Prejsť na obsah

Raňajky so zamestnávateľmi 2013

V súlade s Plánom aktivít siete EURES na rozpočtové obdobie 2012/2013 sa v priebehu mesiacov február – marec  uskutočnila  aktivita „Raňajky so zamestnávateľmi.“

Podobne ako vlani, aj tento rok bolo na zvážení regionálnych úradov PSVaR, či budú organizovať klasické raňajky so zamestnávateľmi alebo budú v rámci návštev zamestnávateľov ponúkať informačné a propagačné materiály pre zamestnávateľov. Vo viacerých okresoch boli zamestnávateľom distribuované “mobilné balíčky” s propagačnými materiálmi o službách EURES pre zamestnávateľov. O aktivitu „Raňajky so zamestnávateľmi“ majú zamestnávatelia stále veľký záujem.  Je to jedna z možností, ako upevňovať partnerskú spoluprácu.  Aktivita je zameraná na poskytnutie informácií zamestnávateľom sieťou EURES a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti mobility pracovnej sily v EÚ/EHP.
Pozvanie na stretnutie prijalo 476 zamestnávateľov a aktivity sa zúčastnilo spolu 583 zástupcov zamestnávateľov.
Hlavnými témami na uvedenej aktivite boli prezentácie ohľadom situácie na trhu práce, prezentácia aktivít siete EURES zameraných na zamestnávateľov, náborové projekty, Veľtrh práce – Job Expo a služby úradov PSVaR poskytované zamestnávateľom. V súlade s odporúčaniami EÚ bolo cieľom iniciovať a rozvíjať dialóg medzi verejnými službami zamestnanosti, zástupcami podnikateľskej sféry, samosprávou, orgánmi zodpovednými za vzdelávanie a sociálnymi partnermi, za účelom zmierňovania a odstraňovania nesúladu medzi zručnosťami a pracovnými miestami s osobitným dôrazom na odvetvia, v ktorých je dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Pozvanie prijali aj zástupcovia jednotlivých inštitúcií, a to sociálnej poisťovne, daňového úradu, inšpektorátu práce a cudzineckej polície. Zamestnávatelia mohli položiť konkrétne otázky a riešiť problémy týkajúce sa problematiky týchto inštitúcií.