Prejsť na obsah

Nemecko – on-line workshopy

Je vašim cieľom zamestnať sa v Nemecku u tamojšieho zamestnávateľa? Neviete ako na to? Skúste to spolu s nami, teda s poradcami siete EURES alebo zástupcami Bundesagentur für Arbeit  – ZAV alebo všetko v kombinácii s platformou „make-it-in-germany“. I v tomto roku sú vám k dispozícii on-line workshopy.

ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung /Centrála pre sprostredkovanie kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedá predovšetkým za podporu sprostredkovania práce v Nemecku pre kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Je súčasťou Bundestagentur für Arbeit.

Experti tejto inštitúcie vás zorientujú v témach:
–          Vstup na nemecký trh práce
–          Uznanie kvalifikácie
–          Sociálne zabezpečenie
–          Programy na štúdium nemčiny
Vďaka nim môžete získať rady k zostaveniu žiadosti o prijatie do zamestnania v súlade s tamojšími očakávaniami; môžu vám byť nápomocní pri hľadaní zamestnania.

Nemecky a anglicky hovoriaci experti sú vám k dispozícii v PO- PIA v čase 8:00 – 16:00 hod.

Chýba vám počiatočná odvaha, no vízia vašej budúcnosti vás posúva vpred? Potom si doprajte čas, ale nevzdávajte sa svojich snov a naberte odvahu aj vďaka on-line bezplatným workshopom, ktoré zástupcovia ZAV pripravujú pre záujemcov zo zahraničia v čase 10 – 12 hod. v sekcii tzv. “WebTutorials”.

Ponúkame vám prehľad on-line workshopov pripravených pre 1.polrok roku 2023:

11.01.2023 Recognition in Germany – o 10:00 hod.
30.01.2023 „Find your Job Search Strategy  – o 18:00 hod.
08.02.2023 Visa for Germany – o 10:00 hod.
08.03.2023 Living and working in Germany – o 10:00 hod.
12.04.2023 Recognition in Germany – o 10:00 hod.
10.05.2023 Visa for Germany – o 10:00 hod.
14.06.2023 Living and working in Germany – o 10:00 hod.
12.07.2023  Recognition in Germany – o 10:00 hod.
09.08.2023 Visa for Germany  – o 10:00 hod.
13.09.2023 Living and working in Germany – o 10:00 hod.
11.10.2023  Recognition in Germany – o 10:00 hod.
08.11.2023  Visa for Germany – o 10:00 hod.
13.12.2023 Living and working in Germany – o 10:00 hod.

Špecifické workshopy pre IT sektor: 

25.01.2023 “Working in the ICT Sektor” o 10:00 hod.
22.03.2023 “Working in the ICT Sektor” o 10:00 hod.
24.05.2023 “Working in the ICT Sektor” o 10:00 hod.
26.07.2023 “Working in the ICT Sektor” o 10:00 hod.
27.09.2023 “Working in the ICT Sektor” o 10:00 hod.
22.11.2023 “Working in the ICT Sektor” o 10:00 hod.

Hoci je účasť na workshopoch bezplatná, je potrebné registrovať sa vopred. Zo skúseností odporúčame túto informáciu brať na vedomie.

Webinár ” How do I find a job in Germany” – typy ako nájsť a uchádzať sa o prácu v Nemecku je vám k dispozícii kedykoľvek v pohodlí vášho domova.

„Make it in Germany“ – ďalšia z možností, ktorú vám predstavujeme na našej stránke. Cieľom portálu je nadchnúť kvalifikované pracovné sily, študentov z celého sveta mieriacich do Nemecka. Prednosťou tohto portálu je, že je svojim užívateľom dostupný vo viacerých jazykových mutáciách; možnosť osobných konzultácií so zástupcami inštitúcie telefonicky, e-mailom, prostredníctvom chatu.

Do ponuky sú i v tomto prípade zahrnuté workshopy pripravené so špecifickými témami.

Portál sa môže stať sprievodcom na vašej ceste do Nemecka. Množstvo cenných rád a informácií oceníte nielen vo vašej cieľovej pracovnej destinácii, ale spoločne môžete svoju cestu za budúcnosťou plánovať ešte vo vašej domovine.
Make it in Germany“ – predstavuje moderný a pestrý obraz o Nemecku a prispieva tak k prezentovaniu Nemecka ako sympatickej a svetu otvorenej krajiny pre odborníkov.