Prejsť na obsah

Mechanik hydraulických zariadení – Hydraulic fitter (Ermeto) – small bore piping

AMS RakúskoID:18048

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
35 000.00 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Machine assembly at customers (units, production cells, paper machines, …).
Production & assembly of small piping according to drawing and R&I scheme (hydraulic lines, lubrication lines, pneumatics).
Quality checks and documentation.
Compliance with safety rules.

Montáž strojov u zákazníkov (jednotky, výrobné bunky, papierenské stroje, …).
Výroba a montáž malých potrubí podľa výkresovej a R&I schémy (hydraulické linky, mazacie linky, pneumatika).
Kontrola kvality a dokumentácia.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

 

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený
NACE:
oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Požiadavky:
  • Experience in the (small) piping of machines and systems
  • Education/Training in the metal sector required
  • Knowledge of soldering, welding (TIG) is an advantage
  • Mobility, willingness to work overtime and assignments in Austria
  • German language desired (level A2)
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria.

Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week
Place of work: Working in our own workshops in Austria but mainly on-site at the locations of our Austrian customers

Skúsenosti s (malým) potrubím strojov a systémov.
Vyžaduje sa vzdelanie/školenie v kovopriemysle.
Znalosť spájkovania, zvárania (TIG) výhodou.
Mobilita, ochota pracovať nadčas a úlohy v Rakúsku.
Požadovaný nemecký jazyk (úroveň A2).
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Týždenný pracovný čas: 38,5 až 45 hodín/ týždeň
Práca v našich vlastných dielňach v Rakúsku, ale hlavne na mieste u našich rakúskych zákazníkov.

Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
nemecký - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding
Full protective clothing
Private accomodations to be arranged by our HR department
Coverage of accomodations when working abroad
Coverage of travel costs when working abroad
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses

Gross yearly basic salary between 35.000,– and 40.000,– € (daily allowances and extra hours are on top)

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat od 35 000,– do 40 000,– € (denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have an unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s fotografiou kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!