Prejsť na obsah

Konštruktér ovládacieho panela – Control cabinet builder

AMS RakúskoID:18143

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
36 400.00 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Construction of individual switchgear and distribution systems according to drawings.
Wiring of control cabinets according to circuit diagram (no series production!).
Functional testing, troubleshooting, commissioning.
Documentation of changes.
Consideration of norms and quality standards.
Compliance with safety rules.

Konštrukcia jednotlivých rozvádzačov a rozvodov podľa výkresov.
Zapojenie ovládacích skríň podľa schémy zapojenia (bez sériovej výroby!).
Funkčné testovanie, riešenie problémov, uvedenie do prevádzky.
Dokumentácia zmien.
Zohľadnenie noriem a štandardov kvality.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
špecialista elektrokonštruktér
NACE:
inžinierske stavby
Požiadavky:
  • Training/education in electrical engineering
  • Professional experience in control cabinet construction
  • German spoken and written (level A2 – B1) or knowledge of English as an competitive advantage
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria

Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week.
Working in our own fabrication in Upper Austria but mainly on-site at the locations of our Austrian customers.

Školenie/vzdelávanie v elektrotechnike.
Odborná prax v konštrukcii rozvádzačov.
Nemčina slovom aj písmom (úroveň A2 – B1) alebo znalosť angličtiny ako konkurenčná výhoda.
Pripravenosť na dlhodobú angažovanosť v našej spoločnosti v Rakúsku.

Pracovná doba: 38,5 až 45 hodín týždenne.
Pracujeme vo vlastnej výrobe v Hornom Rakúsku, ale hlavne na mieste u našich rakúskych zákazníkov.

Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - B1 Samostatný používateľ
• anglický - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding.
Full protective clothing.
Private accomodations to be arranged by our HR department.
Coverage of accomodations when working abroad.
Coverage of travel costs when working abroad.
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary 36.400,- € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev.
Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat 36 400,- € (plus denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba neurčitá
Doplňujúce informácie:

The employee will have an unlimited contract with the 1 month trial period.

Zamestnanec bude mať zmluvu na dobu neurčitú s 1-mesačnou skúšobnou dobou.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!