Prejsť na obsah

Oslávili sme Deň Európy!

Oslávili sme Deň Európy – najskôr v Košiciach a v Prešove (4. mája),  potom 9. mája 2018 na Hlavnom námestí v Bratislave. Podujatia plné zábavy, hier, súťaží, ale predovšetkým množstva informácií o Európskej únii pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu. Oslavy sa niesli v duchu hesla Európa v nás a sieť EURES Slovensko bola súčasťou osláv tohto významného dňa. Ponúkame vám pohľad na to, ako to vyzeralo v jednotlivých mestách. Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.