Prejsť na obsah

Poručík – veliteľ čaty a jemu na roveň postavený