Prejsť na obsah

Rakúsko – nemecký deň 2014

Európske služby zamestnanosti – EURES v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – prvýkrát pred tromi rokmi realizovali projekt s názvom „Rakúsko-nemecký deň“ podporovaný Európskou komisiou, ktorý bol zameraný na pracovný trh v Rakúsku a Nemecku. Sieť EURES reagovala na požiadavky slovenských záujemcov o prácu, ako aj na dopyt zamestnávateľov z uvedených krajín.

Nakoľko aktivita sa už prvý rok stretla s veľkým záujmom na oboch stranách, o čom svedčí účasť viac než 1100 návštevníkov a 11 zamestnávateľov, rozhodli sme sa pokračovať v organizovaní tejto aktivity.
Rakúsko-nemecký deň je pracovná a informačná burza, ktorej cieľom je umožniť slovenským občanom nájsť si prácu v nemecky hovoriacich krajinách a zamestnávateľom pomôcť obsadiť ponúkané pracovné pozície.
Tento ročník sa konal dňa 16.októbra v Bratislave v budove Technopolu. Na uvedenom podujatí sa zúčastnilo 19 vystavovateľov, z toho 6 bolo z Rakúska a 9 z Nemecka. Poradenské služby poskytovali EURES poradcovia siete EURES Slovensko a priestor na prezentovanie svojich služieb využila aj Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Informácie z oblasti pracovného práva a sociálnych služieb prezentoval „Rakúsky odborový zväz – ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund“.

Zamestnávatelia z Rakúskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky prišli na Slovensko
so širokou ponukou pracovných príležitostí. Pracovné ponuky z oblasti hotelových a reštauračných služieb na zimnú sezónu (obdobie december 2014 až apríl 2015) boli zamerané na pracovné pozície – kuchár, čašník, pomocný čašník, účtujúci čašník, pomocník do kuchyne, chyžná, upratovačka, pracovník systémovej gastronómie, recepčná, správca hotela. Ďalší nemecký zamestnávateľ ponúkal prácu pre sociálneho pedagóga a sociálneho pracovníka v školstve.

V oblasti stavebníctva mohli záujemcovia nájsť uplatnenie na pozíciu murár, pomocný stavbár, maliar, stavebný zámočník, pomocný stavbár, stavebný dozor, kamenár, pokrývač, omietkar, frézar, štukatér, robotník pre šalovanie. Značný záujem zo strany zamestnávateľov bol zameraný na profesie z oblasti priemyslu ako sú elektrikár, elektroinštalatér, elektrotechnik, pomocný elektrikár, zvárač, zvárač WIG/MAG, izolatér, montážnik satelitných zariadení, mechanik zariadení, klimatizácií, kúrenia, sanity, inštalatér vody a kúrenia, montér stabilných hasiacich zariadení, montér klimatizačných zariadení, zámočník, CNC operátor, robotník pre strojárenský priemysel, GWH inštalatér, stolár, stolár na montovanie nábytku, výrobný robotník, vedúci operátor a operátor vo výrobe, tkáč a zamestnanec pri konečnej úprave textílií.

IT oblasť prezentovali pracovné ponuky pre profesie – softvérový inžinier, strojný inžinier, IT servisný technik, informatik, softvérový vývojár.

Všetky pracovné ponuky boli zverejnené na webovej stránke siete EURES – eures.sk ešte pred konaním Rakúsko-nemeckého dňa, z dôvodu, aby každý záujemca mal možnosť oboznámiť sa s ponúkanými pracovnými miestami a zvážiť svoju účasť na náborovom dni. Celkovo bolo na podujatí ponúkaných 408 voľných pracovných miest.

Napriek tomu, že počet návštevníkov oproti minulým rokom klesol takmer o polovicu (rok 2012 – 1170 a rok 2014 – 600 návštevníkov), zamestnávatelia ocenili vysokú kvalitu jazykových vedomostí záujemcov o prácu v Rakúsku a Nemecku. Niektorí zamestnávatelia, ktorí sa aktivity zúčastnili aj predchádzajúce roky, skonštatovali, že znalosť nemeckého jazyka bola v tomto roku na oveľa vyššej úrovni. To znamená, že slovenskí občania si uvedomili, že bez jazykových znalostí majú len veľmi malú šancu umiestniť sa na trhu práce v nemecky hovoriacich krajinách.

