Prejsť na obsah

Production engineering (m/f/d) – Kvalifikovaný montážny pracovník

AMS RakúskoID:22702

Pre označenie ponuky za obľúbenú je potrebné sa registrovať / prihlásiť. Obľúbené ponuky nájdete vo svojom profile.

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Nahraj prílohy

Životopis úspešne odoslaný

Správa úspešne odoslaná

Miesto výkonu
Rakúsko | Ried im Innkreis - Horné Rakúsko
Nástup do práce
ihneď
Ponúkaná mzda
32 929 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

From raw material to finished component!

Depending on the departments (Assembly, Cleanroom, Surface or CNC):

 • you place the cut-to-size fiber composite material in the air-conditioned cleanroom
 • you assemble the components according to work instructions (drilling, countersinking, riveting),
 • you operate state-of-the-art CNC equipment and other machines,
 • you place various veneers on specially manufactured Business Jet furniture
 • you prepare the components for the painter or paint them or you will leather or varnish high-quality components

Od suroviny až po hotový komponent!

V závislosti od oddelení (montáž, sterilná miestnosť, povrch alebo CNC):

 • umiestňujete narezaný vláknitý kompozitný materiál do klimatizovanej sterilnej miestnosti,
 • komponenty montujete podľa pracovných pokynov (vŕtanie, zahlbovanie, nitovanie),
 • obsluhujete najmodernejšie CNC zariadenia a iné stroje,
 • na špeciálne vyrobený nábytok Business Jet umiestňujete rôzne dýhy,
 • pripravujete komponenty pre maliara, alebo ich lakujete, alebo poťahujete kožou, či lakujete vysoko-kvalitné komponenty.
Dátum platnosti do:
31.12.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
montážny pracovník vo výrobe nábytku
NACE:
výroba nábytku
Požiadavky:
 • Completed apprenticeship as a carpenter, or locksmith, mechanic, tailor, CNC technician, plastics technician
 • Sufficient knowledge of German and/or English (B1)
 • Willingness to learn new things
 • Ukončené vyučenie ako stolár, alebo zámočník, mechanik, CNC technik, technik plastov
 • Dostatočná znalosť nemeckého a/alebo anglického jazyka (B1)
 • Ochota učiť sa nové veci

Working hours and place of work:

 • 38.5 hour week and 5 weeks’ vacation
 • Shift work.
 • Working place in Ried im Innkreis, Ort im Innkreis, Reichersberg (OÖ)

Pracovný čas a miesto výkonu práce:

 • 38,5 hodiny týždenne a 5 týždňov dovolenky
 • Práca na smeny.
 • Pracovné miesto v Ried im Innkreis, Ort im Innkreis, Reichersberg (Horné Rakúsko)
Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - B1 Samostatný používateľ
• anglický - B1 Samostatný používateľ
Pozícia vhodná pre absolventa:
áno
Pozícia vhodná pre páry:
áno
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

For this position we offer an attractive salary on the classification in the performance-oriented company
salary system from € 32.292,82 to € 42.242,06 gross per year (excl. overtime payment and shift bonus).
The company salary system is higher than the Collective Agreement in Austria.

Pre túto pozíciu ponúkame atraktívne platové ohodnotenie v zaradení do výkonnostne orientovaného firemného
mzdového systému
od 32 292,82 € do 42 242,06 € brutto ročne (bez príplatku za prácu nadčas a odmeny za smenu).
Firemný mzdový systém je vyšší ako kolektívna zmluva v Rakúsku.

 • Happy Birthday: a day off for your birthday.
 • Company job bike and e-cars for carpooling.
 • Company canteen and meal allowance.
 • Company Bonuscard numerous discounts and offers in regional stores.
 • Year-round child care.
 • In-house health program with a wide range of activities to promote health.
 • Future-oriented company with an exciting product portfolio in the areas of civil aviation, unmanned aviation (drones) and space travel.
 • Varied and international working environment.
 • Attractive opportunities for professional and personal development.
 • Crew events/team events.

 

 • Všetko najlepšie k narodeninám: deň voľna k narodeninám.
 • Firemný pracovný bicykel a e-autá.
 • Firemná jedáleň a príspevok na stravovanie.
 • Firemná “Bonuscard” množstvo zliav a ponúk v regionálnych predajniach.
 • Celoročná starostlivosť o dieťa.
 • Interný zdravotný program so širokou škálou aktivít na podporu zdravia.
 • Spoločnosť orientovaná na budúcnosť so vzrušujúcim portfóliom produktov v oblasti civilného letectva, bezpilotného letectva (drony) a vesmírneho cestovania.
 • Pestré a medzinárodné pracovné prostredie.
 • Atraktívne príležitosti na profesionálny a osobný rozvoj.
 • “Crew” akcie/tímové akcie.
Ubytovanie:
Assistance with housing search and deposit advance possible. Provision of accommodation + two-month cost absorption.Pomoc pri hľadaní bývania a možnosť poskytnutia zálohy. Poskytnutie ubytovania + znášanie nákladov za ubytovanie na prvé 2 mesiace.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

Please send your CV (if possible in Europass-form) and application letter via e-mail through EURES advisor.
Don’t forget to mention your nationality and for which job you apply (including Number – Nr. 12) .

Svoj životopis (ak je to možné vo formulári Europass) a prihlášku pošlite e-mailom prostredníctvom EURES poradcu.
Nezabudnite uviesť svoju štátnu príslušnosť a názov pracovnej ponuky, o ktorú sa uchádzate (vrátane čísla ponuky – č. 12).

Kontakt:

Ak máte záujem o túto pracovnú pozíciu, kliknite na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“, vyplňte požadované informácie a pripojte životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku. Po splnení kritérií bude váš životopis postúpený zamestnávateľovi.

EURES poradca: Ing. Ľubica Cibuľová
Email: lubica.cibulova@upsvr.gov.sk
Telefón: 037/2440303