Prejsť na obsah

Nemecko – opatrovanie.

Pracovná zmluva, či vyslanie? Záleží na tom?

Právo na voľný pohyb pracovníkov prináša aj slovenským opatrovateľkám možnosť zamestnania sa v súkromných domácnostiach v Nemecku bez osobitného pracovného povolenia. Tiež platí, že slovenské spoločnosti môžu vyslať svoje opatrovateľky do nemeckej domácnosti, alebo opatrovanie realizujú ako SZČO.

Záujem o výkon tohto povolenia ani rokmi neklesá. Napriek dlhodobo praktizovanej migrácii za týmto účelom sú však stále prítomné nejasnosti prinášajúce množstvo otázok do dnešných dní.

Je dobré si uvedomiť, že toto povolanie je v Nemecku možné vykonávať viacerými modelmi/ spôsobmi, ktoré majú svoje špecifiká. Zvyčajne sa uplatňuje:

 1. priame zamestnanie opatrovateľky/ gazdinej (Haushaltshilfe) nemeckou rodinou. V tomto prípade ide o:
  • zamestnanie sa na pracovnú zmluvu; uplatňuje sa tu nemecké pracovné právo
  • vzťah: rodina – opatrovateľka/ gazdiná (pomocnica v domácnosti)
  • musí byť dodržaná aspoň minimálna mzda, ktorá v roku 2023 činí 12,-€ hod./brutto
  • rodina odvádza príspevky na sociálne zabezpečenie (zdravotné, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti) + podľa dohody to môže byť aj príplatok na cestovné, telefón
  • asistenciu pri hľadaní opatrovateľky zabezpečujú rôzne spolky, združenia, či nemecké sprostredkovateľské agentúry
 2.  priame zamestnanie nemeckou sprostredkovateľskou agentúrou. V takomto prípade platí:
  • Zamestnanie sa na pracovnú zmluvu. Uplatňuje sa tu nemecké pracovné právo
  • Vzťah: nemecká agentúra – opatrovateľka/ gazdiná (pomocnica v domácnosti)
  • musí byť dodržaná aspoň minimálna mzda, ktorá v roku 2023 činí 12,-€ hod./brutto
  • nemecká agentúra odvádza príspevky na sociálne zabezpečenie (zdravotné, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti)
 3. Opatrovateľ/ gazdiná (Haushaltshilfe) ako vyslaný personál.
  • Zamestnanie sa realizujem na základe obchodnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo objednávky
  • Vzťah: opatrovateľka – slovenská agentúra  
  • Opatrovateľka- samostatne zárobkovo činná osoba odchádza poskytovať služby do Nemecka s formulárom A1, ktorý jej v SR vystaví po splnení podmienok Sociálna poisťovňa.
  • Odvody na zdravotné a sociálne poistenie si v tomto prípade hradí opatrovateľka vo svojej vlasti. Ak však vyslanie trvá viac ako dva roky, je potrebné brať do úvahy, že v tomto prípade by mali byť odvody na sociálne a zdravotné poistenie hradené do nemeckého systému
  • Ak SZČO vykonáva túto činnosť v Nemecku viac ako 3 mesiace, je potrebné informovať miestne príslušný živnostenský úrad Gewerbehörde

Upozornenie: Nie je ničím neobvyklým, že opatrovateľka je v pracovno- právnom vzťahu so slovenskou spoločnosťou, ktorá ju vysiela za účelom výkonu práce do Nemecka. V takomto prípade sa na opatrovateľku vzťahuje pri úprave pracovno-právnych vzťahoch slovenská legislatíva. Pracovná zmluva je doplnená o podmienky vyslania alebo je doplnená o dodatok s podmienkami vyslania. Odvody sú hradené zamestnávateľom, teda slovenskou spoločnosťou. I v tomto prípade slovenská opatrovateľka musí disponovať pri vyslaní formulárom A1, o ktorý žiada pobočku mieste príslušnej Sociálnej poisťovne.

Pracovný vzťah opatrovateľa/ gazdinej (Haushaltshilfe) upravuje pracovná zmluva, alebo zmluva o dielo, či obchodná zmluva. Tá by mala obsahovať nasledujúce body:

 • Meno a priezvisko zamestnanca a zamestnávateľa
 • Typ a dĺžka pracovného pomeru
 • Podmienky skúšobnej doby
 • Pracovná náplň a činnosti
 • Mzda, spôsob výplaty, výplatný termín
 • Ubytovanie
 • Strava
 • Pracovný čas
 • Dovolenka
 • Choroba
 • Miesto výkonu práce
 • Ďalšie/ vedľajšie činnosti
 • Výpoveď
 • Dodatočné ustanovenia/ dohody

Denný pracovný čas opatrovateľky/ Haushaltshilfe  je zvyčajne 8 – 10 hodín. Medzi koncom pracovnej doby a začiatkom ďalšej pracovnej doby musí byť minimálne 11 hodín odpočinku. Pracovná doba má byť dodržaná aj napriek tomu, že opatrovateľka /gazdiná žije zväčša v spoločnej domácnosti s opatrovaným.

Opratovateľky spĺňajú základnú znalosť nemeckého jazyka a zdravotné vzdelanie prípadne opatrovateľský kurz.

Kompetencie opatrovateliek sa rôznia. Zväčša však ide o poskytovanie starostlivosti opatrovanému, vykonávanie činností v domácnosti, zabezpečenie pomoci pri osobnej hygiene, pomoc pri obliekaní, stravovaní, pri premiestňovaní sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Ďalšie činnosti sú vecou obojstrannej dohody.

Záujemcovia o prácu v tejto oblasti môžu využiť pri hľadaní pracovných možností pracovný portál nemeckého Deuches Rotes Kreis (nemeckého červeného kríža), ktorý disponuje ponukami v rámci celého Nemecka. Detailné popisy a konkrétne adresy zadávateľov si môžete kedykoľvek prezrieť v pohodlí vášho domova. Ponuky nielen pre kvalifikovaný zdravotný personál, opatrovateľky ale aj pre tzv.gazdiné/ Hauhalstshilfe, či upravovanie/ Reinigungskraft, ktoré sú súčasťou tohto portálu.

Širokú databázu pracovných možností či už prostredníctvom nemeckých priamo rodín, spoločností, spolkov, agentúr ponúka i stránka nemeckého spolkového pracovného úradu Bundesagentur für Arbeit v sekcii Jobsuche . Do vyhľadávača zadajte hľadaný výraz v nemeckom jazyku t.j. Pfleger, Altenpfleger, Haushaltshilfe,…a systém vám vygeneruje aktuálne ponuky.

V prípade pochybností, neistoty, či potrebe zorientovať sa sú vám k dispozícii tzv.Beratung und Infocenter für ausländische Betreungskräfte, Make-it-in-Germany, Caritas Deutschland, alebo kontaktujte bezplatné právne poradne.