Prejsť na obsah

Rakúsko – nemocenské dávky

Nemocenské dávky

Každý, kto ochorie, musí v Rakúsku od zamestnávateľa naďalej dostávať náhradu mzdy. Náhrada mzdy nie je iba o mzdách alebo platoch. Zahŕňa aj pravidelné nadčasy alebo prémie vypočítané na základe priemeru.

Na peňažnú nemocenskú dávku (Krankengeld) máte nárok, ak v dôsledku choroby nemôžete pracovať a ste:

  • zamestnanec v platenom zamestnaní
  • nezamestnaná osoba poberajúca dávky z poistenia v nezamestnanosti
  • účastník rekvalifikačných školení.

Nárok na poberanie dávok vzniká vystavením potvrdenia o práceneschopnosti lekárom.

Čo kryje poistenie?

Od začiatku práceneschopnosti začína plynúť trojdňová čakacia lehota. Nemocenské dávky sa zvyčajne začínajú vyplácať od 4. dňa. Ak svoju práceneschopnosť (ďalej len PN) do týždňa nenahlásite, nemocenské dávky sa budú vyplácať až odo dňa oznámenia. Denná výška nemocenských dávok sa vypočíta na základe poslednej mzdy. Od 43. dňa je výška PN 50 % – 60 % zo mzdy.

Ak to stanovy fondu zdravotného poistenia umožňujú, tieto sadzby sa môžu zvýšiť o určité percento za manžela/manželku a/alebo ostatných nezaopatrených rodinných príslušníkov. Zvýšená dávka nesmie presiahnuť 75 % zo mzdy.

V prípade osôb, ktorých mzda neprekračuje minimálnu úroveň pre povinné poistenie a ktoré sú zároveň dobrovoľne poistené, je výška stanovená.

Výška dávky

závisí od príjmu za posledný mesiac pred chorobou a od výšky pokračujúceho vyplácania mzdy.

Zamestnávateľ musí zaplatiť celú sumu, neskôr polovicu. Počas polovice pokračujúcej výplaty náhrady miezd dostanete aj polovicu nemocenskej dávky od ÖGK – Österreichische Gesundheitskasse  (= rakúsky fond zdravotného poistenia).

Ak vyplácanie polovice pokračujúcej platby zamestnávateľom skončí, do procesu vstúpi ÖGK a zamestnanec dostanete plnú nemocenskú dávku.

Zamestnanci zamestnaní na čiastoční úväzok so samopoistením podľa § 19a ASVG – Zákona o sociálnom poistení zamestnancov – dostávajú dávku vo výške 5,51 EUR za deň (165,44 EUR mesačne).

Ako dlho sú vyplácané

Nemocenské dávky sú vyplácané  maximálne 1 rok. Každý, kto je schopný znova odpracovať najmenej 13 týždňov, vzniká mu nový nárok.

Rakúsky fond zdravotného poistenia – ÖGK

Zamestnanec musí požiadať ÖGK o polovicu a aj o plnú nemocenskú dávku – nedostane ju „automaticky“.

Trvanie a výška základného nároku na dávku a ďalšieho – následného nároku závisia od počtu odpracovaných rokov. Učni dostávajú úplnú kompenzáciu za učňov po dobu 8 týždňov a čiastočnú mzdu počas ďalších 4 týždňov.

Zamestnávateľ musí naďalej vyplácať náhradu mzdy za nasledujúce obdobia za každý odpracovaný rok:

Dĺžka zamestnania:Plná dávka    Polovičná dávka
1.odpracovaný rok   6 týždňov         4 týždne
od 2. do 15. odpracovaného  roku   8 týždňov         4 týždne
od 16. do 25. odpracovaného roku  10 týždňov         4 týždne
od 26. odpracovaného roku  12 týždňov         4 týždne

Pracovný rok sa vždy začína dátumom prihlásenia do poisťovne.

Nemocenská dávka z dôvodu pracovného úrazu

Zamestnanci majú navyše nárok na úplnú výplatu mzdy za pracovný úraz počas 8 týždňov (alebo 10 týždňov po 15 rokoch práce).

Výška pokračujúcej výplaty dávky z dôvodu pracovného úrazu

Počas pracovnej neschopnosti nesmú byť zamestnanci na tom finančne horšie. Musia dostať plat, ktorý by dostali, keby nedošlo k úrazu (Ausfallsprinzip =  princíp úbytku/straty).

Váš nárok na  peňažné nemocenské dávky pri pohybe v rámci Európy

Vo všeobecnosti platí, že peňažné nemocenské dávky (t. j. dávky určené na náhradu príjmov stratených v dôsledku choroby) sa vždy vyplácajú na základe právnych predpisov krajiny, v ktorej ste poistení, bez ohľadu na to, kde sa zdržiavate alebo kde máte pobyt*.
Pri získaní nároku na nemocenské dávky pri presťahovaní do inej krajiny (Európskej únie, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska), musí príslušná inštitúcia (t. j. inštitúcia v krajine, v ktorej ste poistení) zohľadniť obdobia poistenia, pobyt alebo zamestnanie podľa právnych predpisov každej zo spomínaných krajín. Tým sa zabezpečí, že ľudia pri zmene zamestnania alebo pri presťahovaní do iného štátu neprídu o svoje zdravotné poistenie.

Podrobné informácie týkajúce sa nároku a vyplácania nemocenských dávok nájdete na stránke Gesundheitskasse a pripojených odkazoch:

Informácie o koordinácii práv sociálneho zabezpečenia pri presťahovaní alebo cestovaní sa nachádzajú na webovej stránke koordinácia sociálnych dávok.

*Niektoré osobitné nepríspevkové peňažné dávky sa poskytujú výhradne v krajine, v ktorej má príjemca trvalý pobyt, a preto sú neprenositeľné.

Zdroj:
gesundheitskasse.at
arbeiterkammer.at