Prejsť na obsah

Rakúsko – sociálne zabezpečenie

Sociálne zabezpečenie je povinné poistenie pre všetky zamestnané osoby v Rakúsku.

Sociálne poistenie zahŕňa

 

 • Zdravotné poistenie – Krankenversicherung
 • Úrazové poistenie – Umfallversicherung
 • Dôchodkové poistenie – Pensionversicherung
 • Poistenie v nezamestnanosti – Arbeitslosenversicherung

V Rakúsku pôsobia inštitúcie sociálneho zabezpečenia, určené pre rôzne oblasti hospodárstva, napr. pre poľnohospodárov, zamestnancov železníc, baníkov, samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO).

Pre väčšinu zamestnaných kompetentnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia je „Gesudheitkasse“.

Zamestnancovi je pridelená Sociálna poisťovňa. Zamestnanec si ju nemôže vybrať sám.

Postup registrácie v Gesudheitkasse  

 • Registráciu do príslušnej sociálnej poisťovne musí vykonať zamestnávateľ
 • Zamestnancovi je pridelené číslo sociálneho zabezpečenia – Sozialversicherungsnummer
 • Zamestnanec následne dostane elektronickú kartu, tzv. e-card, ktorá ho oprávňuje požadovať od poisťovne služby týkajúce sa sociálneho poistenia.

Odvody na sociálne zabezpečenie

Príspevky sú zrážané zamestnávateľom pre všetky oblasti sociálneho poistenia – zdravotné, úrazové, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti.

Osoby, ktoré pracujú na skrátený pracovný úväzok – čiastočný pracovný úväzok „geringfügeArbeit“ majú pokryté len úrazové poistenie. Môžu si dobrovoľne platiť  zdravotné a dôchodkové poistenie.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti nie je možné!

SZČO odvádzajú príspevky sami za seba.

Zdravotné poistenie

Služby sociálneho zdravotného poistenia zahŕňajú:

 • Lekársku starostlivosť (zahŕňa aj zubných lekárov);
 • Nemocenskú starostlivosť
 • Dávky nemocenského poistenia

E-card je viac než len lekárska karta vo formáte kreditnej karty pre pacienta. Je kľúčom k systému zdravotnej starostlivosti, slúži ako identifikačný preukaz a zabezpečuje prístup prístup k službám e-governmentu. E-card prináša výhody pre pacientov, lekárov, zamestnávateľov ako aj  samotné sociálne zabezpečenie.

Poplatok za e-card je zrážaný zo mzdy automaticky.

V lekárňach sa platia poplatky za recepty („Rezeptgebühr“) a tiež za niektoré zdravotné pomôcky (napr. ortopedické).

Za určitých okolností, môže byť rodinný príslušník poistený spoločne so zamestnanou osobou.

Úrazové poistenie

Služby sociálneho úrazového poistenia zahŕňajú:

 • Prevencia pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania;
 • Zdravotná starostlivosťzamestnancov;
 • Kompenzácia po pracovnom úraze a chorobe z povolania (invalidný dôchodok, rekvalifikácie na inú prácu vzhľadom na neschopnosť vykonávať pôvodnú prácu).

Dôchodkové poistenie

Služby sociálneho dôchodkového poistenia zahŕňajú:

 • Starobný dôchodok;
 • Predčasný dôchodok;
 • Rehabilitácie

Poistenie v nezamestnanosti

Informácie týkajúce sa oblasti poistenia v nezamestnanosti vám poskytne príslušný úrad práce –  Arbeitsamt  (AMS)

Služby poistenia v nezamestnanosti zahŕňajú:

 • Podpora v nezamestnanosti
 • Finančná pomoc pri hľadaní práce (hradené len budúcim zamestnávateľom)

Viac informácií týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia nájdete na webovej stránke rakúskej sociálnej poisťovne Sozialversicherungsanstalt– SVA.

Aktualizované: 10.11.2023