Prejsť na obsah

Ponuky práce na Rakúsko-nemeckom dni 2017

Medzinárodná burza práce a informácií “Rakúsko – nemecký deň 2017“ sa konala dňa 12.októbra 2017. V priestoroch galérie Umelka v Bratislave bola otvorená od 9:00 do 17:00 hodiny. Aktivitu zorganizovala sieť EURES Slovensko v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny už po šiestykrát. Na podujatí sa zúčastnilo 27 vystavovateľov, z toho 16 bolo z Nemecka a 11 z Rakúska.

Okrem zamestnávateľov a personálnych agentúr sa s ponukou reálnych pracovných miest predstavili aj ďalší zástupcovia. Medzi nich patrili tiež služby zamestnanosti z Nemecka (Bundesagentur für Arbeit) a Rakúska (ArbeitsMarktService). Nemeckí EURES poradcovia z regiónov Hamburg a Magdeburg a ich rakúski kolegovia z regiónov Dolné Rakúsko, Vorarlberg a Salzburg sa orientovali prevažne na ponuku voľných pracovných miest. Priblížili oblasti stavebného priemyslu, hotelierstva a reštauračných služieb. Popri ponuke voľných pracovných miest poskytovali informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Poradenské služby o práci v zahraničí poskytovali vyškolení EURES poradcovia v stánku EURES Slovensko.

Zamestnávatelia z oboch krajín ponúkli návštevníkom veľtrhu práce spolu 572 voľných pracovných miest do krajín Rakúsko a Nemecko a v stánku siete EURES Slovensko bolo ponúknutých ďalších 4 177 voľných pracovných miest z databázy www.eures.sk do ostatných krajín EÚ.

Pracovné pozície v oblasti hotelových, reštauračných služieb a gastronómie ponúkli zástupcovia rakúskych spoločností. Boli to mein-personaler, MSE Personal Service, Wismeyerhaus***, AlpenOase SONNHOF, Hendlkönig Stefan Wochinz. Z nemeckých spoločností išlo o Wilberg/Müller “Tanzbuche” a MORADA HOTELS & RESORTS. Ponuku voľných pracovných miest pre vodičov nákladnej dopravy, dispečerov v logistike a poštových službách predstavili viacerí zamestnávatelia. Z Rakúska: Anton Wattaul a TOP LOGISTIK GMBH. Z Nemecka spoločnosti: Reining Transport, Partner Personaldienste Mitte a Orizon. Na burze ste našli tiež pozície pre  tesárov, zváračov, murárov, skladníkov či pokrývačov. V nedostatkovom sektore strojárskeho priemyslu propagovali prácu spoločnosti  HOGO a mein-personaler z Rakúska a Unique, Orizon, DREMO, Sirius, M2 Personal, ARWA, Manpower a Yamin z Nemecka. Nemecká spoločnosť Deutsche Post DHL Group tiež hľadala na veľtrhu práce vhodných kandidátov. Obsadzovala pozície poštových doručovateľov a špecialistov pre poštové a balíkové zásielky.

Rakúsko-nemecký deň prebiehal už po štvrtýkrát online formou. Klienti, ktorí na veľtrh nemohli prísť osobne, sa mohli o zamestnanie uchádzať cez aktívny link na stránke www.eures.sk. Návštevníci ONLINE formy Rakúsko – nemeckého dňa mali takisto možnosť sledovať dianie na veľtrhu prostredníctvom živého prenosu.

Na základe počtu prihlásených záujemcov zaregistrovaných na platforme “European Online Job Days“, ktorú zriadila  Európska komisia sa na online forme Rakúsko-nemeckého dňa zúčastnilo 438 osôb. Na veľtrhu práce sa osobne zúčastnilo 638 uchádzačov o zamestnanie. Spolu so záujemcami zaregistrovanými na ONLINE platforme sa o prácu v Rakúsku s Nemecku zaujímalo 1 076 osôb. V porovnaní s celkovou návštevnosťou burzy práce za rok 2016 išlo o pokles o 37,45 %.

Na základe vyhodnotenia dotazníkov spokojnosti zamestnávateľov je však nutné uviesť, že v tomto roku prevažovala kvalita zúčastnených nad vysokou účasťou návštevníkov podujatia zaznamenanou v predošlom roku, t.j. jazyková vybavenosť a odborná pripravenosť prítomných návštevníkov bola zo strany zamestnávateľov vnímaná ako dôležitý predpoklad úspešného uchádzania sa o pracovné pozície. Dôkazom spokojnosti vystavovateľov ale i návštevníkov veľtrhu je 157 prísľubov do zamestnania deklarovaných uchádzačmi o zamestnanie priamo počas veľtrhu práce.