Prejsť na obsah

Elektromontér – Electrical fitter and technician

AMS RakúskoID:18141

Máš otázku k tejto pracovnej ponuke?

Pošli životopis

Pre funkcionalitu životopisov sa musíš

Alebo vypíš svoje kontaktné údaje a nahraj svoj vlastný životopis

Životopis úspešne odoslaný

Miesto výkonu
Rakúsko | Steinhaus/Wels
Nástup do práce
ihneď alebo dohodou
Ponúkaná mzda
35 000.00 EUR / ročná mzda / brutto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Popis pracovnej ponuky:

Electrical maintenance work (troubleshooting, repairs).
Industrial electrical installations and instrumentation according to plan specifications.
Connection work & commissioning (sensors, motors, control cabinets, distributors…).
Consideration of norms and quality standards.
Compliance with safety rules.

Elektroúdržbárske práce (odstraňovanie porúch, opravy).
Priemyselné elektrické inštalácie a prístrojové vybavenie podľa špecifikácií plánu.
Pripájacie práce a uvedenie do prevádzky (snímače, motory, ovládacie skrine, distribútori…).
Zohľadnenie noriem a štandardov kvality.
Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Dátum platnosti do:
20.06.2023
Voľné pracovné miesta:
5
ISCO:
technik energetik projektant, konštruktér
NACE:
výstavba budov
Požiadavky:
  • Training/education in electrical engineering (electrical, measurement, control)
  • Professional experience in the industrial assembly of electrical systems
  • German spoken and written (level A2 -B1) or knowledge of English as an competitive advantage
  • Mobility, willingness to work overtime
  • Readiness for long-term commitment at our company in Austria.

Working hours: Between 38,5 and 45 hours per week.
Working in our own fabrication in Upper Austria but mainly on-site at the locations of our Austrian customers.

Školenie/vzdelávanie v elektrotechnike (meranie, riadenie).
Odborná prax v priemyselnej montáži elektrických systémov.
Nemčina slovom aj písmom (úroveň A2 -B1) alebo znalosť angličtiny je výhodou.
Mobilita, ochota pracovať nadčas.
Pripravenosť na dlhodobý záväzok v našej spoločnosti v Rakúsku.

Pracovná doba: 38,5 až 45 hodín týždenne.
Pracujeme vo vlastnej výrobe v Hornom Rakúsku, ale hlavne na mieste u našich rakúskych zákazníkov.

Požadované vzdelanie:
stredná škola
Jazyk a úroveň ovládania:
• nemecký - B1 Samostatný používateľ
• anglický - A2 Používateľ základov jazyka
Stačí znalosť jedného jazyka:
áno
Pozícia vhodná pre absolventa:
nie
Pozícia vhodná pre ZP:
nie
Zamestnávateľ ponúka:

Cultural integration to our company and country through a professional onboarding.
Full protective clothing.
Private accomodations to be arranged by our HR department.
Coverage of accomodations when working abroad.
Coverage of travel costs when working abroad.
Access to internal company-based academy for technical trainings and language courses.

Gross yearly basic salary  35.000,- € (daily allowances and extra hours are on top).

Kultúrna integrácia do našej spoločnosti a krajiny prostredníctvom profesionálneho onboardingu.
Kompletný ochranný odev.
Súkromné ubytovanie zabezpečí naše HR oddelenie.
Pokrytie ubytovania pri práci v zahraničí.
Pokrytie cestovných nákladov pri práci v zahraničí.
Prístup do internej firemnej akadémie pre technické školenia a jazykové kurzy.

Hrubý ročný základný plat 35 000,- € (plus denné diéty a nadčasy).

Ubytovanie:
Coverage of accomodations when working abroad - zamestnávateľ hradí ubytovanie.
Trvanie pracovného pomeru:
doba určitá
Doplňujúce informácie:

At first the employee will have a limited contract for 6 months (which includes the 1 month trial period) and – if the employee fits good in the company, he will get an unlimited contract.

Najprv bude mať zamestnanec zmluvu na dobu určitú na 6 mesiacov (čo zahŕňa aj 1-mesačnú skúšobnú dobu) a – ak sa zamestnanec v spoločnosti osvedčí, dostane zmluvu
na dobu neurčitú.

Kontakt:

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, prosím, pošlite nám Váš životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku kliknutím na ikonu „POŠLI ŽIVOTOPIS“ a vyplňte požadované informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po splnení kritérií bude Váš životopis postúpený zamestnávateľovi. V prípade neúplnosti údajov Vás budeme kontaktovať.

Kontakt na EURES poradcu: Ing. Ľubica Cibulová, lubica.cibulova@upsvr.gov.sk.

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!