Prejsť na obsah

Rakúsko – zdravotné poisťovne

Zlúčenie zdravotných poisťovní v Rakúsku

Od 01.01.2020 došlo v Rakúsku k zlúčeniu viacerých poisťovni. Pre živnostníkov bola vytvorená nová poisťovňa SVS – Sozialversicherung der Selbständigen a to zlúčením živnostenskej poisťovne SVA  der gewerblichen Wirtschaft a poisťovne pre poľnohospodárov – Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Registrácia na portáli rakúskeho sociálneho poistenia pre živnostníkov.

Telefónne číslo je jednotné pre všetky spolkové krajiny, kde dostanete všetky potrebné údaje ohľadom vášho poistenia:  +43 50 808 808.

Pre zamestnancov došlo k zlúčeniu deviatich poisťovni a bola vytvorená jedna Österreichische Gesundheitskasse – ÖGK. Pobočky však ostávajú v každej spolkovej republike a volajú sa podľa miesta svojho pôsobenia ako napr. Österreichische Gesundheitskasse Wien, Tirol, Niederösterreich, …

Kontakt pre zamestnancov podľa jednotlivých regiónov.