Prejsť na obsah

Pracovné stretnutie EURES Slovensko a Workindenmark

Jedinečnou výhodou siete EURES je jej celoeurópska pôsobnosť. To, že EURES poradcovia pôsobia vo všetkých krajinách EÚ/EHP prináša klientom siete nielen jednoduchý prístup k pracovným ponukám overených európskych zamestnávateľov, ale aj vždy aktuálne informácie o životných a pracovných podmienkach v Európe. Pracovné stretnutie zástupcov siete EURES Slovensko a Workindenmark umožnilo vzájomnú výmenu aktuálnych informácií o situácii na trhu práce. Vytvorilo predpoklady na prehĺbenie vzájomnej spolupráce. Stretnutia so zástupcami inštitúcií a významného dánskeho zamestnávateľa poskytli slovenským EURES poradcom jasnejší obraz o podmienkach, ktoré Dánsko vytvára v snahe prilákať do krajiny nových zamestnancov aj o tom, čo dánski zamestnávatelia od potenciálnych uchádzačov očakávajú.

Podpora ľuďom prichádzajúcim do Dánska

Občania iných členských krajín EÚ/EHP prichádzajúci do Dánska pracovať alebo študovať získavajú všestrannú podporu, aby proces ich registrácie a následnej adaptácie v krajine bol čo najrýchlejší a najjednoduchší. Prvé kroky európskych občanov vedú do agentúry pre medzinárodný nábor a integráciu SIRI, ktorá vydáva dokumenty o pobyte. International Citizen Service (Borgerservice) následne pomôže so všetkými registračnými procedúrami. Obe inštitúcie sídlia na rovnakej adrese a ich klienti tak vybavia všetko potrebné na jednom mieste. Každý, kto získa tzv. CPR číslo si už potrebné formality na úradoch vybaví aj prostredníctvom svojho mobilu, keďže Dánsko je plne digitalizovaná krajina.

Podpora zo strany dánskych inštitúcií sa však nekončí pri registračných procedúrach. Vysokokvalifikovaní odborníci prichádzajú do Dánska často aj so svojimi rodinami. Potrebujú si nájsť vhodné ubytovanie, ich partneri nemajú vopred dohodnutú prácu, svoje deti chcú umiestniť v školách a podobne. V cudzej krajine čelia rôznym životným výzvam. Keďže predpokladom spokojnosti zamestnanca v novej práci je aj spokojnosť jeho rodiny, do hry vstupuje Odense International Community. Ich bezplatné služby môže využiť každý, kto potrebuje akúkoľvek radu, pomoc alebo sa cíti osamelo v cudzom prostredí a hľadá komunitu, ktorá by ho podporila. V tomto smere môže byť Dánsko ostatným krajinám, vrátane Slovenska, príkladom.

Návšteva zamestnávateľa

Súčasťou pracovného programu slovenských EURES poradcov počas pobytu v Odense bolo aj stretnutie so zamestnávateľom. Spoločnosť UMBRACO pôsobí v oblasti IT a zamestnáva ľudí rôznych národností, vrátane Slovákov. Jedným z dôležitých výstupov stretnutia bolo utvrdenie sa v tom, že dánski zamestnávatelia kladú mimoriadne veľký dôraz už na prvotnú prezentáciu uchádzača o prácu. Samotný štruktúrovaný životopis nestačí. V motivačnom liste musí uchádzač ukázať, ako môže byť pre spoločnosť, v ktorej chce pracovať užitočný a prejaviť o nej aj isté znalosti. Príjemným ukončením pracovnej návštevy zamestnávateľa bolo stretnutie s jednou zo zamestnankýň. Sieť EURES jej pred rokmi pomohla nájsť pracovné uplatnenie v Dánsku. Svoje skúsenosti s odchodom z rodného Rumunska a adaptáciou v novom domove vníma veľmi pozitívne. Vyjadrila tiež vďaku sieti EURES za to, že stála pri jej prvých krokoch za tak veľkou životnou zmenou.

Práca v Dánsku

Dánsko je krajina, ktorá hľadá predovšetkým vysoko kvalifikovaných uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním, ale aj profesie, ktoré sú na ich trhu nedostatkové. Ide napríklad o remeselníkov. Znalosť anglického jazyka je síce na začiatku postačujúca, nesmie však chýbať ochota učiť sa dánčinu. Jazykové kurzy sú v Dánsku poskytované bezplatne, požadovaný býva len depozit, ktorý je po úspešnom absolvovaní kurzu účastníkom vrátený.

Ponuky voľných pracovných miest v Dánsku sú potenciálnym uchádzačom k dispozícii na portáloch siete EURES www.eures.sk, www.eures.europa.eu a na stránke www.workindenmark.dk.