Prejsť na obsah

Supervízor elektrických inštalácií – Supervisor Electrical Installations

AMS RakúskoID:18087

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
42 000.00 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Professional responsibility for electrical plant installations as well as EI&C maintenance projects.
Planning, management, coordination of own staff and subcontractors.
Compliance with safety rules and quality specifications.
Contact person for our customers on the construction site.

Profesionálna zodpovednosť za inštalácie elektrických zariadení, ako aj projekty údržby EI&C.
Plánovanie, riadenie, koordinácia vlastných zamestnancov a subdodávateľov.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a špecifikácií kvality.
Kontaktná osoba pre našich zákazníkov na stavbe.

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
stavebný a prevádzkový elektrikár
NACE:
inžinierske stavby
Požiadavky:
  • Education in electrical engineering (electrical, measurement, control systems)
  • Expertise in electrical engineering, measurement technology and  control engineering
  • Management experience on construction sites (foreman, chief fitter, site manager)
  • German spoken and written (level B1) or knowledge of English as an competitive advantage
  • Mobility, willingness to work overtime

Readiness for long-term commitment at our company in Austria.
Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week
Working in our own fabrication in Upper Austria but mainly on-site at the locations of our Austrian customers.

Vzdelanie v elektrotechnike (elektrotechnika, meranie, riadiace systémy).
Odborné znalosti v oblasti elektrotechniky, meracej techniky a regulačnej techniky.
Manažérske skúsenosti na stavbách (majster, hlavný montér, stavbyvedúci).
Nemčina slovom aj písmom (úroveň B1) alebo znalosť angličtiny je výhodou.
Mobilita, ochota pracovať nadčas.
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Týždenný pracovný čas: 38,5 až 45 hodín/ týždeň.
Práca vo vlastnej výrobe v Hornom Rakúsku, ale hlavne na mieste u našich rakúskych zákazníkov.

Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - B1 Samostatný používateľ
• anglický - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding.
Full protective clothing.
Private accomodations to be arranged by our HR department.
Coverage of accomodations when working abroad.
Coverage of travel costs when working abroad.
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary between 42.000,– and 47.000,– € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat medzi 42 000,- a 47 000,- € (plus denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have an unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s fotografiou kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!