Prejsť na obsah

Rakúsko – zdravotné poistenie v prípade nezamestnanosti

Zdravotné poistenie v prípade nezamestnanosti

Zdravotným poistením sú krytí evidovaní nezamestnaní, ktorí majú nárok na:

  1. dávku v nezamestnanosti  –  Arbeitslosengeld 
  2. pomoc v hmotnej núdzi     – Notstandshilfe ;
  3. príspevok na rekvalifikáciu – Weiterbildungsge;
  4. príspevok na školenie pri čiastočnom pracovnom úväzku – Bildungsteilzeitgeld; (pri skrátenom pracovnom čase dostanete náhradu mzdy).
  5. preddavok na dôchodok – Pensionsvorschuss – na zabezpečenie finančného krytia, kým dôchodková poisťovňa nerozhodne;
  6. príspevok pri predčasnom odchode do dôchodku – Übergangsgeld nach Altersteilzeit;
  7. príspevok na živobytie –  eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes.

Evidovaní nezamestnaní, ktorí nemajú nárok na uvedené dávky, nie sú zdravotne poistení.

 

Ako dlho je evidovaný nezamestnaný poistený?

Odo dňa, keď končí jeho nárok na uvedené dávky, je spravidla poistený ďalších 6 týždňov – za predpokladu,
že
bol poistený 6 týždňov bezprostredne pred poberaním dávok

alebo  

bol poistený najmenej 26 týždňov za posledných 12 mesiacov.

 

Čo môže evidovaný nezamestnaný robiť, ak nemá zdravotné poistenie?

V prípade, že evidovaný nezamestnaný nemá zdravotné poistenie, môže sa sám poistiť u svojho poskytovateľa zdravotného poistenia

alebo

poistiť sa  prostredníctvom člena rodiny.

Poberateľovi a jeho rodinným príslušníkom poskytuje zdravotná poisťovňa rovnaké dávky ako ľuďom, ktorí sú poistení z dôvodu pracovného pomeru.

 

Aká je výška nemocenskej dávkymaterského príspevku počas evidencie?

Nemocenské je také vysoké ako vaša dávka v nezamestnanosti, dávka v nezamestnanosti,

pomoc v hmotnej núdzi, príspevok na rekvalifikáciu, atď.

Materský príspevok je zvyčajne o 80% vyšší ako vaša dávka v nezamestnanosti, dávka v hmotnej núdzi, atď.

 

Ako dlho je evidovaný nezamestnaný poistený?

Odo dňa, keď končí nárok na dávky, je evidovaný nezamestnaný spravidla poistený ďalších 6 týždňov – za predpokladu, že bol poistený 6 týždňov bezprostredne pred, alebo za posledných 12 mesiacov najmenej 26 týždňov.

 

Čo musí urobiť evidovaný nezamestnaný, ak ochorie?

Evidovaný nezamestnaný musí kontaktovať úrad práce – AMS – ihneď ako ochorie a hneď, keď je opäť zdraví. 

V prípade, že uchádzač o zamestnanie má akékoľvek otázky týkajúce sa dávok v prípade choroby alebo úrazu, môže sa obrátiť na svojho poskytovateľa zdravotného poistenia.

 Zdroj: ams.at

Aktualizované: 10.11.2023