Prejsť na obsah

Supervízor montáže a údržby priemyselných zariadení – Supervisor Mechanical Installation

AMS RakúskoID:18015

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
42 000.00 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Professional responsibility for assembly and maintenance of industrial pipelines.
Planning, management, coordination of own staff and subcontractors.
Compliance with safety rules and quality specifications.
Contact person for our customers on the construction site.

Odborná zodpovednosť za montáž a údržbu priemyselných potrubí.
Plánovanie, riadenie, koordinácia vlastných zamestnancov a subdodávateľov.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a špecifikácií kvality.
Kontaktná osoba pre našich zákazníkov na stavbe.

 

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
majster (supervízor) v strojárskej výrobe
NACE:
oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Požiadavky:
  • Technical diploma or educational certificate in metal.
  • Expertise in plant engineering, pipeline construction, steel construction, equipment installations.
  • Management experience on construction sites (foreman, chief fitter, site manager).
  • Management experience on construction sites (foreman, senior fitter, site manager).
  • German spoken and written (level B1) or knowledge of English as an competitive advantage.
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria.

Working hours:  Between 38,5 and 45 hours per week.
Place of work:  Working in our own workshops in Austria but mainly on-site at the locations of our Austrian customer.

Diplom alebo osvedčenie o vzdelaní v uvedenej problematike.
Odborné znalosti v oblasti strojárstva, výstavby potrubí, oceľových konštrukcií, inštalácie zariadení.
Manažérske skúsenosti na stavbách (majster, hlavný montér, stavbyvedúci).
Skúsenosti s riadením na stavbách (majster, vedúci montér, stavbyvedúci).
Nemčina slovom aj písmom (úroveň B1) alebo znalosť angličtiny je výhodou.
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Pracovná doba: 38,5 až 45 hodín týždenne.
Miesto výkonu práce: Práca vo vlastných dielňach v Rakúsku, ale hlavne na mieste u nášho rakúskeho zákazníka.
Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
nemecký - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding
Full protective clothing
Private accomodations to be arranged by our HR department
Coverage of accomodations when working abroad
Coverage of travel costs when working abroad
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary between 42.000,– and 47.000,– € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat od 42 000,- do 47 000,- € (plus denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have an unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s fotografiou kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!