Prejsť na obsah

Slovinsko – užitočné internetové stránky

Pracovné portály
Služby zamestnanosti Slovinska – www.ess.gov.si
Európsky portál pre pracovnú mobilitu – eures.ec.europa.eu

Stránky vládnych a úradných inštitúcií
Slovinská vláda – www.ukom.gov.si
Premiér – www.kpv.gov.si
Prezident – www.up-rs.si
Ministerstvo financií – www.mf.gov.si
Ministerstvo kultúry- www.mk.gov.si
Ministerstvo vzdelania a športu – www.mss.gov.si
Ministerstvo zahraničných vecí – www.mzz.gov.si
Veľvyslanectvo SR v Slovinsku – www.mzv.sk/lublana
Inštitút zdravotného poistenia – www.zzzs.si
Úrad dôchodkového a invalidného zabezpečenia – www.zpiz.si

Ekonomika, obchod a podnikanie
Slovinská obchodná komora – www.gzs.si
Register remeselnej komory – www.ozs.si

Doprava
Dopravné informácie – www.dars.si, www.amzs.si
Železnice – www.slo-zeleznice.si
Autobusová doprava – www.ap-ljubljana.si

Vzdelávanie
Štipendiá pre univerzitné štúdia – Study in Slovenia -Study in Slovenia
Univerzita v Ľubľane – www.uni-lj.si
Univerzita v Maribore – www.um.si/Strani/default.aspx

Všeobecné informácie
Slovinská tlačová agentúra – www.sta.si
Počasie – www.rzs-hm.si
Slovinský vládny úrad pre styk s verejnosťou médiá – www.gov.si