Prejsť na obsah

Sieť EURES oslávila Deň Európy vo viacerých slovenských mestách

Deň Európy je oslavou mieru, jednoty a prosperity, ktoré Európska Únia priniesla do života miliónov Európanov. Oslavuje sa každoročne 9. mája a pripomína výročie Schumanovej deklarácie z roku 1950. Tá položila základy dnešnej Európskej únie.

Výnimočnosť osláv

V roku 2024 mal Deň Európy obzvlášť silný význam. Vojna na Ukrajine nám pripomenula krehkosť mieru a dôležitosť spolupráce a solidarity medzi európskymi národmi. Oslavy, ktoré sa uskutočnili v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Krupine, Lučenci a v Námestove, sa konali pod mottom “Spoločne silnejší”. Toto motto odráža presvedčenie, že EÚ môže dosiahnuť veľké veci, ak budú jej členské štáty spolupracovať a ťažiť zo svojich spoločných síl a rozmanitosti.

Posolstvo Dňa Európy

Deň Európy bol príležitosťou nielen na oslavu úspechov, ale aj na zamyslenie sa nad budúcnosťou, pretože Európska únia dnes čelí mnohým výzvam, ako sú klimatické zmeny, migrácia a rastúca nerovnosť. Je však dôležité pamätať na to, že EÚ je silná a dokázala už prekonať mnoho ťažkostí. Deň Európy bol zároveň jedinečnou príležitosťou upozorniť na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.

EURES Slovensko súčasťou osláv

Sieť EURES Slovensko podporila oslavy Dňa Európy svojou aktívnou účasťou. Zábavnou formou, prostredníctvom kvízov a súťaží, informovala návštevníkov o svojom poslaní a bezplatných službách.