Prejsť na obsah

Poradenské a informačné siete EÚ

EÚ na dosah

Za účelom efektívnejšieho sprostredkovania informácií vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných inštitúcií, ktoré zároveň zohrávajú dôležitú úlohu pri samotnej komunikácii s občanmi a právnickými osobami. V tomto článku vám prostredníctvom publikácie EÚ na dosah ponúkame stručný prehľad takýchto inštitúcií, ktoré pôsobia v Slovenskej republike. Každá inštitúcia ponúka služby v určitej oblasti. Niektoré inštitúcie sa zaoberajú poskytovaním všeobecných informácií, iné sa zameriavajú na konkrétne témy ako napríklad hľadanie zamestnania, štúdium, vzdelávanie, podnikanie a pod. Po kliknutí na obrázok publikácie sa dozviete viac. Nižšie zároveň uvádzame kontakty na európske inštitúcie, s ktorými sieť EURES Slovensko spolupracuje, respektíve ktorých služby by mohli klienti siete EURES pri pohybe v rámci krajín EÚ využiť.

 

European youth portalEuropassMISSOC
Your EuropeEuraxessEUR - LEX
 Enterprise Europe NetworkSOLVITEurope Direct
ENIC - NARICEuroguidanceSAIICEUGOEtwinningEurodesk
Nivam ECC - NetEMN