Prejsť na obsah

Nemecko – zamestnal som sa. Po príchode je potrebné…

Nemecko – zamestnal som sa. Po príchode je potrebné…

Chystáte sa  za prácou do Nemecka a myslíte na to, čo všetko bude treba vybaviť? Kam a sa zaregistrovať?  Kto a kde vám môže pomôcť  ďaleko  od domova?
Ak sa chystáte prijať prácu na nemeckú pracovnú zmluvu, potom by ste mali mať na pamäti- po príchode do krajiny je potrebné:

Prihlásiť  sa na pobyt

Urobte tak najneskôr do dvoch týždňov  na príslušnom Einwohnermeldeamt ( prihlasovací úrad). Budete potrebovať:  vyplnený prihlasovací formulár (Anmeldungsformular), doklad totožnosti, potvrdenie od poskytovateľa ubytovania, nájomnú alebo kúpnu zmluvu, rodné listy detí (ak sa sťahujú s Vami), príp.  sobášny list. V niektorých mestách je formulár možné vyplniť elektronicky.  Následne dostanete potvrdenie o prihlásení na pobyt (Meldebescheinigung), ktoré vám bude v nasledujúcom období slúžiť pre potreby preukázania vášho pobytu v Nemecku. Potvrdenie je dôležité i pre vydanie daňového čísla, možnosti prihlásenia sa na zdravotné poistenie, alebo napr.pri uzatvorení zmluvy na mobil.

Získať daňové číslo

Po prihlásení na pobyt vám bude pridelené daňové číslo – Steueridentifikationsnummer. Toto je potrebné následne nahlásiť zamestnávateľovi z dôvodu odvodu preddavkov na dane z vašej mzdy.

Prihlásiť sa na zdravotné poistenie

V deň nástupu do zamestnania by ste mali byť už prihlásená/ný nemeckým zamestnávateľom na zdravotné poistenie. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne je možné i elektronicky.
Upozorňujeme! Zdravotne poistený môžete byť len v jednej krajine EU. Je to spravidla krajina v ktorej aktuálne žijete a pracujete. Príslušnej zdravotnej poisťovni na Slovensku je potrebné oznámiť zmenu najneskôr do ôsmych dní, pričom zánik zdravotného poistenia sa preukazuje dátumom vzniku zamestnania v inom členskom štáte a formulárom preukazujúcim dátum vzniku nového zdravotného poistenia.  Aj naďalej však máte možnosť čerpať zdravotnú starostlivosť na Slovensku za určitých podmienok.Odporúčame vám však kontaktovať zdravotnú poisťovňu ešte pred vycestovaním kvôli detailnejším informáciám.

Zriadiť si bankový účet

Nie je žiadnym prekvapením, že zamestnávateľ často žiada od nového zamestnanca, aby mal bankový účet založený v Nemecku. Ak by k tomu došlo a vy sa rozhodnete pre jeho zriadenie, potom tak môžete urobiť i on-line.

Ak dôjde k ukončeniu pracovného pomeru s vašim nemeckým zamestnávateľom, potom vám pre lepšiu orientáciu sa v novej situácii odporúčame sústrediť pozornosť na nasledujúce riadky.  Nájdete tu odpovede na otázky súvisiace s vašou nezamestnanosťou; resp. kde a kedy sa registrovať,  podmienkach nároku na dávky v nezamestnanosti, výšky dávky v nezamestnanosti v Nemecku a mnohé ďalšie užitočné informácie…

Ďalšie užitočné informácie vám poskytne:
–       stránska siete EURES Slovensko – v slovenskom jazyku
–       Make it in Germany – detailnejšie informácie k životným a pracovným podmienkam priamo v Nemecku v nemeckom, anglickom jazyku. K dispozícii sú vám rôzne formy klientského servisu – stačí si už len vybrať pre vás tú najvhodnejšiu.
–        EURES poradca v Nemecku vo vám vyhovujúcej lokalite
–        bezplatná právna poradňa – pokiaľ máte záujem o právnu radu ohľadom pracovnoprávneho vzťahu

Nezabudnite! Pri odchode z Nemecka je potrebné sa odhlásiť  z pobytu i ostatných inštitúcií!