Najväčší záujem zo strany návštevníkov bol o ponúkané pracovné miesta murára, omietkara, pokrývača, KFZ mechanika, elektrikára, kuchára, chyžnej, pomocníka v kuchyni, údržbára, sociálneho pedagóga, učiteľa  v škôlke,  IT – experta,  vodiča VZV, skladníka a zvárača.

Menej záujemcov bolo o  profesie ako inštalatér, elektromechanik, šéfkuchár, hlavný kuchár, tesár, zámočník, kamenár.

Vystavovatelia mali k dispozícií priestor na prezentácie svojich spoločností a ponúkaných pracovných pozícií. Prezentácie prebiehali celý deň v stanovených časových intervaloch. Priestor bol využitý aj na prezentovanie fungovania siete EURES na Slovensku, jej webovej stránky a EURES poradcovia prezentovali životné a pracovné podmienky v Nemecku a Rakúsku.

Návštevníci využili prítomnosť zástupcov Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zaujímali sa hlavne o informácie týkajúce sa formulárov E101, E104, E106, U1 a U2, dávok v nezamestnanosti, nemocenských dávok, súbežné poberanie dávok, vzniku nároku na dôchodok a povinností občana voči Sociálnej poisťovni.

Rakúsko-nemecký deň celkovo navštívilo 600 účastníkov. Na základe informácií získaných
z hodnotiacich dotazníkov sa uvedenej aktivity zúčastnilo viac ako 34% záujemcov o prácu vo veku od 31 do 40 rokov a na druhom mieste – viac ako 23% bola zastúpená veková skupina od 25 do 30 rokov veku. Tretiu skupinu tvorili návštevníci od 41 do 50 rokov veku, ktorí predstavovali viac ako 20%. Mladých vo veku od 17 do 24 rokov bolo nad 12%. Najmenej – 8,7% bolo návštevníkov, ktorí mali 51 a viac rokov.

Pokiaľ ide o vzdelanie viac ako 42% predstavovali uchádzači so stredoškolským vzdelaním s maturitou potom nasledovalo vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa viac ako 38%. Stredoškolské vzdelanie bez maturity malo 10,9% návštevníkov a vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa malo viac než 8% respondentov. Základné vzdelanie nemal žiaden z opýtaných.

Najviac účastníkov bolo zastúpených z radov nezamestnaných – nad 50%. Po nich nasledovala 32%-ná skupina ľudí, ktorí boli zamestnaní. Absolventi škôl a samostatne zárobkovo činné osoby mali približne rovnaké percentuálne zastúpenie od 6% do 7,5% a najmenšiu skupinu tvorili študenti – 4,4%.

Na základe spätnej väzby od  zamestnávateľov získalo pracovný prísľub 87 slovenských občanov. Čo predstavuje úspešnosť 14,5%.

Zahraniční zamestnávatelia v dotazníkoch uviedli veľkú spokojnosť s počtom zúčastnených kandidátov a ich kvalitou zručností a vedomostí, ako aj prípravou potrebných dokumentov pri uchádzaní sa o zamestnanie. Zamestnávateľmi ako aj účastníkmi bola vysoko ohodnotená organizácia, ako aj celý priebeh Rakúsko-nemeckého dňa.

Pozitívne hodnotenie sme dostali aj od rakúskeho zamestnávateľa, ktorý sa už druhý rok zúčastnil danej aktivity a už dopoludnia obsadil všetkých 6 ponúkaných pracovných pozícií z oblasti gastronómie.

Nakoľko rakúski a nemeckí zamestnávatelia ako aj zástupcovia siete EURES z úradov práce Rakúska a Nemecka prisľúbili účasť aj na budúci rok, pevne veríme, že sieť EURES bude aj v ďalších rokoch pokračovať v podobných aktivitách.

Vypracovali: Ľubica Cibulová  a  Denisa Hudáková