Prejsť na obsah

Rotmajster – veliaci poddôstojník čaty, inštruktor výcviku, špecialista vojenskej odbornosti a jemu na roveň postavený