Prejsť na obsah

Nemecko – práca, vzdelávanie a projekt

1. Práca
1.1. Sezónna práca v Nemecku
2. Mobilitný projekt TMS Nemecko

1. Práca
1.1. Sezónna práca, brigády pre študentov v Nemecku. Možnosti pre rok 2023

Nemecko aj v tomto roku disponuje množstvom zaujímavých sezónnych ponúk v poľnohospodárstve, no najmä v gastronómii a turizme.
Centrála pre sprostredkovanie sezónnych pracovných síl v spolupráci so sieťou EURES Slovensko zabezpečuje priebežný nábor sezónnych pracovníkov v sektore gastronómii a turizmu.
Vzhľadom k širokej škále pracovných možností po celom Nemecku a veľkej dynamike pri obsadzovaní pracovných miest, nie je možné priebežné zverejňovanie všetkých ponúk na našej stránke. Stránka preto disponuje len reprezentatívnou vzorkou. Pre efektívne a rýchle umiestnenie záujemcov o túto formu zamestnania ponúkame možnosť  registrácie a následnej komunikácie so zástupcami ZAV prostredníctvom EURES poradcov zo Slovenska.

Aktuálnu ponuku voľných pracovných miest  Vám ponúka sekcia venovaná  tejto kategórii.

EURES Slovensko vám v nasledujúcich článkoch prináša cenné informácie týkajúce sa sezónneho zamestnania:
1.       Nemecko – možnosti sezónnych prác, brigád pre študentov v hotelierstve a gastronómii
2.       Nemecko – možnosti sezónnych prác v poľnohospodárstve
3.       Nemecko – možnosti práce na výletných riečnych a zaoceánskych lodiach
4.       Nemecko – čo by ste mali vedieť pre vycestovaním za sezónnou prácou do Nemecka

Upozornenie! Pri zvažovaní sezónnej práce je treba zvážiť, či sú vaše jazykové nalosti postačujúce pre prvotnú komunikáciu so zástupcami ZAV, zamestnávateľom a pri vycestovaní do cieľovej pracovnej destinácii. Je skvelé, ak  je v rámci skupinky stanovené jedna kontaktná osoba s lepšími komunikačnými znalosťami.

Pred odchodom do Nemecka odporúčame mať vždy prevereného zamestnávateľa a disponovať dostatkom informácií v súvislosti s vykonávaním práce.

O ďalších možnostiach Vás radi informujú  EURES poradkyne
Mgr. Denisa Hudáková 036/ 2440 303 a Ing. Oľga Matochová 042/ 2440 303.

2. Program  TMS Nemecko

Hľadáte prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v Nemecku? Máte viac ako 18 rokov, občianstvo alebo legálny pobyt v členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande?

Program TMS (Targeted Mobility Scheme) Nemecko podporuje pracovnú mobilitu v EÚ a poskytuje finančné príspevky, vďaka ktorým môžete financovať:

  • cestovné výdavky na pracovný pohovor
  • náklady na presťahovanie sa
  • náklady na uznanie odbornej kvalifikácie
  • jazykový kurz v krajine pôvodu
  • jazykový kurz popri zamestnaní v Nemecku
  • dodatočné cestovné náklady.

Kontakt: 

Customer Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: +49 228 713-1313
Fax.: +49 228 713-1111
Mail: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de
zav.tms@arbeitsagentur.de

Pozrite si video Program cielenej mobility EURES !

Aktualizované: 6.2.2023