Prejsť na obsah

Prečo by sme vás mali prijať? Čo povedať na pracovnom pohovore?

Ak chcete získať prácu, musíte správne odpovedať na túto otázku prečo práve vy ste tým najlepším riešením pre spoločnosť. Z vašich odpovedí musí vždy jasne vyplývať, že vaše skúsenosti zodpovedajú potrebám zamestnávateľa. Na vhodne zvolených príkladoch a argumentoch ukážte, že ste pre nich ten najvhodnejší kandidát.
Rady a tipy čo povedať na  pracovnom pohovore.

Od chvíle, keď začnete pracovný pohovor,  personalista hodnotí jedinú vec, a to či ste najlepší človek na túto prácu. V určitom momente počas rozhovoru môžete očakávať, že sa vás priamo opýta: “Prečo by sme mali prijať práve vás?”Je zrejmé, že nemôžete odpovedať: “Pretože potrebujem prácu.” Je to ťažká otázka, ale musíte sa na ňu pripraviť tak, aby ste ju úspešne zvládli. Vaša odpoveď musí jasne ukázať, že práve vy ste pre zamestnávateľa tým najvhodnejším kandidátom a nikto iný by nemohol túto prácu robiť lepšie. Tak prečo by vás mali uprednostniť pred niekým iným? Urobte tieto kroky, aby ste si pripravili dobre zvládnutú  odpoveď.

Zamerajte sa na potreby zamestnávateľa, nie na svoje

Aj keď sa zdá, že otázka je zameraná  na vás a vaše požiadavky, v skutočnosti to tak nie je. Vaše osobné ciele v  profesionálnej  kariére sú určite dôležité, ale táto otázka je príležitosťou vysvetliť, aké hodnoty prinesiete spoločnosti. Príprave na pohovor venujte dostatočnú pozornosť. Predovšetkým si urobte prieskum a zistite všetko, čo sa dá o agende spoločnosti. Prečítajte si jej webové stránky, sociálne médiá, štvrťročné správy, profily spoločnosti, tlačové správy a najnovšie správy o spoločnosti. Zistite, aké sú ich ciele, kde vidia v budúcnosti sami seba a predovšetkým sa sústreďte na to, ako im môžu vaše schopnosti pomôcť dostať sa tam. (Napr.: “Táto spoločnosť chce byť lídrom v automobilom priemysle. Moje predchádzajúce pracovné zaradenie mi umožnilo získať skúsenosti v tejto oblasti  a mám mnoho nápadov, ktoré  môžeme spoločnými silami zrealizovať.“)

Zamyslite sa nad samotnou prácou

Veľa informácii môžete zistiť priamo z pracovnej ponuky. Väčšina popisov pracovných pozícií načrtáva nielen pracovné požiadavky a kvalifikačné predpoklady,  ale aj to, aké zručnosti sú najdôležitejšie  na to, aby ste  boli na  danej pozícii úspešný. Zamerajte sa na na tri až štyri zručnosti a vysvetlite, ako ste ich  využívali v minulosti. (“Viem, že obchodná prezieravosť  je jednou z kľúčových zručností pre túto pozíciu. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov toho, ako som túto zručnosť aplikoval v doterajšej kariére.”) Snažte sa využívať jazyk pracovnej ponuky. Môžete použiť niektoré slovné spojenia spoločnosti bez toho, aby to vyznelo príliš natrénované.

Zamerajte sa firemnú kultúru

Viaceré medzinárodné prieskumy ukázali, že prevážna väčšina zamestnávateľov pri prijímaní kandidátov na prácu berie do úvahy i to, či „zapadnú do kolektívu“. Vaša odpoveď by preto mala naznačovať, prečo budete vyhovovať spoločnosti. (“Toto nie je tradičná spoločnosť, čo je úžasné, pretože ja sa nepovažujem bežného pracovníka. Rovnako ako Vás  aj mňa zaujímajú inovácie a pokrok.“)

Vyhnite sa klišé

Nikdy nepoužívajte ošúchané frázy typu. „Zoberte ma, pretože som usilovný pracovník.“ –  alebo – „Som vysoko motivovaný.“ Nemyslite si, že HR manažéra presvedčite o svojej originalite opakovaním fráz, ktoré už mnohokrát počul.

Namiesto toho, aby ste povedali, že ste motivovaný, prezentujte sa príkladom, ktorý ukazuje, ako ste v minulosti dobre spolupracovali so spolupracovníkmi. (“Som tímový hráč. Viem, že ste to pravdepodobne počuli už predtým, a preto Vám uvediem príklad.”)

Nepodceňujte sa 

Ak chcete zapôsobiť na HR manažéra, musíte ukázať sebadôveru, hovorí Julie Jansenová, kariérna poradkyňa autorka knihy You Want Me to Work With Who?, “Zamestnávatelia radi vidia, že viete, aké sú vaše silné stránky a viete, že prinášate hodnoty,” hovorí Jansenová. Pozrite sa na predchádzajúce recenzie výkonnosti, aby ste videli, čo na vás manažéri oceňovali a porozprávajte sa s bývalými spolupracovníkmi o vašom prínose. V pracovnom pohovore zvýraznite tieto schopnosti alebo úspechy.  A vyslovte presvedčenie: “Ak chcete niekoho, kto môže prísť a začať riadiť projekt bez toho, aby ste ho museli príliš usmerňovať, alebo niekoho s „čierny pásom“, v tom prípade som tá správna osoba, ktorú by ste mali zamestnať. ”

Aby ste pôsobili sebavedome,  Jansenová odporúča túto nekonvenčnú odpoveď: “Ak chcete niekoho, kto bude udržiavať status quo, potom nie som osoba, ktorú by ste mali zamestnať.”

Užitočné tipy a rady ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor prinášajú mnohé videách na YouTube.

Uvádzame niektoré z nich:

Tell Me About Yourself – A Good Answer to This Interview Question

“WHAT ARE YOUR WEAKNESSES?” – SAMPLE ANSWER

Tell Me About Yourself – Learn This #1 Trick To Impress Hiring Managers

What Are Your Weaknesses? Learn How To Answer This Job Interview Question With This #1 Tip?