Prejsť na obsah

Nemecko – práceneschopnosť (PN)

Ako postupovať pri práceneschopnosti v Nemecku?

Pracujete v Nemecku na nemeckú pracovnú zmluvu  a ste prihlásený do nemeckej zdravotnej poisťovne? Hľadáte rady ako postupovať v prípade práceneschopnosti (PN)?

Ak ste ochoreli a váš zdravotný stav si vyžaduje liečbu v domácom prostredí, potom vám lekár v Nemecku vypíše PN-ku, teda Krankenschein/ Arbeitsunfähigkeitscheinigung. Toto tlačivo tvoria tri kópie, pričom jedna zostáva vám, ďalšia je pre zamestnávateľa a tretia pre zdravotnú poisťovňu.

Nemecko postup pri práceneschopnosti PN. Tlacivo na PN v Nemecku - vzor.

Nárok na nemocenské dávky si v prípade choroby i materstva uplatňujete podľa toho členského štátu EÚ, v ktorom ste nemocensky poistený. Počas PN v Nemecku platí nemocenské dávky prvých 6 týždňov zamestnávateľ – vtedy dostanete 100% platu, potom zdravotná poisťovňa, ktorá vypláca nemocenské dávky vo výške 70% vášho hrubého platu.

Pri vystavení  PN-ky zamestnávateľa bezodkladne informujte o vašej absencii na pracovisku, zároveň mu oznámte aj približnú dĺžku neprítomnosti na pracovisku. Tlačivo PN-ky (ak pracovná zmluva alebo tzv.Tarifvertrag nestanovuje inak) predložte najneskôr do troch kalendárnych dní. Od 1.júla 2022 by malo začať fungovať zasielanie tlačiva Krankenschein/PN-ky zamestnávateľovi elektronicky, a síce zdravotnými poisťovňami. V praxi to znamená, že tlačivo by nemuseli chorí zamestnanci doručovať zamestnávateľovi, ale túto povinnosť by prevzala zdravotná poisťovňa.

Ešte donedávna bolo povinnosťou zamestnanca ďalšiu časť PN-ky doručiť pobočke zdravotnej poisťovni. Toto sa v októbri 2021 zmenilo a platí, že zmluvní lekári zasielajú PN-ky príslušnej zdravotnej poisťovni. Informačnú povinnosť teda má ošetrujúci lekár a nie zamestnanec. Po 1.októbri 2021 nie je viac potrebné, aby zamestnanec predkladal tlačivo Krankenschein (PN-ky) zdravotnej poisťovni v papierovej forme. Odporúčame sa však informovať o zaužívanom postupe vášho ošetrujúceho lekára.

Ak pracujete v Nemecku a PN vám vypíše lekár na Slovensku, požiadajte lekára, aby pri vystavovaní PN použil medzinárodné kódy pre diagnózy a ochorenia. O tejto skutočnosti opäť bezodkladne informujete vášho zamestnávateľa i vašu nemeckú zdravotnú poisťovňu. Zdravotná poisťovňa v Nemecku môže od vás žiadať preklad dokladu o práceneschopnosti.
V praxi sa môže stať, že predložíte nemeckej zdravotnej poisťovni slovenské tlačivo PN na uplatnenie nemocenskej dávky, ale táto inštitúcia bude trvať na vystavení E-formulárov.
V takom prípade požiada zdravotná poisťovňa Sociálnu poisťovňu o vystavenie E-formulárov alebo požiada vás o zabezpečenie a doručenie týchto E-formulárov.

Pobočka Sociálnej poisťovne vystaví nasledujúce E-formuláre:

  • E 115 – Žiadosť o peňažné dávky za PN
  • E 116 – Lekárska správa o PN
  • E 118 – Oznámenie o neuznaní alebo skončení PN,

K týmto dokumentom priložíte slovenské tlačivo PN.

Doporučujeme vám informovať sa o požadovanom postupe priamo v zdravotnej poisťovni v Nemecku – kontakty na pobočky AOK v Nemecku.

V súvislosti s touto témou často vyvstáva otázka, či je možné v Nemecku počas PN-ky obdržať výpoveď. Problematike sa venujeme v samostatnom článku.

Upozornenie: Počas trvania PN-ky neodchádzajte z krajiny bez súhlasu zdravotnej poisťovne, aby ste neutrpeli finančnú ujmu.

Ak sa potrebujete sa dostať k lekárskej starostlivosti mimo ordinačných hodín, kontaktujte:

– lekársku pohotovostnú službu združenia zdravotných poisťovní na tel. č. 116 117

– centrálny príjem mestskej nemocnice alebo univerzitnej kliniky v príslušnom meste vášho pobytu

Ďalšie čísla: pohotovostný lekár: 112, polícia: 110