Prejsť na obsah

Nemecko – práceneschopnosť (PN)

Ako postupovať pri práceneschopnosti v Nemecku?

Pracujete v Nemecku na nemeckú pracovnú zmluvu  a ste prihlásený do nemeckej zdravotnej poisťovne? Hľadáte rady ako postupovať v prípade práceneschopnosti (PN)?

Ak ste ochoreli a váš zdravotný stav si vyžaduje liečbu v domácom prostredí, potom vám lekár v Nemecku vystaví elektronickú PN-ku, teda Krankenschein/ Arbeitsunfähigkeitscheinigung.

Nárok na nemocenské dávky si v prípade choroby i materstva uplatňujete podľa toho členského štátu EÚ, v ktorom ste nemocensky poistený. Počas PN v Nemecku platí nemocenské dávky prvých 6 týždňov zamestnávateľ – vtedy dostanete 100% platu, potom zdravotná poisťovňa, ktorá vypláca nemocenské dávky vo výške 70% vášho hrubého platu.

Pri vystavení  PN-ky zamestnávateľa bezodkladne informujte o vašej absencii na pracovisku, zároveň mu oznámte aj približnú dĺžku neprítomnosti na pracovisku. Od 1.júla 2022  začalo fungovať zasielanie tlačiva Krankenschein/PN-ky zamestnávateľovi elektronicky, a síce zdravotnými poisťovňami. V praxi to znamená, že tlačivo už nemusia chorí zamestnanci doručovať zamestnávateľovi, ale túto povinnosť prevzala zdravotná poisťovňa.

Zmluvní lekári zasielajú informáciu o vystavení PN-ky aj príslušnej zdravotnej poisťovni. Informačnú povinnosť teda má ošetrujúci lekár a nie zamestnanec. Odporúčame sa však informovať o zaužívanom postupe vášho ošetrujúceho lekára.

Ak pracujete v Nemecku a navštívite lekára na Slovensku, potom Vám elektronickú PN vystaví lekár na Slovensku. Požiadajte ho, aby  použil medzinárodné kódy pre diagnózy a ochorenia. O tejto skutočnosti opäť bezodkladne informujete vášho zamestnávateľa i vašu nemeckú zdravotnú poisťovňu.

Zmeny začiatkom roka 2023 ohľadom prechodu na elektronické PN-ky spôsobili, že lekári nevystavujú tlačivo PN-ky v papierovej podobe. Ak lekár teda na Slovensku potvrdzuje pracovnú neschopnosť ePN-kou, potom osoba uplatňujúca si nemocenské v inom štáte EU požiada tohto lekára o vystavenie tzv.”Odpis ePN”. Slovenský elektronický systém nie je totiž prepojený s elektonickými systémami iných štátov EU. Toto tlačivo slúži aj na uplatnenie si nároku na nemocenské ako i na preukázanie vzniku, priebehu, ukončenia pracovnej neschopnosti v inom štáte EU.

Môže sa stať, že nemecká zdravotná poisťovňa bude trvať aj na vystavení E-formulárov.
V takom prípade požiada zdravotná poisťovňa Sociálnu poisťovňu o vystavenie E-formulárov alebo požiada vás o zabezpečenie a doručenie týchto E-formulárov.

Pobočka Sociálnej poisťovne vystaví nasledujúce E-formuláre:

  • E 115 – Žiadosť o peňažné dávky za PN
  • E 116 – Lekárska správa o PN
  • E 118 – Oznámenie o neuznaní alebo skončení PN,

Doporučujeme vám informovať sa o požadovanom postupe priamo v zdravotnej poisťovni v Nemecku – kontakty na pobočky AOK v Nemecku.

V súvislosti s touto témou často vyvstáva otázka, či je možné v Nemecku počas PN-ky obdržať výpoveď. Problematike sa venujeme v samostatnom článku.

Upozornenie: Počas trvania PN-ky neodchádzajte z krajiny bez súhlasu zdravotnej poisťovne, aby ste neutrpeli finančnú ujmu.

Ak sa potrebujete sa dostať k lekárskej starostlivosti mimo ordinačných hodín, kontaktujte:

– lekársku pohotovostnú službu združenia zdravotných poisťovní na tel. č. 116 117

– centrálny príjem mestskej nemocnice alebo univerzitnej kliniky v príslušnom meste vášho pobytu

Ďalšie čísla: pohotovostný lekár: 112, polícia: 110