Prejsť na obsah

Poradenské a informačné siete EÚ

EÚ na dosah  - Poradenské a informačné siete EÚ

Za účelom efektívnejšieho sprostredkovania informácií vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných inštitúcií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a právnickými osobami. V tomto článku vám prostredníctvom publikácie EÚ na dosah ponúkame stručný prehľad takýchto inštitúcií, ktoré pôsobia v Slovenskej republike. Každá inštitúcia ponúka služby v určitej oblasti. Niektoré sa zaoberajú poskytovaním všeobecných informácií, iné sa zameriavajú na konkrétne témy ako napríklad hľadanie zamestnania, vzdelávanie, podnikanie a pod. Po kliknutí na obrázok publikácie sa dozviete viac. Nižšie uvádzame kontakty na inštitúcie, s ktorými EURES Slovensko spolupracuje, respektíve ktorých služby by mohli klienti siete EURES využiť.