Prejsť na obsah

Sieť EURES ponúkala prácu v Rakúsku a Nemecku na Rakúsko-nemeckom dni

Medzinárodná burza práce a informácií „Rakúsko – nemecký deň 2017“ sa konala dňa 12.októbra 2017 v čase od 9:00 do 17:00 hodiny v priestoroch galérie Umelka, v Bratislave. Aktivitu zorganizovala sieť EURES Slovensko v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny už po šiestykrát. Na podujatí sa zúčastnilo 27 vystavovateľov, z toho 16 bolo z Nemecka a 11 z Rakúska. Okrem zamestnávateľov a personálnych agentúr sa s ponukou reálnych pracovných miest predstavili aj zástupcovia Služieb zamestnanosti z Nemecka (Bundesagentur für Arbeit) a Rakúska (ArbeitsMarktService). Nemeckí EURES poradcovia z regiónov Hamburg a Magdeburg a ich rakúski kolegovia z regiónov Dolné Rakúsko, Vorarlberg a Salzburg sa orientovali prevažne na ponuku voľných pracovných miest z oblastí stavebného priemyslu, hotelierstva a reštauračných služieb. Popri ponuke voľných pracovných miest poskytovali informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Poradenské služby o práci v zahraničí poskytovali vyškolení EURES poradcovia v stánku EURES Slovensko. Zamestnávatelia z oboch krajín ponúkli návštevníkom veľtrhu práce spolu 572 voľných pracovných miest do krajín Rakúsko a Nemecko a v stánku siete EURES Slovensko bolo ponúknutých ďalších 4 177 voľných pracovných miest z databázy www.eures.sk do ostatných krajín EÚ. Pracovné pozície v oblasti hotelových, reštauračných služieb a gastronómie ponúkli zástupcovia rakúskych spoločností mein-personaler, MSE Personal Service, Wismeyerhaus***, AlpenOase SONNHOF, Hendlkönig Stefan Wochinz a nemeckých spoločností Wilberg/Müller „Tanzbuche” a MORADA HOTELS & RESORTS. Ponuku voľných pracovných miest pre vodičov nákladnej dopravy, dispečerov v logistike a poštových službách do Rakúska predstavili zamestnávatelia Anton Wattaul a TOP LOGISTIK GMBH a nemecké spoločnosti Reining Transport, Partner Personaldienste Mitte a Orizon. Pracovné pozície pre  tesárov, zváračov, murárov, skladníkov či pokrývačov a taktiež v nedostatkovom sektore strojárskeho priemyslu propagovali spoločnosti  HOGO a mein-personaler z Rakúska a Unique, Orizon, DREMO, Sirius, M2 Personal, ARWA, Manpower a Yamin z Nemecka. Nemecká spoločnosť Deutsche Post DHL Group hľadala na veľtrhu práce vhodných kandidátov na obsadenie pracovných pozícií pre poštových doručovateľov a špecialistov na poštové a balíkové zásielky. Už po štvrtýkrát prebiehal Rakúsko-nemecký deň aj formou ONLINE, klienti, ktorí na veľtrh nemohli prísť osobne, sa mohli o zamestnanie uchádzať cez aktívny link na stránke www.eures.sk. Návštevníci ONLINE formy Rakúsko – nemeckého dňa mali takisto možnosť sledovať dianie na veľtrhu prostredníctvom živého prenosu. Na základe počtu prihlásených záujemcov zaregistrovaných na platforme „European Online Job Days“, ktorú zriadila  Európska komisia sa na ONLINE forme Rakúsko-nemeckého dňa zúčastnilo 438 osôb. Na veľtrhu práce sa osobne zúčastnilo 638 uchádzačov o zamestnanie. Spolu so záujemcami zaregistrovanými na ONLINE platforme sa o prácu v Rakúsku s Nemecku zaujímalo 1 076 osôb, čo predstavuje v porovnaní s celkovou návštevnosťou burzy práce za rok 2016 pokles o 37,45 %. Na základe vyhodnotenia dotazníkov spokojnosti zamestnávateľov je však nutné uviesť, že v tomto roku prevažovala kvalita zúčastnených nad vysokou účasťou návštevníkov podujatia zaznamenanou v predošlom roku, t.j. jazyková vybavenosť a odborná pripravenosť prítomných návštevníkov bola zo strany zamestnávateľov vnímaná ako dôležitý predpoklad úspešného uchádzania sa o pracovné pozície. Dôkazom spokojnosti vystavovateľov ale i návštevníkov veľtrhu je 157 prísľubov do zamestnania deklarovaných uchádzačmi o zamestnanie priamo počas veľtrhu práce.