Prejsť na obsah

Rakúsko – nemecký deň 2016

Medzinárodná burza práce a informácií ,,Rakúsko – nemecký deň 2016“ sa konala dňa 13.októbra 2016 v čase od 9:00 do 17:00 hodiny v priestoroch Galérie Umelka v Bratislave. Aktivitu zorganizovala sieť EURES Slovensko v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny už po piatykrát. Na podujatí sa zúčastnilo 21 zahraničných vystavovateľov, z toho 13 bolo z Nemecka a 8 z Rakúska. Okrem zamestnávateľov sa s ponukou reálnych pracovných miest predstavili aj zástupcovia Služieb zamestnanosti z Nemecka (Bundesagentur für Arbeit) a Rakúska (ArbeitsMarktService). Popri ponuke voľných pracovných miest poskytovali informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Poradenské služby o práci v zahraničí poskytovali vyškolení EURES poradcovia a kontaktné osoby v stánku EURES Slovensko. Pozvaní Uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii UPSVR si mohli v stánku EURES Slovensko uplatniť možnosť preplatenia časti preukázaných cestovných výdavkov.

Vystavovatelia mali k dispozícií priestor na prezentácie svojich spoločností a ponúkaných pracovných pozícií. Prezentácie prebiehali počas celého dňa v stanovených časových intervaloch. Okrem toho, priestor bol využitý na krátke predstavenie vystavovateľov, rovnako na prezentovanie fungovania siete EURES na Slovensku a jej webovej stránky.

Zamestnávatelia z oboch krajín ponúkli návštevníkom veľtrhu spolu 547 voľných pracovných miest do krajín Rakúsko a Nemecko. V stánku siete EURES Slovensko bolo ponúknutých ďalších 2 384 voľných pracovných miest z databázy www.eures.sk.

S ponukou práce zo sektora hotelových, reštauračných služieb a gastronómie sa na veľtrhu predstavili zástupcovia Bundesagentur für Arbeit. Boli z z oblastí Magdeburg a Nůrnberg. Napríklad tu boli spoločnosti Willberg /Můller GbR a McDnonald´s Deutschland z Nemecka. Predstavitelia spoločnosti McDonald´s Deutschland zrealizovali počas dňa výberové pohovory a 30 vyhovujúcich kandidátov odchádzalo z veľtrhu s uzatvorenou pracovnou zmluvou. Nemecká spoločnosť Stefan Liebig backup jobs agency ponúkala pracovné pozície v oblasti hotelových a reštauračných služieb na výletných lodiach. Pracovné pozície zo spomínaného sektora hotelových, reštauračných služieb a gastronómie do Rakúska ponúkli predstavitelia ArbeitsMarktService. Išlo o AMS Vorarlberg a AMS Salzburg. Ďalšími spoločnosťami boli Hotel Wismayerhaus a Hendlkőnig Stefan Wochinz GmbH. Krátko po začatí veľtrhu uskutočnil zástupca spoločnosti Hotel Wismayerhaus 5 úspešných výberových pohovorov na pracovnú pozíciu čašník. Úspešní kandidáti na túto pracovnú pozíciu odchádzali z veľtrhu práce taktiež  s uzatvorenými pracovnými zmluvami.

Remeselné pracovné pozície ponúkali zamestnávatelia KÖNIG GmbH&Co KG, Unique Personalservice GmbH, Orizon GmbH, Sirius Dienstleistungen GmbH, Management 2000 GmbH, ARWA Personaldienstleistungen, HAVI Logistics GmbH a FridayEuroTech z Nemecka a spoločnosti Empleo Personal GmbH, HOGO GmbH a mein-personaler Personalservice GmbH z Rakúska. Tiež spoločnosť Transped Europe GmbH z Rakúska orientovala svoj dopyt po pracovnej sile na potenciálnych manažérov dopravy.

Rakúsko-nemecký deň prebiehal tretíkrát aj formou ,,online“. Preto klienti, ktorí na veľtrh nemohli prísť osobne, mali možnosť uchádzať sa online cez aktívny odkaz na stránke siete EURES Slovensko. Návštevníci ,,online“ formy Rakúsko –  nemeckého dňa mali takisto možnosť sledovať prezentácie a dianie na veľtrhu prostredníctvom živého prenosu. Na základe vyhodnotenia Európskej komisie sa ,,online“  formy Rakúsko-nemeckého dňa zúčastnilo 438 osôb.

Počas tohto dňa navštívilo burzu osobne 1 311 osôb. Spolu s návštevníkmi „online“ formy veľtrhu sa ho zúčastnilo spolu 1749 záujemcov o prácu v Rakúsku alebo Nemecku. Preto, v porovnaní s celkovou návštevnosťou burzy práce za rok 2015, sme mali nárast takmer o 113 %.

Zahraniční zamestnávatelia v dotazníkoch uviedli spokojnosť s kvalitou a jazykovou vybavenosťou väčšiny zúčastnených kandidátov, ktorí sa prišli informovať a uchádzať o prácu v Rakúsku alebo Nemecku. Podobne vysoko hodnotili zamestnávatelia aj účastníci celkovú organizáciu a priebeh podujatia. Po vyhodnotení dotazníkov a na základe spätnej väzby od zamestnávateľov títo deklarovali spolu 197 prísľubov na zamestnanie, z toho 35 návštevníkov absolvovalo úspešný výberový pohovor priamo počas veľtrhu.