Prejsť na obsah

Priemerné a minimálne mzdy v EÚ

Priemerné mzdy

Chceli by ste vedieť, aký príjem majú zamestnanci v členských krajinách EÚ? Zistite si, aká priemerná mzda je v danej krajine. Avšak majte na pamäti, že ide o priemerný údaj za všetky profesie. Platy v jednotlivých profesiách sa líšia v závislosti od kvalifikačných požiadaviek, stupňa náročnosti vykonávanej práce, regionálnych rozdielov a pod. Podľa posledného zisťovania Európskeho štatistického úradu najvyššie ročné priemerné zárobky mali zamestnanci pracujúci na plný úväzok v Luxembursku (72 247 EUR), Dánsku (63 261 EUR), Írsku (50 347 EUR), Belgicku (48 722 EUR) a Rakúsku (48 317 EUR). Naopak na tom horšom konci rebríčka sa ocitli zamestnanci Bulharska (10 345 EUR), Maďarska (12 618 EUR), Rumunska (13 000 EUR), Poľska (14 431 EUR) a Grécka (15 879 EUR). Zamestnanci na Slovensku podľa tohto ukazovateľa zarábali v priemere 16 162 EUR ročne. Ak vás zaujíma mzdová štatistika, pozrite si aj údaje EUROSTATu o mzdách a nákladoch na prácu.

V nasledujúcej tabuľke vám prinášame stručný prehľad minimálnych miezd v krajinách EÚ v roku 2023 za mesiac júl.

Tabuľka: Minimálne mzdy v EÚ za júl 2023

Minimálne mzdy

Každý pracovník by mal vedieť, aké je minimálne ohodnotenie za prácu, ktorú bude vykonávať. V tabuľke uvádzame len krajiny, kde túto spodnú hranicu stanovuje zákon. Podrobnejšie o tom informuje stránka Európskeho štatistického úradu.

Pri krajinách mimo Eurozóny (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko) sú prepočítané národné meny voči Euru k prvému dňu mesiaca. Zákony v Rakúsku, Fínsku, Švédsku, Dánsku, Nórsku platové minimum na celonárodnej úrovni neuvádzajú. Minimálne zárobky pre jednotlivé profesie tam určujú kolektívne zmluvy. V Rakúsku je to pre nekvalifikovaných pracovníkov v sektore hotelierstva a pohostinstva na úrovni od 1 800 EUR do 2 016 EUR mesačne podľa dĺžky praxe. Keďže v zmysle kolektívnych zmlúv dostávajú zamestnanci 14 mesačných platov, v skutočnosti je to 2 100 EUR respektíve 2 352 EUR. Podobne vo Fínsku sa na základe dohody medzi odborovým zväzom PAM a zamestnávateľskou asociáciou MaRa najnižšie platy u zamestnancov v hotelových a reštauračných službách pohybujú od 1 774 EUR do 2 287 EUR. V rovnakom sektore v Dánsku je minimálna hodinová mzda od 132 DKK do 176 DKK. To predstavuje príjem od 2 630 EUR do 3 496 EUR.

V októbri 2020 Európska komisia predstavila návrh smernice o výške primeranej minimálnej mzdy, ktorá by mala všetkým európskym pracovníkom zabezpečiť vhodné podmienky pre dôstojný život. Európsky parlament schválil túto smernicu v septembri 2022. Začiatkom októbra jej konečné znenie prijala Rada EÚ. Podľa EK takéto opatrenie prinesie aj ďalšie výhody, ako napríklad zníženie chudoby, zvýšenie produktivity, lepšiu podporu kolektívneho vyjednávania a pod. Členské štáty EÚ musia preto najneskôr do novembra 2024 zapracovať prijaté opatrenie do svojej vnútroštátnej legislatívy.