Prejsť na obsah

Nemecko – štúdium na vysokých školách

Štúdium na vysokých školách – výhody, registrácie, financovanie

Uvažujete o štúdiu v Nemecku? Neviete ako a kde začať vybavovať potrebné náležitosti? Čo obnáša príchod do novej krajiny za týmto účelom? Veríme, že nasledujúce riadky vám pomôžu pri zorientovaní sa a získaní reálneho obrazu o zabezpečení celého postupu súvisiacom s vycestovaním za účelom vzdelávania.

Nemecko-studium-na-vysokej-skole
A.  Štúdium na VŠ v Nemecku – 5 dôvodov prečo začať 

B.  Päť krokov pred začatím štúdia v Nemecku

C.  Finančné náklady súvisiace so štúdiom v Nemecku

 

A. Štúdium na VŠ v Nemecku – 5 dôvodov prečo začať

1. dobré výsledky v kvalite vzdelávania a výskumu – vysokoškolské vzdelávanie v Nemecku je uznávané po celom svete – britský magazín „Times Higher Education – uverejnil, že 24 nemeckých univerzít patrí k 200 najlepším vysokým školám na svete. K top 10 univerzitám v Nemecku sa radia nasledovné: Technická univerzita v Mníchove, Ludwig Maximilian univerzita v Mníchove, Ruprecht Karls univerzita v Heildelberg, Humboldt univerzita v Berlíne, Karlsruher inštitúcia pre technológie KIT, Freie Univerzität v Berlíne, Rheinisch-Westfälische technische Univerzität v Aachen, Technická univerzita v Berlíne, Eberhard Karls univerzita v Tübingene, Albert Ludwigs univerzita vo Freiburgu

2. atraktívne medzinárodné vzdelávacie programy – v roku 2018 študovalo na nemeckých vysokých školách takmer 375 000 zahraničných študentov.  Nahliadnite do databázy Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD, ktorá v tomto roku ponúka 2077 študijných programov.

3. nízke poplatky – štúdium na nemeckých vysokých školách je spravidla bezplatné, ale treba rátať aj s ostatnými životnými nákladmi študenta.

4. dobré možnosti na zamestnanie – o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce aj počas štúdia naozaj nie je núdza. Nezabúdajte na stránku Bundesagentur für Arbeit, ktorá vám okrem preverených voľných pracovných miest ponúka aj poradenstvo pri umiestňovaní sa na trhu práce.

5. vysoká životná úroveň

B. Päť krokov pred začatím štúdia v Nemecku

1. krok – Nájdite si univerzitu
Pred hľadaním pre vás vhodnej univerzity je dobré ujasniť si, o aký titul máte záujem. Magisterský? PhD.? Rozhodnúť sa vám môže pomôcť centrum DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst. Fundovaní zástupcovia vám pomôžu zorientovať sa nielen v aktuálnej ponuke možností vzdelávania, ale rovnako sa dozviete aj o nevyhnutných predpokladoch a finančných nákladoch spojených so vzdelávaním.

2. krok – Získajte študentské víza
Táto podmienka sa samozrejme na študentov v rámci EU nevzťahuje.

3. krok –  Nemecké zdravotné poistenie študenta
Zdravotné poistenie v Nemecku je povinné pre všetkých občanov s bydliskom v Nemecku. V ponuke je možnosť výberu verejného alebo súkromného poistenia. Viac  informácií k poisteniu študenta počas štúdia v Nemecku poskytuje  na svojej stránke i DAAD.

4. krok – Ubytovanie pre študenta
Množstvo ponúk ubytovania môžete získať nielen na webových stránkach , ale aj z miestnej tlače, či realitných kancelárií. Hneď na začiatku je však potrebné si dobre zvážiť, kde by ste mali záujem bývať a  aké sú eventuálne náklady súvisiace s dochádzkou na univerzitu.
Mnoho študentov má možnosť získať ubytovanie poskytované univerzitou. Takéto ubytovanie je zväčša finančne najvýhodnejšie. Nápomocné vám môžu byť stránky www.homecompany.de, www.studenten-wg.de, www.studenten-wohnung.de

5. krok – Zaregistrujte si vašu novú adresu, nezabúdajte ani na pobytové povolenie
Po prijatí na univerzitu, zabezpečení si poistenia a ubytovania je potrebné zaregistrovať si novú adresu vášho bydliska, aby vám mohla byť doručená pošta.  Registrácia vášho „nového“ bydliska vám pomôže napr. pri prenájme auta, otvorení bankového účtu, či napr. pri zadaní žiadosti o internet. Zaregistrujte sa do pätnásť dní od príchodu do krajiny. K registrácii budete potrebovať:

  • potvrdenie o prenájme nehnuteľnosti,
  • vyplnený registračný formulár.

Povolenie na pobyt vybavíte na polícii. Na realizáciu tohto úkonu budete potrebovať:

  • pas alebo občiansky preukaz,
  • adresu pobytu v Nemecku,
  • potvrdenie o zdravotnom poistení v Nemecku,
  • potvrdenie o imatrikulácii.

C. Finančné náklady súvisiace so štúdiom v Nemecku

Životné náklady študenta môžu mesačne dosiahnuť  výšku 900 – 1000 EUR. Tieto náklady zahŕňajú bežné životné náklady ( nájomné, strava, oblečenie, drogéria), zdravotné poistenie, učebnice a skriptá, poplatky za telefón a internet, výdavky na dopravu, šport a kultúru. V prípade záujmu o členstvo v spolku študentov / Studentenwerk tiež treba počítať s členským poplatkom. Nezabúdajte i na poplatok za imatrikuláciu, či semestrálny poplatok 100 – 300 EUR v závislosti od konkrétnej školy.

Výška životných nákladov študenta sa však môže výrazne líšiť. Náklady najviac ovplyvňuje výška nájomného. Spravidla platí, že životné náklady v malých mestách sú nižšie ako v tých veľkých.
Časť nákladov na život v Nemecku môže študent vykryť prostredníctvom štipendií, prípadne môže vykonávať „Studentenjob“ –  zúčastňovať sa brigád.

Komplexné informácie o možnostiach slovenských študentov v Nemecku ako i možnosti získania štipendia môžete získať prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, ktorá pre MŠ SR zabezpečuje servisné služby v rámci uvedenej problematiky.  Ďalším zo spôsobov ako finančne zvládnuť štúdium na niektorej vysokej nemeckej škole, je využitie štátnych príspevkov, ktoré poskytujú nemecké vysoké školy a Spolkové ministerstvo školstva a výskumu.

V prípade záujmu môžete využiť i službu assist, ktorá funguje popri nemeckých univerzitách. Služba vám môže pomôcť napr. pri skontrolovaní prihlášky, či informovať žiadateľa, či po formálnej stránke spĺňa kritériá pre prijatie na zvolenú vysokú školu v Nemecku.  Upozorňujeme, na spoplatnená.

Viac cenných informácií získate i vďaka kompletnému sprievodcovi pre štúdium v Nemecku – Studing in Germany a ERUDERA najväčší portál pre zahraničných študentov v Nemecku.

Zdroj: Slovenská akademická informačná agentúra, Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD, Portál federálnej vlády pre odborníkov zo zahraničia – Make it in Germany