Prejsť na obsah

Rakúsko – trvalý pobyt

V Rakúsku je miesto pobytu definované ako centrum životných záujmov. Podľa zákona o registrácii je v Rakúsku možný iba jeden trvalý pobyt, ale niekoľko prechodných pobytov.

 

Trvalý pobyt osoby je miesto ubytovania, ktoré sa označuje ako centrum životných záujmov.

Centrum životných záujmov charakterizujú najmä tieto tri kritériá:

 

Dĺžka pobytu.

– Poloha miesta výkonu práce alebo školiaceho zariadenia.

– Pobyt rodinných príslušníkov (najmä detí).

 

Získanie práva na trvalý pobyt

 

Občan EÚ  automaticky získava právo na trvalý pobyt po nepretržitom legálnom pobyte v dĺžke najmenej 5 rokov.

Ak občan EÚ spĺňa uvedenú požiadavku, môže požiadať o preukaz trvalého pobytu, ktorý potvrdzuje právo na trvalý pobyt bez ďalších podmienok.

 

Slovenskí občania s trvalým pobytom v Rakúsku!

 

V prípade, že slovenský občan má trvalý pobyt v Rakúsku, od rakúskeho zamestnávateľa nemá nárok na príspevok na ubytovanie.

 

Výška diét slovenského občana s trvalým pobytom v Rakúsku je rovnaká ako u rakúskeho občana.

V prípade, že občan SR nemá trvalý pobyt v Rakúsku, rakúsky zamestnávateľ poskytuje diéty vo vyššej sume.