Prejsť na obsah

Výrobca rúr podľa ISO – Pipe builder according ISO

AMS RakúskoID:18380

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
35 000.00 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Preparation of piping systems according to drawings and isometrics.
Assembly and disassembly of pipelines (stapling, flanges, screws).
Processing of different dimensions and materials.
Pressure tests and general locksmith work.
Production of isometric hand sketches, weld seam documentation.
Consideration of norms and quality standards.
Compliance with safety rules.

Príprava potrubných systémov podľa výkresov a izometrie.
Montáž a demontáž potrubí.
Spracovanie rôznych rozmerov a materiálov.
Tlakové skúšky a všeobecné zámočnícke práce.
Výroba izometrických ručných náčrtov, dokumentácie zvarov.
Zohľadnenie noriem a štandardov kvality.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
NACE:
inžinierske stavby
Požiadavky:
  • Several years of experience in industrial pipeline construction required
  • Education/Training in the metal sector
  • Readiness for flange training according to EN 1591-4
  • Mobility, willingness for overtime and assignments in Austria
  • German spoken and written (level A2) or knowledge of English as an competitive advantage
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria

Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week.
Working in our own fabrication in Upper Austria or on-site at the locations of our Austrian customers.

Vyžadujú sa niekoľkoročné skúsenosti s výstavbou priemyselných potrubí.
Vzdelávanie/školenie z oblasti kovopriemyslu.
Pripravenosť na školenie podľa EN 1591-4.
Mobilita, ochota pracovať nadčasy v Rakúsku.
Nemčina slovom aj písmom (úroveň A2) alebo znalosť angličtiny – výhoda.
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Pracovná doba: 38,5 až 45 hodín týždenne.
Práca v našej vlastnej výrobe v Hornom Rakúsku alebo na mieste u našich rakúskych zákazníkov.

Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - A2 Používateľ základov jazyka
• anglický - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding.
Full protective clothing.
Private accomodations to be arranged by our HR department.
Coverage of accomodations when working abroad.
Coverage of travel costs when working abroad.
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary 39.645,- € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev.
Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat v rozmedzí od 35.000,- – 40.000,- € (plus denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have a unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!