Prejsť na obsah

Supervízor zodpovedný za montáž a údržbu priemyselných potrubí – Supervisor Piping

AMS RakúskoID:18366

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
42 000.00 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Professional responsibility for assembly and maintenance of industrial pipelines.
Planning, management, coordination of own staff and subcontractors.
Compliance with safety rules and quality specifications.
Contact person for our customers on the construction site.

Odborná zodpovednosť za montáž a údržbu priemyselných potrubí.
Plánovanie, riadenie, koordinácia vlastných zamestnancov a subdodávateľov.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a špecifikácií kvality.
Kontaktná osoba pre našich zákazníkov na stavbe.

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
NACE:
inžinierske stavby
Požiadavky:
  • Technical diploma or educational certificate in metal
  • Expertise in industrial pipeline construction
  • Management experience on construction sites (foreman, senior fitter, site manager)
  • German spoken and written (level B1) or knowledge of English as an competitive advantage
  • Mobility, willingness to work overtime
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria

Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week.
Working in our own fabrication in Upper Austria or on-site at the locations of our Austrian customers.

Diplom alebo osvedčenie o vzdelaní.
Odbornosť v oblasti výstavby priemyselných potrubí.

Manažérske skúsenosti na stavbách (majster, montér, stavbyvedúci).
Nemčina slovom aj písmom (úroveň B1) alebo znalosť angličtiny – je výhodou.
Mobilita, ochota pracovať nadčas.
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Pracovná doba: 38,5 až 45 hodín týždenne.
Pracujeme vo vlastnej výrobe v Rakúsku.

Práca v našej vlastnej výrobe v Hornom Rakúsku alebo na mieste u našich rakúskych zákazníkov.
Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - B1 Samostatný používateľ
• anglický - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding.
Full protective clothing.
Private accomodations to be arranged by our HR department.
Coverage of accomodations when working abroad.
Coverage of travel costs when working abroad.
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary 39.645,- € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev.
Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat v rozmedzí od 42.000,- – 47.000,- € (plus denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have a unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!