Prejsť na obsah

Strojári, montéri zariadení, priemyselní mechanici pre údržbu zariadení – Machinists, plant fitters, industrial mechanics for plant maintenance

AMS RakúskoID:18149

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
39 645.46 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Maintenance in industrial production plants (chemical, cement, power plant…).
Inspection, maintenance, mechanical repairs and welding work.
Disassembly and assembly of machines, plant components, pipelines, vessels.

Údržba v priemyselných výrobných prevádzkach.
Revízne, údržbárske, mechanické opravy a zváračské práce.
Demontáž a montáž strojov, komponentov zariadení, potrubí.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a špecifikácií kvality.

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
údržbár
NACE:
inžinierske stavby
Požiadavky:
  • Experience in mechanical and machine assemblies or industrial plant maintenance
  • Education/Training in the metal sector required
  • Welding knowledge is an advantage (MMA 111, MAG 135)
  • Mobility, willingness to work overtime and assignments in Austria
  • German language desired (level A2 –  B1)
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria

Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week.
Working in our own workshops and on-site at our customers in Austria.

Skúsenosti s mechanickými a strojnými montážami alebo údržbou priemyselných zariadení.
Vyžaduje sa vzdelanie/školenie v kovopriemysle.
Znalosť zvárania výhodou (MMA 111, MAG 135).
Mobilita, ochota pracovať nadčas a úlohy v Rakúsku.
Požadovaný nemecký jazyk (úroveň A2 – B1).
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Pracovná doba: 38,5 až 45 hodín týždenne.
Práca v našich vlastných dielňach a na mieste u našich zákazníkov v Rakúsku.

Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - B1 Samostatný používateľ
• anglický - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding.
Full protective clothing.
Private accomodations to be arranged by our HR department.
Coverage of accomodations when working abroad.
Coverage of travel costs when working abroad.
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary 3645,46,- € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev.
Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat 39 645,46,- € (denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have an unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s fotografiou kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!