Prejsť na obsah

Profesia days s EURES ako exkluzívnym partnerom

Sieť EURES Slovensko ponúkla uchádzačom o zamestnanie možnosť stretnúť sa so zástupcami spoločností a partnermi siete EURES z krajín Česká republika, Rakúsko, Nemecko a Holandsko. Celkovo sa veľtrhu práce zúčastnilo viac ako 12 000 návštevníkov, s ponukou pracovných príležitostí sa predstavilo 156 vystavovateľov, 11 z nich prijalo pozvanie siete EURES. Návštevníkom, ktorí prišli na veľtrh so záujmom hľadania si práce v zahraničí bolo v priestore siete EURES poskytnuté poradenstvo o možnostiach zamestnania sa, životných a pracovných podmienkach a aktivitách, ktoré budú v blízkej budúcnosti organizované sieťou EURES. Študenti vysokých škôl a mladí ľudia prejavili záujem o sezónne práce a brigády, ktoré sieť EURES v súčasnosti ponúka do Rakúska, Holandska, Chorvátska, Talianska, Švédska a Fínska. Viacerí návštevníci boli informovaní o mobilitných projektoch v EÚ „Your First Eures Job“ pre uchádzačov vo veku 18 – 35 rokov a projekte „Reactivate“ pre vekovú skupinu 35 a viac rokov. Návštevníci, ktorých zaujímali zmeny súvisiace s Brexitom boli informovaní, že počas prechodného obdobia, ktoré bude trvať do konca roka 2020 sa pre občanov, spotrebiteľov, podniky,  investorov, študentov a výskumníkov tak z EÚ, ako aj zo Spojeného kráľovstva nič nezmení. Počas dvoch dní veľtrhu poskytli zahraniční vystavovatelia a EURES poradcovia poradenstvo 882 návštevníkom, ponúknutých bolo 325 pracovných pozícií a zahraniční vystavovatelia našli vďaka účasti na veľtrhu práce 52 uchádzačov, ktorým bol z ich strany deklarovaný prísľub na zamestnanie a pravdepodobne v blízkej budúcnosti uzatvoria pracovný pomer.