Prejsť na obsah

Zvárač TIG/E (141/111) potrubných konštrukcií – Welder TIG/E (141/111) for pipeline construction..

AMS RakúskoID:18428

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
39 645.46 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Welding of pipe systems according to specifications and drawings.
Manual skill for X-ray proof welds (root, fill and cap passes).
Welding of different materials, seam designs and positions.
Weld preparation, quality control and post-treatment.
Compliance with safety rules and quality specifications.

Zváranie potrubných systémov podľa špecifikácií a výkresov.
Manuálna zručnosť pre röntgenové zvary.
Zváranie rôznych materiálov, prevedení švov a pozícií.
Príprava zvaru, kontrola kvality a dodatočná úprava.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a špecifikácií kvality.

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
zvárač kovov
NACE:
inžinierske stavby
Požiadavky:
  • Several years of TIG/MAG experience in pipelines and/or tank construction required.
  • Training in the metal sector and valid welding testing are an advantage.
  • Mobility, willingness to work overtime and assignments in Austria.
  • German spoken and written (level A2) or knowledge of English as an competitive advantage.
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria.

Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week.
Working in our own workshops and on-site at our customers in Austria.

Vyžadujú sa niekoľkoročné skúsenosti s TIG/MAG pri konštrukcii potrubí a/alebo nádrží.
Školenie v oblasti kovov a platná skúška zvárania sú výhodou.
Mobilita, ochota pracovať nadčasy.
Nemčina slovom aj písmom (úroveň B1) alebo znalosť angličtiny ako konkurenčná výhoda.
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Pracovná doba: 38,5 až 45 hodín týždenne.
Práca v našich vlastných dielňach a na mieste u našich zákazníkov v Rakúsku.

 

Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - B1 Samostatný používateľ
• anglický - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding.
Full protective clothing.
Private accomodations to be arranged by our HR department.
Coverage of accomodations when working abroad.
Coverage of travel costs when working abroad.
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary between 39.645,46 € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev.
Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat medzi 39.645,46 € (plus denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have a unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku  kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!