Prejsť na obsah

Nemecko – opatrovanie seniorov

Pracovná zmluva, či vyslanie? Záleží na tom?

Právo na voľný pohyb pracovníkov prináša aj slovenským opatrovateľkám možnosť zamestnania sa v súkromných domácnostiach v Nemecku bez osobitného pracovného povolenia. Tiež platí, že slovenské spoločnosti môžu vyslať svoje opatrovateľky do nemeckej domácnosti, alebo opatrovanie realizujú ako SZČO.

Záujem o výkon tohto povolenia ani rokmi neklesá. Napriek dlhodobo praktizovanej migrácii za týmto účelom je však stále mnoho nejasností, ktoré prinášajú množstvo otázok do dnešných dní.

Povolanie je v Nemecku možné vykonávať viacerými modelmi/ spôsobmi so svojimi špecifikami.

Zvyčajne sa uplatňuje:

 1. priame zamestnanie opatrovateľky/ gazdinej (Haushaltshilfe) nemeckou rodinou. V tomto prípade ide o:
  • zamestnanie sa na pracovnú zmluvu; uplatňuje sa tu nemecké pracovné právo
  • vzťah: rodina – opatrovateľka/ gazdiná (pomocnica v domácnosti)
  • dodržať aspoň minimálnu mzdu, ktorá v roku 2023 činí 12,-€ hod./brutto
  • rodina odvádza príspevky na sociálne zabezpečenie (zdravotné, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti) + podľa dohody to môže byť aj príplatok na cestovné, telefón
  • asistenciu pri hľadaní opatrovateľky zabezpečujú rôzne spolky, združenia, či nemecké sprostredkovateľské agentúry
 2.  priame zamestnanie nemeckou sprostredkovateľskou agentúrou. V takomto prípade platí:
  • Zamestnanie sa na pracovnú zmluvu. Uplatňuje sa tu nemecké pracovné právo
  • Vzťah: nemecká agentúra – opatrovateľka/ gazdiná (pomocnica v domácnosti)
  • dodržať aspoň minimálnu mzdu, ktorá v roku 2023 činí 12,-€ hod./brutto
  • nemecká agentúra odvádza príspevky na sociálne zabezpečenie (zdravotné, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti)
 3. Opatrovateľ/ gazdiná (Haushaltshilfe) ako vyslaný personál.
  • Zamestnanie sa realizujem na základe obchodnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo objednávky
  • Vzťah: opatrovateľka – slovenská agentúra  
  • Opatrovateľka- samostatne zárobkovo činná osoba odchádza poskytovať služby do Nemecka s formulárom A1, ktorý jej v SR vystaví po splnení podmienok Sociálna poisťovňa.
  • Odvody na zdravotné a sociálne poistenie si v tomto prípade hradí opatrovateľka vo svojej vlasti. Ak však vyslanie trvá viac ako dva roky, je potrebné brať do úvahy, že v tomto prípade by mali byť odvody na sociálne a zdravotné poistenie hradené do nemeckého systému
  • Ak SZČO vykonáva túto činnosť v Nemecku viac ako 3 mesiace, kontaktuje miestne príslušný živnostenský úrad Gewerbehörde

Upozornenie:

Nie je ničím neobvyklým, že opatrovateľka je v pracovno- právnom vzťahu so slovenskou spoločnosťou, ktorá ju vysiela za účelom výkonu práce do Nemecka. V takomto prípade sa na opatrovateľku vzťahuje pri úprave pracovno-právnych vzťahoch slovenská legislatíva. Pracovná zmluva je doplnená o podmienky vyslania alebo je doplnená o dodatok s podmienkami vyslania. Odvody hradí zamestnávateľ, teda slovenská spločnosť. I v tomto prípade slovenská opatrovateľka musí disponovať pri vyslaní formulárom A1, o ktorý žiada pobočku mieste príslušnej Sociálnej poisťovne.

Pracovný vzťah opatrovateľa/ gazdinej (Haushaltshilfe) upravuje pracovná zmluva, alebo zmluva o dielo, či obchodná zmluva.

Pracovná zmluva by mala obsahovať nasledujúce body:

 • Meno a priezvisko zamestnanca a zamestnávateľa
 • Typ a dĺžka pracovného pomeru
 • Podmienky skúšobnej doby
 • Pracovná náplň a činnosti
 • Mzda, spôsob výplaty, výplatný termín
 • Ubytovanie
 • Strava
 • Pracovný čas
 • Dovolenka
 • Choroba
 • Miesto výkonu práce
 • Ďalšie/ vedľajšie činnosti
 • Výpoveď
 • Dodatočné ustanovenia/ dohody

Denný pracovný čas opatrovateľky/ Haushaltshilfe  je zvyčajne 8 – 10 hodín. Medzi koncom pracovnej doby a začiatkom ďalšej pracovnej doby musí byť minimálne 11 hodín odpočinku. Pracovná doba sa dodržiava aj napriek tomu, že opatrovateľka /gazdiná žije zväčša v spoločnej domácnosti s opatrovaným.

Opratovateľky spĺňajú základnú znalosť nemeckého jazyka a zdravotné vzdelanie prípadne opatrovateľský kurz.

Kompetencie opatrovateliek sa rôznia. Zväčša však ide o poskytovanie starostlivosti opatrovanému, vykonávanie činností v domácnosti, zabezpečenie pomoci pri osobnej hygiene, pomoc pri obliekaní, stravovaní, pri premiestňovaní sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Ďalšie činnosti sú vecou obojstrannej dohody.

Záujemcovia o prácu v tejto oblasti môžu využiť pri hľadaní pracovných možností pracovný portál nemeckého Deuches Rotes Kreis (nemeckého červeného kríža), ktorý disponuje ponukami v rámci celého Nemecka. Detailné popisy a konkrétne adresy zadávateľov je vám k dispozícii k prezretiu v pohodlí vášho domova. Ponuky nielen pre kvalifikovaný zdravotný personál, opatrovateľky ale aj pre tzv.gazdiné/ Hauhalstshilfe, či upravovanie/ Reinigungskraft, ktoré sú súčasťou tohto portálu.

Širokú databázu pracovných možností či už prostredníctvom nemeckých priamo rodín, spoločností, spolkov, agentúr ponúka i stránka nemeckého spolkového pracovného úradu Bundesagentur für Arbeit v sekcii Jobsuche . Do vyhľadávača zadajte hľadaný výraz v nemeckom jazyku t.j. Pfleger, Altenpfleger, Haushaltshilfe,…a systém vám vygeneruje aktuálne ponuky.

V prípade pochybností, neistoty, či potrebe zorientovať sa sú vám k dispozícii tzv.Beratung und Infocenter für ausländische Betreungskräfte, Make-it-in-Germany, Caritas Deutschland, alebo kontaktujte bezplatné právne poradne.