Prejsť na obsah

Pohľad na prvý polrok 2022 v sieti EURES Slovensko

Návrat k onsite aktivitám bol síce opatrný ale po dlhých mesiacoch obmedzení sa potvrdila naliehavá potreba ľudí vrátiť sa k osobným kontaktom.
Krátko po uvoľnení protipandemických opatrení sieť EURES Slovensko zorganizovala v Komárne  medzinárodnú burzu práce Maďarský deň (6. máj), ktorá už tradične pomáha ľuďom z prihraničného regiónu pri hľadaní pracovného uplatnenia v Maďarsku. Účasť na oslavách Dňa Európy je jedinečnou príležitosťou na šírenie povedomia o výhodách členstva v EÚ a európskych inštitúciách. Mohli ste nás stretnúť v Bratislave, Košiciach, Žiline a Lučenci.
Sieť EURES Slovensko využíva všetky dostupné možnosti, aby mladým ľuďom sprostredkovala čo najviac informácií o príležitostiach, ktoré im prináša Európska únia v oblasti klasického či celoživotného vzdelávania, dobrovoľníctva a kariérneho rastu. Svedčí o tom množstvo prezentácií na stredných školách, júnové podujatia v Banskej Bystrici a Komárne s priliehavým názvom Európa na dosah a informačné stretnutia s absolventmi vysokých a stredných škôl na úradoch práce v Poprade, Košiciach a Rožňave, na ktorých mala zastúpenie aj IUVENTA a Europe Direct.
Pretrvávajúci záujem o prácu v Európe potvrdili nielen veľké podujatia JobSpott (28.apríl) v Trnave a Kariéra Expo (8. jún) v Košiciach, ale aj burzy práce organizované jednotlivými úradmi práce (Dolný Kubín, Nitra, Zlaté Moravce a i.), na ktorých EURES poradcovia prezentujú ponuky overených európskych zamestnávateľov.