet práce 2013 zameraného na podporu zamestnanosti.
V dňoch 25. – 26.septembra 2013 navštívilo Steel arénu v Košiciach takmer 10.000 ľudí. Na nultom ročníku veľtrhu Svet práce 2013 hľadali nielen pracovné príležitosti, ale aj rady a užitočné  informácie, ktoré by im pomohli uplatniť sa na trhu práce. Cieľom organizátora veľtrhu, spoločnosti Luto Automotive, bolo podporiť zamestnanosť v rámci  regiónu i celého Slovenska formou sprostredkovania networkingu medzi cieľovými skupinami pracovného trhu.

Na tomto jedinečnom podujatí na východe Slovenska sa prezentovalo 52 vystavovateľov a nechýbala ani sieť EURES Slovensko. Vystavovatelia ponúkli návštevníkom nielen zaujímavé pracovné príležitosti, ale aj cenné rady. Dozvedeli sa, ako úspešne absolvovať výberový pohovor a urobiť dobrý dojem na potenciálneho zamestnávateľa, ako naštartovať vlastné podnikanie, alebo ako „naskočiť na tú správnu vlnu“ a dosiahnuť v živote úspech. Atraktívne prezentácie na aktuálne témy súvisiace s problematikou pracovného trhu oslovili množstvo návštevníkov. Stánok siete EURES počas trvania veľtrhu navštívili stovky ľudí. Hľadali informácie o pracovných príležitostiach, stážach, možnostiach štúdia v zahraničí, o  životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP. Zaujímali sa predovšetkým o pracovné miesta v oblasti IT, stavebníctva, zdravotníctva a gastronomických služieb. K najatraktívnejším krajinám, o ktoré majú Slováci trvalý záujem, patria hlavne Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Holandsko a severské krajiny.

O tom, že EURES pomáha klientom otvárať dvere na európsky trh práce, svedčí aj príbeh  19- ročného absolventa SPŠ elektrotechnickej v Košiciach, Tomáša. Bol jedným z návštevníkov veľtrhu.  Tomáš hovorí anglicky a už počas štúdia bol aktívny a získaval rôzne pracovné skúsenosti. Jeho životopis zaujal zamestnávateľa, s ktorým sieť EURES dlhodobo spolupracuje. Vďaka návšteve stánku siete EURES na veľtrhu Svet práce 2013 získal Tomáš svoje prvé pracovné miesto ako elektrikár v Holandsku. Rovnako úspešný bol aj jeho kamarát s rovnakým vzdelaním. Týždeň po skončení veľtrhu odcestovali obaja do Holandska, kde sa im podľa slov zamestnávateľa, na novom mieste darí. Pracovné skúsenosti v odbore, ktoré Tomáš získa v zahraničí, budú pre neho cennou devízou v prípade, že sa vráti na Slovensko a bude si tu chcieť nájsť prácu.