Prejsť na obsah

Priemerné a minimálne mzdy v EÚ

Chceli by ste vedieť, aký príjem majú zamestnanci v niektorej z členských krajín EÚ? Zistite si, aká priemerná mzda je v danej krajine. Nezabudnite, že ide o priemerný údaj za všetky profesie. Platy v jednotlivých profesiách sa líšia v závislosti od kvalifikačných požiadaviek, stupňa náročnosti vykonávanej práce, regionálnych rozdielov a pod. Prehľad priemerných platov v európskych krajinách vám však môže pomôcť lepšie sa zorientovať v platových rozdieloch medzi jednotlivými štátmi. Ak vás mzdová štatistika v rámci Európy zaujíma podrobnejšie, pozrite si posledné štatistické zisťovania EUROSTATu o mzdách a nákladoch na prácu.

V nasledujúcej tabuľke vám prinášame stručný prehľad minimálnych miezd v krajinách EÚ v roku 2023 za mesiac júl.

Tabuľka: Minimálne mzdy v EÚ za júl 2023

Minimálne mzdy

Každý pracovník by mal vedieť, aké je minimálne ohodnotenie za prácu, ktorú bude vykonávať. V tabuľke uvádzame len krajiny, kde túto spodnú hranicu stanovuje zákon. Podrobnejšie o tom informuje stránka Európskeho štatistického úradu.

Pri krajinách, ktoré nie sú členmi Eurozóny (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko) bol urobený prepočet národnej meny voči Euru k prvému dňu sledovaného mesiaca. Zákon v Rakúsku, Fínsku, Švédsku, Dánsku, a Nórsku platové minimum na celonárodnej úrovni neuvádza. V týchto prípadoch stanovujú minimálne zárobky pre jednotlivé profesie kolektívne zmluvy. V Rakúsku je to pre nekvalifikovaných pracovníkov v sektore hotelierstva a pohostinstva na úrovni od 1800 EUR do 2016 EUR mesačne v závislosti od dĺžky praxe. Keďže v zmysle kolektívnych zmlúv dostávajú zamestnanci 14 mesačných platov, v skutočnosti je to 2100 EUR respektíve 2352 EUR. Podobne vo Fínsku sa na základe dohody medzi odborovým zväzom PAM a zamestnávateľskou asociáciou MaRa najnižšie platové stupne u zamestnancov v hotelových a reštauračných službách pohybujú od 1774 EUR do 2287 EUR. V rovnakom sektore v Dánsku je minimálna hodinová mzda od 132 DKK do 176 DKK. To predstavuje príjem od 2630 EUR do 3496 EUR.

V októbri 2020 Európska komisia predstavila návrh smernice o výške primeranej minimálnej mzdy, ktorá by mala všetkým európskym pracovníkom zabezpečiť vhodné podmienky pre dôstojný život. Európsky parlament schválil túto smernicu v septembri 2022. Začiatkom októbra jej konečné znenie prijala Rada EÚ. Podľa EK takéto opatrenie prinesie aj ďalšie výhody, ako napríklad zníženie chudoby, zvýšenie produktivity, lepšiu podporu kolektívneho vyjednávania a pod. Členské štáty EÚ musia preto najneskôr do novembra 2024 zapracovať prijaté opatrenie do svojej vnútroštátnej legislatívy.